Miesiąc: Luty 2023

23.02.2023

Podłoża przeznaczone pod folie

Podłoża przeznaczone pod folie układane luzem nie wymagają gruntowania. Odbiór izolacji z folii. Niezależnie od rodzaju zastosowanej folii należy sprawdzić:…

23.02.2023

Odbiór międzyoperacyjny

Odbiór międzyoperacyjny polega na sprawdzeniu: zgodności składu przygotowywanych kompozycji na poszczególne warstwy powłoki z projektem,równomierności nałożenia kolejnych warstw powłok (program uprawnienia…

23.02.2023

Odbiór ostateczny izolacji papowej

Odbiór przeprowadzony po wykonaniu każdej warstwy izolacji papowej. Odbiór tych faz robót powinien obejmować: sprawdzenie ciągłości i szczelności warstwy izolacyjnej…

23.02.2023

Pasty myjące

Izolację należy wykonać z materiałów asfaltowych lub smołowych. Należy przy tym używać papy asfaltowej powlekanej, klejonej na zakładach i punktowo…

23.02.2023

Przygotowanie powierzchni podłoża

Podstawowym warunkiem dobrego sklejenia zakładów jest właściwa temperatura lepiku (120-140°C dla lepiku smołowego i 140-160°C dla lepiku asfaltowego) w chwili…

23.02.2023

Suszenie i ogrzewanie powierzchni

W temperaturach ujemnych konieczne jest osuszenie i ogrzanie podłoża, np. za pomocą agregatów grzewczych. Suszenie i ogrzewanie powierzchni pionowych można…

23.02.2023

Materiały pomocnicze

W warunkach zimowych zabrania się wykonywania: izolacji przeciwwodnych narażonych na działanie wody pod ciśnieniem hydrostatycznym,izolacji asfaltowych w postaci powłok zbrojonych…

23.02.2023

Warstwy papy

Jeśli w pomieszczeniach tych nie przewiduje się występowania procesów mokrych, izolację przeciwwilgociową pod- posadzkową mogą stanowić warstwy papy układane luzem…

23.02.2023

Wykonanie powłok asfaltowych

Przy wykonywaniu izolacji często występuje zaniedbywanie obowiązku oczyszczenia i odpylenia oraz gruntowania podłoża, co w znacznym stopniu obniża przyczepność izolacji…

23.02.2023

Izolacja pionowa

Należy zwracać uwagę, aby styków (połączeń) izolacji pionowej z wyprowadzoną częścią izolacji poziomej nie umieszczać w obrębie wysokości płyty fundamentowej,…

23.02.2023

Szerokość zabezpieczanego pasa

Przy przerwach roboczych podczas wykonywania izolacji, na płaszczyznach poziomych lub płaszczyznach o niewielkich spadkach, końcówki izolacji przeznaczone na zakład powinny…

23.02.2023

Szczeliny dylatacyjne

Podkład betonowy lub podkład ze zbrojonej zaprawy cementowej, układany pod izolacją wodoszczelną, należy zdylatować w odstępach nie większych niż 6…

23.02.2023

Wpusty odwadniające

Jeśli posadzka ma wpusty odwadniające, należy w podłożu wykonać co najmniej półtoraprocentowe spadki w kierunku wpustów (lub kanalików odwadniających). Izolacje…

23.02.2023

Izolacje parochronne

Ciśnienie pary wodnej działa równomiernie na wszystkie powierzchnie pomieszczenia mokrego, wobec czego izolowane muszą być wszystkie przegrody. Izolacja parochronna musi…

23.02.2023

Budynki podpiwniczone

Budynki podpiwniczone posadowione poniżej poziomu wody gruntowej wymagają zabezpieczenia części podziemnej za pomocą ciągłych zewnętrznych izolacji wodoszczelnych. Dobór rodzaju i…

23.02.2023

Izolacje poziome

Drugi poziom izolacji (izolacja pozioma środkowa) znajduje się zazwyczaj na wysokości 15 30 cm ponad powierzchnią terenu i do tego…

23.02.2023

Warstwa papy asfaltowej

Przy podłogach układanych nie na legarach, lecz na pełnym podkładzie, warstwy podkładowe z piasku i z chudego betonu wykonuje się…

23.02.2023

Izolacje przeciwwilgociowe

W terenie ze spadkiem w kierunku budynku pożądane jest, w celu zmniejszenia działania wody gruntowej, zastosowanie w poziomie ław fundamentowych…

23.02.2023

Silnie alkaliczny odczyn

Zużycie materiałów. Stężenie i zużycie impregnowanych roztworów, potrzebnych do z hydrofobizowania 1 m2 powierzchni, zależą od właściwości impregnowanego materiału, a…

23.02.2023

Roztwory żywicy metylosilikonowej

Aby z produktów handlowych uzyskać roztwory robocze, należy rozcieńczyć je odpowiednią ilością wody, po czym całość dokładnie wymieszać. Jeżeli otrzymany…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami