Miesiąc: Grudzień 2021

29.12.2021

Strzałka ugięcia zdjęcie nr 15 Kotwienie lin

Kotwienie lin w podłożu. Konstrukcje zakotwień dolnych końców odciągów mogą być różne. W przypadku rusztowania kolumnowego prowizorycznego, gdzie siły rozciągające…

29.12.2021

Strzałka ugięcia zdjęcie nr 16 Łączenie i kotwienie lin

Charakterystyka lin. Liny mają bardzo różną charakterystykę zależną od konstrukcji (splotu) i rodzaju stali, z której są wykonane. Dla rusztowań…

29.12.2021

Strzałka ugięcia zdjęcie nr 17 Pomost górny

Pomost górny, przeznaczony na podparcie żurawia, składa się z bali 7,5 x 22,5 cm, do których zamocowane są 2 bale…

29.12.2021

Strzałka ugięcia zdjęcie nr 18 Parcie wiatru

Można przyjąć jako wskazówkę praktyczną, że dla rusztowań kolumnowych przesuwanych po posadzce pomost roboczy nie powinien znajdować się na wysokości…

29.12.2021

Strzałka ugięcia zdjęcie nr 19 Stężenia wiatrowe

Rygle rozmieszcza się według schematu. Odległość między ryglami w kierunku pionowym, czyli wysokość kondygnacji wynosi na ogół 1,80 m. Rygle…

29.12.2021

Strzałka ugięcia zdjęcie nr 20 Rusztowanie wiszące

Każda poprzecznica z rury o długości 1,50 m była wzmocniona balem o wymiarach 7,5 x22,5 cm ustawionym na kant, mogącym…

29.12.2021

Strzałka ugięcia zdjęcie nr 21 Gzyms budynku

Rusztowanie to zostało wykonane tylko dla 1/3 długości elewacji w sposób umożliwiający jego przesuwanie wzdłuż ściany. Stojaki rusztowania były więc…

29.12.2021

Strzałka ugięcia zdjęcie nr 22 Wartość sił w zastrzałach

Jeżeli rusztowanie ma przenosić w pewnych miejscach obciążenia o wartościach większych od wartości, należy je wzmocnić. W najczęściej stosowanych rusztowaniach…

29.12.2021

Strzałka ugięcia zdjęcie nr 23 Określone rusztowanie

Ilość materiałów potrzebnych na 100 m2 elewacji. Orientacyjnie wykaz poszczególnych materiałów na budowę rusztowania dla 100 m2 elewacji. Przytoczone dane…

29.12.2021

Strzałka ugięcia zdjęcie nr 24 Rusztowania dwurzędowe

Stateczność tego rusztowania zapewniają poprzecznice zakotwione w ścianie. Niemniej w przypadku rusztowań o znacznej wysokości, narażonych na silne wiatry, niezbędne…

29.12.2021

Strzałka ugięcia zdjęcie nr 25 Siatki zabezpieczające

Podaliśmy przypadek, gdy robotnik ma pracować nic tylko w pionie przechodzącym przez punkt C, lecz gdy będzie się on poruszał…

29.12.2021

Strzałka ugięcia zdjęcie nr 26 Sprzęt bezpieczeństwa

Pracodawca lub jego przedstawiciel powinien wszystkimi dostępnymi sobie sposobami zapewnić rzeczywiste używanie ich przez pracownika. W tym przypadku pas lub…

29.12.2021

Strzałka ugięcia zdjęcie nr 27 Szereg zaleceń

To samo Stowarzyszenie podaje również szereg zaleceń dotyczących drabin. Zamieszczamy poniżej zalecenia, które ukazały się w okólniku Instytutu Techniki Budownictwa…

29.12.2021

Strzałka ugięcia zdjęcie nr 28 Poręcze i krawężniki

Wszyscy inżynierowie, technicy, kierownicy budów oraz robotnicy powinni wiedzieć, że: nie należy lekceważyć rusztowania żadnego typu. Zarówno projekt, jak i…

29.12.2021

Strzałka ugięcia zdjęcie nr 29 Elementy składowe

Elementy składowe (deski, bale) pomostów rusztowania, przejść, galerii powinny być zbudowane z drewna co najmniej drugiej kategorii. Pomosty metalowe powinny…

29.12.2021

Strzałka ugięcia zdjęcie nr 31 Wznoszenie rusztowań

W miarę możliwości podkłady powinny być ciągłe, wspólne dla kilku stojaków. Należy unikać podkładów złożonych z kilku desek jednakowej szerokości…

29.12.2021

Strzałka ugięcia zdjęcie nr 32 Podstawka trzpieniowa regulowana

Podstawka trzpieniowa regulowana - przenosi obciążenie stojaka na płaszczyznę podłoża prostopadłą do jego osi i pozwala na regulację wysokości stojaka (program…

29.12.2021

Strzałka ugięcia zdjęcie nr 33 Pięciochlorek fenolu

Podajemy tu listę środków odpowiednich do zabezpieczania drewna budowlanego, stosowanych we Francji. Karbonyl - środek znany, mało uciążliwy i nieszkodliwy.…

29.12.2021

Strzałka ugięcia zdjęcie nr 34 Strzałka ugięcia

Przypuśćmy, że należy poddać próbie deskę o wymiarach 50 x 200 X 4000 mm. W tym celu deskę należy ułożyć…

Strzałka ugięcia zdjęcie nr 41 Strzałka ugięcia zdjęcie nr 42 Strzałka ugięcia zdjęcie nr 43
Strzałka ugięcia zdjęcie nr 44
Strzałka ugięcia zdjęcie nr 45 Strzałka ugięcia zdjęcie nr 46 Strzałka ugięcia zdjęcie nr 47
Strzałka ugięcia zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Strzałka ugięcia zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Strzałka ugięcia zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami