Miesiąc: Grudzień 2021

28.12.2021

Sosna nadmorska

Podajemy tu według normy francuskiej B52-001 wymagania dotyczące jakości drewna (program uprawnienia budowlane na komputer). We Francji najczęściej stosowane są następujące…

28.12.2021

Rury czarne

Rury czarne po uprzednim oczyszczeniu ze zgorzeliny zanurza się w kąpieli cynkowej, która zabezpiecza ich powierzchnię zewnętrzną i wewnętrzną. Cynk…

28.12.2021

Malowanie ręczne

Barwnik na tlenku żelaza jest zalecany do zabezpieczania rusztowań przed kwasami, gdyż znadują się one często w atmosferze chemicznie agresywnej…

28.12.2021

Rury czarne

Transport rur na niewielkie odległości w granicach składowiska (lub magazynu) odbywa się ręcznie, ponieważ ciężar największej rury nie przekracza 25…

28.12.2021

Wierzchołki trójkąta

Oznaczamy wierzchołki trójkąta stateczności literami A, B, C (wierzchołek górny A, dolny B} i kąt prosty - C) i przyjmijmy,…

28.12.2021

Sztywne zamocowania

W tych warunkach można założyć, że powstaną jedynie dwa przypadki wy boczenia miejscowego. Należy teraz wykazać, który z nich powstanie…

28.12.2021

Belki kratowe

Do tego miejsca analogia między wyboczeniem całego rusztowania i wyboczeniem eulerowskim pręta jednorodnego jest całkowita; wystarczy wyobrazić sobie, że rolę…

28.12.2021

Wyboczenia rusztowania

Analiza różnych możliwych postaci wyboczenia rusztowania. Analiza ta jest nieodzowna, gdyż wyboczenia układów są przyczyną większości przypadków zawalenia się rusztowań…

28.12.2021

Liczby rur stałych

Przy wznoszeniu rusztowań należy w miarę możliwości: Używać wyłącznie rur o stałej długości, tworzących asortyment długości, będących wielokrotnością raz ustalonej…

28.12.2021

Montaż rusztowań

Montaż rusztowań i ich elementów powinien przebiegać według ustalonych zasad (program uprawnienia budowlane na komputer). Zasady montażu stojaków, rygli i węzłów:wszystkie…

28.12.2021

Węzeł stężenia

Węzłem prostym nazywamy miejsce, w którym złącze krzyżowe łączy dwie rury. Węzeł ten można traktować jako płaski, jeśli nic uwzględni…

28.12.2021

Uzasadnienia ograniczenia smukłości

Uzasadnienia ograniczenia smukłości oczywiście nie odnoszą się do rury swobodnej, lecz i tu istnieją pewne przesłanki przemawiające za jej ograniczeniem.…

28.12.2021

Założenia minimalizujące

Analiza dostarcza nam wskazówek co do właściwego umieszczenia połączeń wzdłużnych rur wchodzących w konstrukcję stojaków i podłużnie (program uprawnienia budowlane na…

28.12.2021

Obliczanie rusztowania stężonego

Wiadomo, że punkty przegięcia mogą być traktowane jako przeguby, co odpowiada pominięciu momentu w tym punkcie. Jeśli więc założymy, że…

28.12.2021

Stopień utwierdzenia

Jeżeli chodzi o rusztowania rurowe, to należy rozróżniać rusztowania ze stężeniami i rusztowania bez stężeń. W obu tych przypadkach, jeśli…

28.12.2021

Obliczanie stateczności sprężystej ramy

Wobec istnienia możliwości zniszczenia pręta przez wyboczenie nie zawsze wystarczy wymiarować na podstawie wartości sił otrzymanych za pomocą metody analitycznej…

28.12.2021

Złącza wzdłużne

W rzeczywistości, złącza wzdłużne na dwu sąsiednich stojakach powinny być umieszczane na różnych piętrach. W tym przypadku co drugi stojak…

28.12.2021

Ściskanie i zginanie

Oczywiście nie postępuje się tak w przypadku stężenia wiatrowego. Tu w celu uwzględnienia tych czynników przyjmuje się większą wartość współczynnika…

28.12.2021

Siła działająca na rurę

Jeżeli siła działająca na rurę poziomą jest prostopadła do płaszczyzny równoległej do obu łączonych rur, wtedy stosownie do uwag, rura…

28.12.2021

Obliczanie stateczności sprężystej

Obliczanie stateczności sprężystej rusztowania rurowego jako konstrukcji przegubowej zależy wyłącznie od układu jego stężeń, tzn. od zespołu stężeń. Znaczenie stężenia…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami