Miesiąc: Grudzień 2021

29.12.2021

Kotwienie lin

Kotwienie lin w podłożu. Konstrukcje zakotwień dolnych końców odciągów mogą być różne. W przypadku rusztowania kolumnowego prowizorycznego, gdzie siły rozciągające…

29.12.2021

Łączenie i kotwienie lin

Charakterystyka lin. Liny mają bardzo różną charakterystykę zależną od konstrukcji (splotu) i rodzaju stali, z której są wykonane. Dla rusztowań…

29.12.2021

Pomost górny

Pomost górny, przeznaczony na podparcie żurawia, składa się z bali 7,5 x 22,5 cm, do których zamocowane są 2 bale…

29.12.2021

Parcie wiatru

Można przyjąć jako wskazówkę praktyczną, że dla rusztowań kolumnowych przesuwanych po posadzce pomost roboczy nie powinien znajdować się na wysokości…

29.12.2021

Stężenia wiatrowe

Rygle rozmieszcza się według schematu. Odległość między ryglami w kierunku pionowym, czyli wysokość kondygnacji wynosi na ogół 1,80 m. Rygle…

29.12.2021

Rusztowanie wiszące

Każda poprzecznica z rury o długości 1,50 m była wzmocniona balem o wymiarach 7,5 x22,5 cm ustawionym na kant, mogącym…

29.12.2021

Gzyms budynku

Rusztowanie to zostało wykonane tylko dla 1/3 długości elewacji w sposób umożliwiający jego przesuwanie wzdłuż ściany. Stojaki rusztowania były więc…

29.12.2021

Wartość sił w zastrzałach

Jeżeli rusztowanie ma przenosić w pewnych miejscach obciążenia o wartościach większych od wartości, należy je wzmocnić. W najczęściej stosowanych rusztowaniach…

29.12.2021

Określone rusztowanie

Ilość materiałów potrzebnych na 100 m2 elewacji. Orientacyjnie wykaz poszczególnych materiałów na budowę rusztowania dla 100 m2 elewacji. Przytoczone dane…

29.12.2021

Rusztowania dwurzędowe

Stateczność tego rusztowania zapewniają poprzecznice zakotwione w ścianie. Niemniej w przypadku rusztowań o znacznej wysokości, narażonych na silne wiatry, niezbędne…

29.12.2021

Siatki zabezpieczające

Podaliśmy przypadek, gdy robotnik ma pracować nic tylko w pionie przechodzącym przez punkt C, lecz gdy będzie się on poruszał…

29.12.2021

Sprzęt bezpieczeństwa

Pracodawca lub jego przedstawiciel powinien wszystkimi dostępnymi sobie sposobami zapewnić rzeczywiste używanie ich przez pracownika. W tym przypadku pas lub…

29.12.2021

Szereg zaleceń

To samo Stowarzyszenie podaje również szereg zaleceń dotyczących drabin. Zamieszczamy poniżej zalecenia, które ukazały się w okólniku Instytutu Techniki Budownictwa…

29.12.2021

Poręcze i krawężniki

Wszyscy inżynierowie, technicy, kierownicy budów oraz robotnicy powinni wiedzieć, że: nie należy lekceważyć rusztowania żadnego typu. Zarówno projekt, jak i…

29.12.2021

Elementy składowe

Elementy składowe (deski, bale) pomostów rusztowania, przejść, galerii powinny być zbudowane z drewna co najmniej drugiej kategorii. Pomosty metalowe powinny…

29.12.2021

Wznoszenie rusztowań

W miarę możliwości podkłady powinny być ciągłe, wspólne dla kilku stojaków. Należy unikać podkładów złożonych z kilku desek jednakowej szerokości…

29.12.2021

Podstawka trzpieniowa regulowana

Podstawka trzpieniowa regulowana - przenosi obciążenie stojaka na płaszczyznę podłoża prostopadłą do jego osi i pozwala na regulację wysokości stojaka (program…

29.12.2021

Pięciochlorek fenolu

Podajemy tu listę środków odpowiednich do zabezpieczania drewna budowlanego, stosowanych we Francji. Karbonyl - środek znany, mało uciążliwy i nieszkodliwy.…

29.12.2021

Strzałka ugięcia

Przypuśćmy, że należy poddać próbie deskę o wymiarach 50 x 200 X 4000 mm. W tym celu deskę należy ułożyć…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami