Miesiąc: Grudzień 2020

29.12.2020

Ciężar własny i użytkowy

Ciężar własny i użytkowy Ciężar własny i użytkowy urządzeń i konstrukcji opartych na płaszczu studni i na dnie. Obciążenia te…

29.12.2020

Polepszenie właściwości izolacyjnych

Polepszenie właściwości izolacyjnych Przy użyciu torkretnicy wyprawę wykonuje się w trzech warstwach: dwie pierwsze o grubości 8 mm, trzecią warstwę…

29.12.2020

Styki pionowe segmentów

Styki pionowe segmentów Styki pionowe segmentów danego pierścienia zostają przesunięte w jednym kierunku w stosunku do styków sąsiedniego pierścienia. W…

29.12.2020

Studnia drągów startowych

Studnia drągów startowych Z poziomu dna studni wykonana jest studnia drągów startowych o średnicy wewnętrznej 1,85 m i głębokości około…

29.12.2020

Budowlana część urządzenia

Budowlana część urządzenia Bardzo istotnym czynnikiem jest poziom występowania wody gruntowej. Przy wyborze urządzenia typu podziemnego w gruntach silnie nawodnionych…

29.12.2020

Wprowadzenie prefabrykacji

Wprowadzenie prefabrykacji Wprowadzenie prefabrykacji eliminuje zupełnie martwy czas oczekiwania na osiągnięcie normowej wytrzymałości betonu oraz stwarza możliwość natychmiastowego rozpoczęcia montażu…

29.12.2020

Wewnętrzna siatka przestrzenna

Wewnętrzna siatka przestrzenna Wewnętrzna siatka przestrzenna ma za zadanie przeciwdziałać powstawaniu rys wewnątrz bloku fundamentowego oraz rozłożyć na możliwie największy…

29.12.2020

Konstrukcje fundamentów

Konstrukcje fundamentów Jak już wiadomo z poprzednich rozważań, w skład zespołu urządzeń walcarki wchodzą: właściwa walcarka wraz z urządzeniami do…

29.12.2020

Obciążenie od silnika napędowego

Obciążenie od silnika napędowego Pracę potrzebną do plastycznego odkształcenia metalu za pomocą zgniatania w procesie walcowania, można przedstawić ogólnie jako…

29.12.2020

Rodzaje walcowni

Rodzaje walcowni W zależności od produkowanych wyrobów rozróżnia się kilka zasadniczych rodzajów walcowni: a) walcownia zgniatacz - walcowania służąca do…

28.12.2020

Obciążenie ciężarem własnym

Obciążenie ciężarem własnym W świetle opisanych wpływów mechanicznych obciążenie ciężarem własnym lub parciem wiatru stanowią obciążenia drugorzędne nie mające żadnego…

28.12.2020

Cenne doświadczenia

Cenne doświadczenia Cenne doświadczenia uzyskano przy remontach kafarowni, których pierwotne rozwiązania. Wytworzony w czasie eksploatacji blok zagęszczonego złomem podłoża szaboty…

28.12.2020

Istota przerobu kafarowego

Istota przerobu kafarowego Złom, przewidziany do regeneracji odlewniczej w piecach żeliwiakowych, wymaga znacznie większego rozdrobnienia niż złom przeznaczony do pieców…

28.12.2020

Reduktor obrotów

Reduktor obrotów Dla fundamentu ramowego zasadniczym obciążeniem fundamentu jest również mieszalnik, którego kołyski łożyskowe są usytuowane nad ścianami. Ponadto na…

28.12.2020

Obliczenia termiczne i statyczne

Obliczenia termiczne i statyczne Obliczenia termiczne i statyczne wykonuje się wg znanych wzorów i metod powszechnie stosowanych. Przy zestawieniu obciążeń…

28.12.2020

Składowisko tworzyw

Składowisko tworzyw Jako korzystne pod względem ekonomicznym należy uważać rozwiązanie polegające na związaniu konstrukcyjnym zasobników ze składowiskiem tworzyw. W rozwiązaniu…

28.12.2020

Kształty geometryczne lejów

Kształty geometryczne lejów Konstrukcję zasobników, ze względu na znaczną ich długość, dzielimy na części za pomocą dylatacji. Dla uniknięcia niejednakowego…

28.12.2020

Ząb żelbetowy

Ząb żelbetowy W płycie dolnej dla zabezpieczenia przed przesuwem fundamentu można wykonać ząb żelbetowy (ostrogę). Kanał kablowy przeważnie wykonuje się…

28.12.2020

Blok fundamentowy

Blok fundamentowy Przy dokonywaniu dalszych obliczeń należy pamiętać o następujących zaleceniach: a) Blok fundamentowy liczymy jako belkę na sprężystym podłożu…

28.12.2020

Wywrotnica obrotowa

Wywrotnica obrotowa Wywrotnica obrotowa składa się z bębna obrotowego wyposażonego w pierścienie opierające się na rolkach i podtrzymujące platformę z…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami