Miesiąc: Grudzień 2020

24.12.2020

Nadwyżka rudy i topników

Nadwyżka rudy i topników Zgodnie z normą PN-56/B-03260 dla elementów’ betonowych poddanych wpływom termicznym większym niż 100°C należy obniżyć naprężenia…

24.12.2020

Fundamenty nagrzewnic

Fundamenty nagrzewnic Fundamenty nagrzewnic wszystkich typów wykonuje się wyłącznie ze zwykłego żelbetu na cemencie portlandzkim. Rzeczywisty kształt płyty fundamentowej (kwadratowy…

24.12.2020

Obciążenie użytkowe

Obciążenie użytkowe Na wspornikach z jednej strony usytuowane są kolumny budynku aparatury zaworów, z drugiej tunel spalinowy. Inną postać przybiera…

24.12.2020

Ciśnienie powietrza

Ciśnienie powietrza   Ciśnienie powietrza wytwarzają odpowiednie wysokoobrotowe maszyny, tzw. turbodmuchawy, a nagrzewanie odbywa się w specjalnych urządzeniach, zwanych nagrzewnicami…

24.12.2020

Obliczenie płyt i belek

Obliczenie płyt i belek Obliczenie płyt i belek na sprężystym podłożu wykonuje się wówczas z uwzględnieniem zjawiska oddzielania się fundamentu…

24.12.2020

Obciążenie gruntem

Obciążenie gruntem Obciążenie gruntem występuje przy fundamentach typu skrzyniowego, przy piecach wgłębnych, gdy mają one wnęki wykonane w ścianach pionowych,…

24.12.2020

Termiczne oddziaływania pieca

Termiczne oddziaływania pieca Termiczne oddziaływania pieca powstają przy nagrzaniu się jego konstrukcji w przypadkach, gdy jest ona kotwiona w fundamencie.…

24.12.2020

Fundamenty płytowe

Fundamenty płytowe   Fundamenty płytowe należą do najczęściej stosowanych. Projektuje się je w postaci płyt prostokątnych lub zbliżonych do kwadratu,…

24.12.2020

Opancerzenie

Opancerzenie Opancerzenie jest zewnętrzną osłoną wymurówki. Opancerzenia wykonywane są z płyt żeliwnych lub blach stalowych usztywnionych elementami z profilów walcowanych.…

24.12.2020

Dno kanału

Dno kanału Dno kanału powinno być wykonane ze spadkiem skierowanym do pompowni. Przy większej długości stalowni, dużym napływie wody lub…

23.12.2020

Posadowienie pieców martenowskich

Posadowienie pieców martenowskich Posadowienie pieców martenowskich o pojemności do 200 T nie wymaga specjalnie dobrego gruntu. Wystarczy tu zwykle grunt…

23.12.2020

Samozapalenie

Samozapalenie Przykładem tego może być piec o pojemności 80 T, który był wybudowany w jednej z hut śląskich w 1929…

23.12.2020

Poszczególne elementy fundamentu pieca

Poszczególne elementy fundamentu pieca Poszczególne elementy fundamentu pieca pracują w warunkach różnych obciążeń i temperatur, dlatego też wybór odpowiedniego materiału…

23.12.2020

Temperatura gazów spalinowych

Temperatura gazów spalinowych Temperatura gazów spalinowych we wlocie do żużelników wynosi 1500-M600°C, w górnej części regeneratorów 1450-1550°C. Temperatura u wylotu…

23.12.2020

Obciążenia stałe

Obciążenia stałe Obciążenia przekazywane na fundament pieca można podzielić na: a) obciążenia stale, b) obciążenia zmienne, c) obciążenia specjalne, wynikające…

23.12.2020

Piec martenowski

Piec martenowski Piec martenowski jest urządzeniem cieplnym służącym do wytopu stali według złożonego procesu fizyko-chemicznego, zwanego martenowskim. Stal otrzymuje się…

23.12.2020

Pole temperatur

Pole temperatur Zwykle zakłada się, że jednorazowemu obsunięciu ulega najwyżej 1/5 ogólnej masy wsadu i w związku z tym można…

23.12.2020

Nagrzanie fundamentu

Nagrzanie fundamentu Zachodzące w piecu procesy technologiczne wywołują w konstrukcji i masie wsadu zmienne w czasie pole temperatur. Nie ustalone…

23.12.2020

Karbonizacja wodorotlenku wapniowego

Karbonizacja wodorotlenku wapniowego Karbonizacja wodorotlenku wapniowego wywołuje zmiany objętościowe, zaś wtórne uwodnienie (gaszenie) powoduje utratę wytrzymałości a nawet rozpad betonu.…

23.12.2020

Wydział utrzymania ruchu

Wydział utrzymania ruchu Wydział utrzymania ruchu i gospodarki remontowej znajduje się na ogół w jednokondygnacyjnych halach. Celem tego wydziału jest…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami