Miesiąc: Luty 2023

28.02.2023

Świeżo betonowane płyty żelbetowe

Świeżo betonowane płyty żelbetowe, jak również układane na mokro warstwy wyrównawcze, zawierają wewnątrz przekroju jeszcze dużą ilość wilgoci, nawet gdy…

24.02.2023

Materiał rur podłogowego ogrzewania

Ogrzewanie podłogowe wolno uruchomić dopiero po całkowitym stwardnieniu i wyschnięciu zarówno jastrychu (podkładu betonowego), jak i warstw zaprawy czy kleju,…

24.02.2023

Gotowy podkład betonowy

Pole ciągłej (nie przerywanej dylatacji) powierzchni jastrychu nie powinno być większe od 30 m2, a przy ogrzewaniu podłogowym 20 m2.…

24.02.2023

Przewody instalacyjne

Podłoże pływającego jasłrychu musi być dostatecznie równe i płaskie. Należy z niego usunąć nierówności występujące punktowo, większe zaś pokryć warstwą…

24.02.2023

Żelbetowe płyty stropowe

Żelbetowe płyty stropowe ulegają ugięciom sprężystym i plastycznym na skutek działania ciężaru własnego i obciążenia użytkowego oraz skurczu. Na wewnętrznych…

24.02.2023

Profilowane deski wykładzin stropodachów

Profilowane deski wykładzin stropodachów o belkowaniu drewnianym i stropów żelbetowych wykazywały szerokie rysy skurczowe i wypaczenia, a między deskami występowały…

24.02.2023

Lekkie płyty wiórowe

Lekkie płyty wiórowe silnie kurczą się i pęcznieją (1,5-3,5 mm na m). Szczególnie w przypadku płyt składowanych w otoczeniu wilgotnym…

24.02.2023

Cienkie tynki jednowarstwowe

Cienkie tynki jednowarstwowe nie osiągają zwykle przepisanej przez normę DIN 18550 grubości 1,5 cm. Ich zastosowanie musi być uzgodnione z…

24.02.2023

Wzrost wytrzymałości cienkich warstw

Zarówno części składowe samego betonu (np. mleko cementowe, a w przypadku prefabrykatów także stwardniała powłoka tego mleka), jak i ciała…

24.02.2023

Pokrycie zbrojenia betonem

Zbyt cienkie pokrycie zbrojenia betonem (otulina), np. w wyniku braku rozporek i podparcia zbrojenia lub jego przydeptanie, również powoduje powstawanie…

24.02.2023

Cienkie tynki jednowarstwowe

Zastosowanie specjalnych rodzajów i sposobów układania tynku, jak np. użycie środków poprawiających przyczepność lub tynku jednowarstwowego o dużej przyczepności, należy…

24.02.2023

Stropy żelbetowe

Stropy żelbetowe są tynkowane, stropy o belkowaniu drewnianym, które w nowoczesnym  budownictwie mieszkaniowym stosuje się jeszcze często do stropodachów, są…

24.02.2023

Sztywne połączenie z belkami

Badania wykazały, że stropy międzypiętrowe z belkowaniem drewnianym nie spełniały niekiedy wymagań normowych dotyczących tłumienia dźwięków powietrznych i odgłosów stąpania.…

24.02.2023

Grzyb domowy

Ponieważ grzyb domowy rozprzestrzenia się w nowych budynkach zwykle nie przez zarodniki, lecz na skutek wbudowania zagrzybionego drewna, niebezpieczeństwo zagrzybienia…

24.02.2023

Stateczność konstrukcji

Ponieważ ze względów ekonomicznych elementy wymiaruje się stosownie do obciążeń znanych w chwili projektowania i oczekiwanych, wszelkie nieprzewidziane, dodatkowe (np.…

24.02.2023

Elementy drewniane

Wszystkie elementy drewniane, zwłaszcza za* narażone na silne działanie wilgoci, muszą być zgodnie z przepisami chemicznie i konstrukcyjnie zabezpieczone przed…

24.02.2023

Stropy o belkowaniu drewnianym

Także w normalnych warunkach klimatycznych (15-25°C, 55-75% wilgotności względnej! beton musi być przez co najmniej 7 (lepiej 14! dni stale…

24.02.2023

Naprężenia termiczne

W celu zmniejszenia naprężeń skurczowych i termicznych należy nadmiernie wyschnięte powierzchnie starego betonu w połączeniu nawilżyć krótko przed dalszym betonowaniem,…

24.02.2023

Uziarnienie kruszywa

Również uziarnienie kruszywa ma wpływ na skuteczność zagęszczania. Przy uziarnieniu równomiernym ziarna średnie (o wielkości 2-8 mm) mogą utrudniać zagęszczenie,…

24.02.2023

Zbyt ciasno ułożone zbrojenie

Brud, tłuszcz, olej, lód i luźne cząstki rdzy mogą zmniejszać przyczepność między betonem i stalą, a tym samym powodować wyrywanie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami