Miesiąc: Listopad 2022

28.11.2022

Drogi oddechowe

Aby zmniejszyć do minimum możliwości poparzenia, należy: przeszkolić pracowników, zorganizować odpowiedzialny nadzór nad pracą brygad dekarskich, używać odzieży i środków…

28.11.2022

Ławy kominiarskie

W miejscach przechodzenia podpórek przez pokrycie dachowe, w celu zabezpieczenia dachu przed przesiąkaniem wody, wykonuje się obróbkę blacharską ław. W…

28.11.2022

Sprężyste obrączki kołnierzy

Woda dostaje się do leja przez pokrywę (z wierzchu) lub przez szczeliny między żeberkami nasady (z boku). Na otwór leja…

28.11.2022

Krawędzie blachy w rurze

Krawędzie blachy w rurze zachodzą na siebie ok. 1 cm w górnym i ok. 2 cm w dolnym odcinku, co…

28.11.2022

Rynny żelbetowe

Rynny żelbetowe to prefabrykowane elementy stanowiące równocześnie gzyms wieńczący, wykonane tak, że tworzą wsporniki umocowane do ściany lub opierają się…

28.11.2022

Blacha gzymsowa

Rynna wisząca może być wykonana zarówno, przy okapie bez gzymsu, jak i nad gzymsem (wówczas gzyms należy zabezpieczyć przed zaciekaniem…

28.11.2022

Rynny wiszące

Odcinki blach rynnowych cynkowych lutuje się, a stalowych ocynkowanych i miedzianych nituje i lutuje. Aby zapobiec pękaniu lutowanych szwów rynien…

28.11.2022

Zakłady folii

Gdy wykonuje się pokrycie dwuwarstwowe, pierwszą warstwę układa się jak wyżej oraz skleja i uszczelnia zakłady. Drugą warstwę folii układa…

28.11.2022

Stropodachy odwrócone

Do istotnych szczegółów w przedstawionych przykładach należą szczeliny dylatacyjne. Różnica pomiędzy stropodachem zwykłym i odwróconym. W stropodachu odwróconym pokrycie z…

28.11.2022

Sposób wykonania ocieplenia

Ze względu na zachowanie w starym budownictwie stropodachów przykłady przytoczone poniżej obejmują sposoby pokryć stropodachów i tarasów stosowane dawniej i…

25.11.2022

Warstwy stropodachów

Na zwykłym stropodachu, o spadku mniejszym niż 0,5%, pokrycie wykonuje się z dwóch warstw papy na lepiku w sposób opisany…

25.11.2022

Podstawy otworów świetlików

Do przymocowania kopułek do podstawy otworów świetlików służą segmentowe okucia mocujące, wykonane z blachy stalowej 2 mm, ocynkowanej lub zabezpieczonej…

25.11.2022

Trudności materiałowe

Trudności materiałowe i wykonawcze dotyczące przekryć papowych odpowietrzanych, w których pierwszą (spodnią) warstwę pokrycia papowego wykonuje się z papy perforowanej,…

25.11.2022

Pokrycia dachówką cementową

Produkowane są dwa rodzaje dachówek cementowych karpiówka podwójna oraz zakładkowa. Pokrycie karpiówką podwójną wykonuje się tak samo jak pokrycie w…

25.11.2022

Pokrycie podwójne dachówką

Pokrycie podwójne dachówką mniej stromych dachów uszczelnia się lekką zaprawą wapienną 1:3 (zaprawy wytrzymalsze wiążą dachówki i uniemożliwiają ruchy termiczne).…

25.11.2022

Blachy panwiowe

Blachy panwiowe mocuje się podobnie, bez łączenia, bezpośrednio na panwiach ułożonych na dźwigarach o rozstawie co 5 m. Podkładem może…

25.11.2022

Lutowanie

Stosunkowo najgorzej są wykorzystywane walory materiału przy łączeniu blach cynkowych przez lutowanie, stosowane w uzasadnionych przypadkach przy zabezpieczaniu połączeń szwów…

25.11.2022

Ocynkowane panwiowe blachy stalowe

Ponieważ stwierdzono, że w tym typie krycia podczas działania wiatru występują dźwięki od uderzeń o podkład (działanie ssące powietrza), przy…

25.11.2022

Zaginanie i sklepywanie

Podkład pod pokrycia blachą. Podkład taki stanowi deskowanie, przeważnie grubości 25 mm, wykonywane z prześwitem 5 cm. Łączenie arkuszy i…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami