Miesiąc: Grudzień 2021

27.12.2021

Projekty organizacji

Projekty organizacji i wykonania budowy, podobnie jak projekty techniczne, stanowią w ujęciu etapowym rozwinięcie etapów poprzedzających. Każdy następny z kolei…

27.12.2021

Cecha wzajemnej zależności

Cecha wzajemnej zależności elementów organizacji budowy jest szczególnie ważna w przypadkach wznoszenia dużych zespołów przemysłowych, osiedlowych itp. Mimo oczywistych korzyści,…

27.12.2021

Projektowanie technologii

Aparat dyspozytorski wprowadzany bywa zazwyczaj na budowę stopniowo poczynając od głównego dyspozytora, a w miarę rozwoju budowy instaluje się dyspozytorów…

27.12.2021

Łączność bezprzewodowa

Do sieci łącznic dyspozytorskich mogą być przyłączane także głośniki, które umożliwiają odbiór wiadomości czy poleceń nadawanych z punktu dyspozytorskiego. Przyłączanie…

27.12.2021

Łączność dyspozytorska

Nieodzownym warunkiem funkcjonowania systemu zarządzania jest wyposażenie służby dyspozytorskiej w odpowiednie środki techniczne w postaci samodzielnej łączności dyspozytorskiej, niezależnej od…

27.12.2021

Zwykła sieć telefoniczna

Zwykła sieć telefoniczna przy możliwościach równoczesnej rozmowy tylko dwóch osób nie zapewnia ani szybkiej kontroli stanu produkcji, ani elastycznego regulowania…

27.12.2021

Przenoszenie planu zadań budowy

Wyjściowym elementem planu tygodniowo-dobowego jest (podobnie jak planowania miesięczno-tygodniowego) plan zadań na następny okres, tj. na następny tydzień. Plan ten…

27.12.2021

Plan zatrudnienia

Plan robót. W zasadzie plan ten, opracowany przez kierownika robót (w porozumieniu z majstrami, podwykonawcami i przedstawicielami załogi), powinien być…

27.12.2021

Wprowadzenie planowania operatywnego

Wprowadzenie planowania operatywnego wymaga odpowiednio wysokiego poziomu organizacji na budowach i w przedsiębiorstwach oraz właściwego przygotowania organizacyjnego. W przeciwnym przypadku…

27.12.2021

Planowanie operatywne

W tych warunkach nie może być ogólnie obowiązujących wzorców planowania operatywnego, lecz obowiązują jedynie zasady, które powinny być przystosowane do…

27.12.2021

Określanie czasu trwania robót

Po ustaleniu kolejności wykonania poszczególnych obiektów, instalacji i urządzeń zakładu przemysłowego (lub mieszkalnego) jako kompleksów rozruchowych oraz uwzględniając ogólne zasady…

27.12.2021

Dyrektywny plan budowy

Dyrektywny plan budowy powinien określone zadania wyznaczać w jednostkach rzeczowych i finansowych (a nie wyłącznie w finansowych) (program uprawnienia budowlane na…

27.12.2021

Inwestycyjne plany budowlane

Inwestycyjne plany budowlane określonych rejonów kraju, wynikające z Narodowych Planów Gospodarczych, stanowią plany zadań odnośnych Zjednoczeń Budownictwa, zaś plany inwestycyjne…

27.12.2021

Zerowanie ochronne

Zerowanie ochronne polega na połączeniu kadłubów, osłon itp. z uziemionym przewodem zerowym. Jest to najskuteczniejszy środek ochrony przed porażeniem, lecz…

27.12.2021

Sieć elektryczna

Tymczasowa sieć niskiego napięcia na placu budowy dzieli się na: główne linie zasilające od głównej tablicy rozdzielczej do ostatniej tablicy…

27.12.2021

Moc zainstalowana

Moc zainstalowana silników podana jest z reguły na tabliczkach znamionowych. Moc dla oświetlenia oblicza się na podstawie rzeczywistych powierzchni oświetlanych…

27.12.2021

Uzbrojenie sieci

Uzbrojenie sieci składa się z licznych elementów, spośród których do głównych zaliczyć można: zasuwy służące do wyłączania poszczególnych odcinków sieci…

27.12.2021

Osłony przestrzenne

Osłony przestrzenne mogą być zmontowane przez wzajemne skręcanie śrubami w różnych układach, także w trójtraktowych, przy czym w tym przypadku…

27.12.2021

Budynki pomocnicze

Dlatego np. w budownictwie przemysłowym należy dla celów administracyjnych, socjalnych, mieszkaniowych, magazynowych itp. wykorzystywać z reguły stałe budynki realizowanych zakładów…

27.12.2021

Wydajność transportowa samochodu

Wydajność transportową samochodu w określonym czasie oblicza się na podstawie wzoru, natomiast liczbę samochodów niezbędną dla zapewnienia ciągłości transportu (bez…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami