Miesiąc: Luty 2023

23.02.2023

Hydrofobizacja powierzchniowa

Spoiny przeznaczone do wypełniania akrylowym powinny być czyste odpylone (najlepiej przez przedmuchanie sprężonym powietrzem), a następnie zagruntowane roztworem gruntującym, przygotowanym…

22.02.2023

Dokładność i prawidłowość

Tiokit jest kitem dwuskładnikowym. Składniki kitu: A - składnik podstawowy oraz B - utwardzacz, należy mieszać bezpośrednio przed użyciem przy…

22.02.2023

Wymiana uszczelnień

Nieprzestrzeganie podanych wyżej zasad przy stosowaniu kitów Polkit i Olkit często powoduje nieszczelność złączy w budynkach z elementów prefabrykowanych, występowanie…

22.02.2023

Zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej

Zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej i powiązanie jej z izolacją powinno zapewniać ciągłość przepony przeciwwodnej przy równoczesnym zabezpieczeniu jej przed rozerwaniem w…

22.02.2023

Taśmy dylatacyjne z blach

Do zabezpieczania dylatacji obiektów izolowanych papą, laminatami asfaltowymi, foliami z tworzyw sztucznych itp. stosuje się taśmy z blach: miedzianych (wyżarzonych…

22.02.2023

Montaż i zabetonowywanie taśm

Przy łączeniu prostych odcinków cięcie należy wykonać prostopadle do krawędzi taśmy. Na każde skrzyżowanie należy przygotować 4 odcinki taśmy długości…

22.02.2023

Roboty przygotowawcze

Przed przy stąpieniem do robót z zastosowania taśm dylatacyjnych z PCW należy wyko nać następujące roboty przygotowawcze: 1) taśmy dylatacyjne…

22.02.2023

Kity syntetyczne

Przed użyciem folii należy usunąć z niej ślady talku, zmywając go ciepłą wodą z dodatkiem mydła. Następnie należy  folię opłukać…

22.02.2023

Mocowanie montażowe folii

Izolację z folii polietylenowej szerokiej można montażowo mocować do podłoża betonowego (wyprawy cementowej) na powierzchniach poziomych lub pionowych przez przyklejenie…

22.02.2023

Zgrzewanie

Warstwa pasty asfaltowej w pewnym stopniu stanowi też warstwę zabezpieczającą folię przed uszkodzeniem wskutek drobnych nierówności podłoża betonowego. Ponieważ folia…

22.02.2023

Przyczepność zaprawy cementowej

Ochronę izolacji z folii z PCW może również stanowić warstwa folii Estrofol ułożona luzem. Dla uniemożliwienia przesuwania się arkuszy Estrofolu…

22.02.2023

Folia górnicza z PCW

Folia a, grubości 1.0-2,0 mm, produkowana przez Zakłady Chemiczne „Oświęcim”, stosowana jest głównie jako izolacja chemoodporna. Można ją również stosować…

22.02.2023

Spawanie

Przy łączeniu zakładów folii przez spawanie gorącym powietrzem można się posługiwać zestawem sprzętu lub też innym sprzętem, np. firmowymi dmuchawami…

22.02.2023

Klejenie folii

Folie bitumoodporne należy łączyć na zakłady szerokości 30-50 mm, sklejając je klejami do PCW lub „spawając na zimno”. Przy klejeniu…

22.02.2023

Mycie i czyszczenie sprzętu

Mycie i czyszczenie sprzętu i narzędzi używanych przy wykonywaniu powłok z żywic epoksydowych, epoksydowo-smołowych i poliestrowych musi być wykonywane bezpośrednio…

22.02.2023

Składniki mieszanek

Dodatek inicjatora pasty HCH stosuje się w ilości 3-5% ciężaru żywicy, dodatek przyspieszacza (naftenianu kobaltu) - w ilości 0,4-0,8% ciężaru…

22.02.2023

Powłoki poliestrowe

Powłoki poliestrowe znajdują w izolacjach wodoodpornych stosunkowo niewielkie zastosowanie. Mogą jednak stanowić przeciwwodne zabezpieczenia w środowisku wód gruntowych lub wód…

22.02.2023

Powłoki asfaltowe

Każdą następną warstwę mieszanki należy nakładać nie wcześniej aż po związaniu warstwy poprzedniej, a najlepiej następnego dnia. Należy przy tym…

22.02.2023

Szkło piankowe

Do nanoszenia żywicy i przesycania maty żywicą najbardziej wskazane jest stosowanie wałków, najpierw malarskich obciągniętych sztucznym futrem, a następnie specjalnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami