Miesiąc: Grudzień 2021

28.12.2021

Składy kruszywa zdjęcie nr 15 Obciążenie dopuszczalne

Bezpieczniej jest uważać, że jest możliwy swobodny obrót jednej rury względem osi drugiej. Z tego wniosek, że złącze krzyżowe -…

28.12.2021

Składy kruszywa zdjęcie nr 16 Zasadniczy osprzęt

Norma angielska British Standard 1 139: 1951 [R 17] dopuszcza dla elementów rusztowań rurowych pracujących na ściskanie maksymalną smukłość 180.…

28.12.2021

Składy kruszywa zdjęcie nr 17 Zastrzał

Stężenie - element usytuowany w linii przekątnej prostokąta utworzonego bądź przez dwa stojaki i dwa rygle (stężenia w płaszczyźnie pionowej),…

28.12.2021

Składy kruszywa zdjęcie nr 18 Remontowanie budowli

Dla ogólnie używanych rusztowań metalowych współczynnik bezpieczeństwa, według dekretu z dnia 21 stycznia 1961 r. powinien wynosić 4 (rury ze…

28.12.2021

Składy kruszywa zdjęcie nr 19 Obliczenie sił krytycznych

Natomiast obliczenie sił krytycznych w prętach konstrukcji złożonej, np. w kratownicach o siatce trójkątnej, nie zawsze jest łatwe (program uprawnienia budowlane…

28.12.2021

Składy kruszywa zdjęcie nr 20 Wartości momentu bezwładności

W przypadku bardzo wysokich rusztowań lub obciążonych dużymi siłami użycie - zwłaszcza na stojaki - rur o większych średnicy od…

28.12.2021

Składy kruszywa zdjęcie nr 21 Nieustanny wzrost zakresu

Nieustanny wzrost zakresu i tempa prac budowlanych oraz wznoszenie budowli inżynierskich o coraz większych rozmiarach przyczyniły się do zastąpienia rusztowań…

28.12.2021

Składy kruszywa zdjęcie nr 22 Zasięg działania

Ze względu na zasięg działania rozróżnia się następujące bazy transportowe: specjalizowane prowadzone przez zjednoczenia terenowe budownictwa, jako przedsiębiorstwa samodzielne na…

28.12.2021

Składy kruszywa zdjęcie nr 23 Wprowadzenie oszczędności

Elementy składuje się pod gołym niebem w takiej pozycji, w jakiej zostały wyjęte z form, a mianowicie: pionowo w boksach…

28.12.2021

Składy kruszywa zdjęcie nr 24 Czas cyklu obróbki cieplnej

Przy zastosowaniu takiego samego podgrzewania, lecz ciągłego, można rozformować element po 24 godzinach o każdej porze roku (we Francji). Metoda…

28.12.2021

Składy kruszywa zdjęcie nr 25 Przestrzenie międzysekcyjne

W wielkich kombinatach budownictwa uprzemysłowionego instaluje się w stałych budynkach agregaty bateryjne w postaci zautomatyzowanych maszyn sterowanych hydraulicznie z jednego…

28.12.2021

Składy kruszywa zdjęcie nr 26 Formy bateryjne

Formy bateryjne stanowią jakościowo odmienną formę typu stanowiskowego (stendowego) i mogą stanowić wyposażenie nie tylko wytwórni typu przemysłowego, lecz także…

28.12.2021

Składy kruszywa zdjęcie nr 27 Dojrzewalnie kanałowe

Formy z dnem własnym oraz odchylnymi obrzeżami służą natomiast do przenoszenia elementów uformowanych do dojrzewalni parowych typu kanałowego (program uprawnienia budowlane…

28.12.2021

Składy kruszywa zdjęcie nr 28 Stanowiskowy sposób produkcji

Stanowiskowy sposób produkcji elementów betonowych i żelbetowych jest sposobem najprostszym i najdawniej stosowanym; obecnie używany jest w zakładach i na…

28.12.2021

Składy kruszywa zdjęcie nr 29 Metoda taśmowa produkcji elementów

Natomiast wadą metody taśmowej jest znaczny koszt urządzeń i konieczność zmiany procesu produkcyjnego przy zmianie typu prefabrykatu. W ostatnich tatach…

28.12.2021

Składy kruszywa zdjęcie nr 30 Place składowe

W harmonogramie tym przyjęto przykładowo czas pracy wytwórni w ciągu roku - 8 miesięcy, montażu zaś - przez cały rok.…

28.12.2021

Składy kruszywa zdjęcie nr 31 Wytwórnie pomocnicze

Niezależnie od tego wytwórnie pomocnicze instaluje się również w budynkach zamkniętych, lecz prowizorycznych. Tego rodzaju wytwórnie stanowią typ przejściowy między…

28.12.2021

Składy kruszywa zdjęcie nr 32 Dwustopniowe wytwórnie masy betonowej

Jednostopniowe wytwórnie masy betonowej o produkcji 20 m3/godz i więcej, oparte są na schemacie technologicznym, przy którym składniki suche podnoszone…

28.12.2021

Składy kruszywa zdjęcie nr 33 Rodzaje i konstrukcje odmierzaczy

W wytwórniach masy betonowej o średniej mocy stosuje się przeważnie odmierzacze wagonowe półautomatyczne (program uprawnienia budowlane na komputer). Umieszczane są one…

28.12.2021

Składy kruszywa zdjęcie nr 34 Składy kruszywa

Podstawowe znaczenie dla określenia wielkości składów kruszywa ma przyjęty zapas kruszywa w dniach, zależny od konkretnych warunków dostawy kruszywa, jak…

Składy kruszywa zdjęcie nr 41 Składy kruszywa zdjęcie nr 42 Składy kruszywa zdjęcie nr 43
Składy kruszywa zdjęcie nr 44
Składy kruszywa zdjęcie nr 45 Składy kruszywa zdjęcie nr 46 Składy kruszywa zdjęcie nr 47
Składy kruszywa zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Składy kruszywa zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Składy kruszywa zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami