Miesiąc: Grudzień 2021

28.12.2021

Obciążenie dopuszczalne

Bezpieczniej jest uważać, że jest możliwy swobodny obrót jednej rury względem osi drugiej. Z tego wniosek, że złącze krzyżowe -…

28.12.2021

Zasadniczy osprzęt

Norma angielska British Standard 1 139: 1951 [R 17] dopuszcza dla elementów rusztowań rurowych pracujących na ściskanie maksymalną smukłość 180.…

28.12.2021

Zastrzał

Stężenie - element usytuowany w linii przekątnej prostokąta utworzonego bądź przez dwa stojaki i dwa rygle (stężenia w płaszczyźnie pionowej),…

28.12.2021

Remontowanie budowli

Dla ogólnie używanych rusztowań metalowych współczynnik bezpieczeństwa, według dekretu z dnia 21 stycznia 1961 r. powinien wynosić 4 (rury ze…

28.12.2021

Obliczenie sił krytycznych

Natomiast obliczenie sił krytycznych w prętach konstrukcji złożonej, np. w kratownicach o siatce trójkątnej, nie zawsze jest łatwe (program uprawnienia budowlane…

28.12.2021

Wartości momentu bezwładności

W przypadku bardzo wysokich rusztowań lub obciążonych dużymi siłami użycie - zwłaszcza na stojaki - rur o większych średnicy od…

28.12.2021

Nieustanny wzrost zakresu

Nieustanny wzrost zakresu i tempa prac budowlanych oraz wznoszenie budowli inżynierskich o coraz większych rozmiarach przyczyniły się do zastąpienia rusztowań…

28.12.2021

Zasięg działania

Ze względu na zasięg działania rozróżnia się następujące bazy transportowe: specjalizowane prowadzone przez zjednoczenia terenowe budownictwa, jako przedsiębiorstwa samodzielne na…

28.12.2021

Wprowadzenie oszczędności

Elementy składuje się pod gołym niebem w takiej pozycji, w jakiej zostały wyjęte z form, a mianowicie: pionowo w boksach…

28.12.2021

Czas cyklu obróbki cieplnej

Przy zastosowaniu takiego samego podgrzewania, lecz ciągłego, można rozformować element po 24 godzinach o każdej porze roku (we Francji). Metoda…

28.12.2021

Przestrzenie międzysekcyjne

W wielkich kombinatach budownictwa uprzemysłowionego instaluje się w stałych budynkach agregaty bateryjne w postaci zautomatyzowanych maszyn sterowanych hydraulicznie z jednego…

28.12.2021

Formy bateryjne

Formy bateryjne stanowią jakościowo odmienną formę typu stanowiskowego (stendowego) i mogą stanowić wyposażenie nie tylko wytwórni typu przemysłowego, lecz także…

28.12.2021

Dojrzewalnie kanałowe

Formy z dnem własnym oraz odchylnymi obrzeżami służą natomiast do przenoszenia elementów uformowanych do dojrzewalni parowych typu kanałowego (program uprawnienia budowlane…

28.12.2021

Stanowiskowy sposób produkcji

Stanowiskowy sposób produkcji elementów betonowych i żelbetowych jest sposobem najprostszym i najdawniej stosowanym; obecnie używany jest w zakładach i na…

28.12.2021

Metoda taśmowa produkcji elementów

Natomiast wadą metody taśmowej jest znaczny koszt urządzeń i konieczność zmiany procesu produkcyjnego przy zmianie typu prefabrykatu. W ostatnich tatach…

28.12.2021

Place składowe

W harmonogramie tym przyjęto przykładowo czas pracy wytwórni w ciągu roku - 8 miesięcy, montażu zaś - przez cały rok.…

28.12.2021

Wytwórnie pomocnicze

Niezależnie od tego wytwórnie pomocnicze instaluje się również w budynkach zamkniętych, lecz prowizorycznych. Tego rodzaju wytwórnie stanowią typ przejściowy między…

28.12.2021

Dwustopniowe wytwórnie masy betonowej

Jednostopniowe wytwórnie masy betonowej o produkcji 20 m3/godz i więcej, oparte są na schemacie technologicznym, przy którym składniki suche podnoszone…

28.12.2021

Rodzaje i konstrukcje odmierzaczy

W wytwórniach masy betonowej o średniej mocy stosuje się przeważnie odmierzacze wagonowe półautomatyczne (program uprawnienia budowlane na komputer). Umieszczane są one…

28.12.2021

Składy kruszywa

Podstawowe znaczenie dla określenia wielkości składów kruszywa ma przyjęty zapas kruszywa w dniach, zależny od konkretnych warunków dostawy kruszywa, jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami