Miesiąc: Luty 2023

24.02.2023

Rozdeskowywanie

Rozdeskowywanie należy opóźnić przede wszystkim wtedy, gdy w okresie wiązania betonu panują niskie temperatury. Poza tym dłuższe utrzymywanie betonu w…

24.02.2023

Powierzchnie betonowe

Najczęściej spotykanymi usterkami, wynikającymi z błędów popełnionych przy deskowaniu betonu, były raki, odłamywanie się krawędzi lub naroży betonowanych elementów, nieregularne…

24.02.2023

Sztywność przy zginaniu

Przy projektowaniu i wymiarowaniu stropu można wpływać na ugięcie przede wszystkim przez odpowiedni dobór wysokości obliczeniowej, rozpiętości i schematu statycznego…

24.02.2023

Położenie zbrojenia

Położenie zbrojenia wymagane ze względów statycznych należy zapewnić stosując odpowiednie rozporki. Muszą one być tak związane (np. drutem) lub zaklinowane…

24.02.2023

Nośne ściany wewnętrzne

Szkody w wyniku ugięć stropów należy więc rozpatrywać w ścisłym związku ze szkodami nienośnych czy też lekkich ścian działowych, przede…

24.02.2023

Powstające rysy

W obszarze szczeliny działa wilgoć. Szczelinę należy zamknąć materiałem izolacyjnym o trwalej elastyczności. Z reguły używa się w tym celu…

24.02.2023

Zaprawa spoinowa

Szerokość spoin powinna wynosić z reguły od 2 do 4 mm. Zaprawa spoinowa powinna możliwie słabo chłonąć wodą. Do powierzchni…

24.02.2023

Płytki wykładzinowe

Przy zastosowaniu zaprawy cementowej kładzionej na gips mogą tworzyć się przy zawilgoceniu pęczniejące kryształy etryngitu powodujące odpadanie płytek. Kleje dyspersyjne…

24.02.2023

Odpadanie płytek

Odpadanie płytek może nastąpić nawet przy minimalnym zawilgoceniu, np. w zwykłych pomieszczeniach wilgotnych w budownictwie mieszkaniowym, i nawet przy wodoszczelnym…

24.02.2023

Kapilary wypełnione wodą

Przy zbyt dużej wilgotności podłoża (kapilary wypełnione wodą) nie mogą do niego przeniknąć dostatecznie głęboko rozpuszczalniki zawarte w sztucznej żywicy…

24.02.2023

Braki wytrzymałości podłoża

Jeżeli powierzchnie ścian w budynkach mieszkalnych są narażone na opryskiwanie wodą (pomieszczenia z natryskami), należy używać, zarówno do ich budowy,…

24.02.2023

Płytki ceramiczne

Szkody na powierzchniach ścian w budynkach mieszkalnych narażonych na działanie wilgoci występowały wówczas, gdy płytki okładziny ułożono na zaprawie gipsowej…

24.02.2023

Ściany działowe

Ściany działowe w budynkach mieszkalnych, obustronnie wyłożone suchym tynkiem wykazywały niewystarczającą izolację akustyczną, jeżeli spoiny ich nie były szczelnie wypełnione.…

24.02.2023

Wytrzymałość gładzi

Nałożenie na gładź powłok wykończeniowych, np. ciężkich tapet włóknistych, które podczas wysychania stwarzają dodatkowe naprężenia, może często spowodować odrywanie się…

24.02.2023

Badania szkód budowlanych

Znaczenie poszczególnych czynników jest różne i zależy od zastosowanego rodzaju zaprawy (tynk cementowo-wapienny, wapienny lub gipsowy z dodatkami lub bez…

24.02.2023

Płyty gipsowo-kartonowe

Płyty gipsowo-kartonowe, które mają być podłożem płytek okładzinowych, muszą mieć co najmniej 12,5 mm grubości, a odstępy stojaków konstrukcji podkładu…

24.02.2023

Prace tynkarskie

Podłoże pod tynk musi być gładkie i wolne od zanieczyszczeń (rys. 28). Na ściany gładkie i silnie chłonące wodę należy…

24.02.2023

Dwuwarstwowe ściany działowe budynku

W przypadku gdy np. drewniane belki stropowe opierają się bezpośrednio na ścianie, w obrębie podparcia występuję często szczeliny, ułatwiające przenoszenie…

24.02.2023

Różnice temperatur

Różnice temperatur między ścianami wewnętrznymi a zewnętrznymi powinny być maksymalnie zredukowane (np. przez zastosowanie dwuwarstwowych ścian zewnętrznych lub zwiększenie izolacji…

24.02.2023

Cegły ceramiczne

W budynkach wielopiętrowych stwierdzono zarysowania na murowanych ścianach poprzecznych w pobliżu ściany zewnętrznej. Rysy biegły ukośnie w dół ku podparciu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami