Miesiąc: Grudzień 2021

27.12.2021

Odmierzone suche składniki

Spośród tych trzech rodzajów wytwórni masy betonowej niewątpliwie typ ostatni jest najbardziej racjonalny pod względem technologicznym (program uprawnienia budowlane na komputer).…

27.12.2021

Pozostałe stanowiska robocze

Również i przy urządzeniach transportu w granicach jednego oddziału wykorzystanie grawitacyjnego sposobu transportu ma zasadnicze znaczenie. Tę najtańszą metodę transportową…

27.12.2021

Projekt techniczny wytwórni

Przy przeprowadzaniu porównania kosztów poszczególnych rozwiązań należy do kosztorysów porównawczych odpowiadających tym rozwiązaniom włączać jedynie te elementy, którymi poszczególne warianty…

27.12.2021

Liczba maszyn

Po opracowaniu schematu technologicznego oblicza się liczbę maszyn i urządzeń produkcyjnych wytwórni. Obliczenie to przeprowadza się, wychodząc z założenia dobowej…

27.12.2021

Nierównomierność zapotrzebowania produkcji

Nierównomierność zapotrzebowania produkcji może być wyrównana odpowiednią wielkością zapasu. Jednakże ten oczywisty sposób jest możliwy do zrealizowania jedynie w przypadku…

27.12.2021

Wydatki przewozowe

Określenie maksymalnych, ekonomicznie dopuszczalnych odległości scentralizowanych wytwórni w stosunku do miejsc zapotrzebowania produkcji. Maksymalną, ekonomicznie uzasadnioną odległość scentralizowanej wytwórni od…

27.12.2021

Centralizacja produkcji półfabrykatów

Centralizacja produkcji półfabrykatów i prefabrykatów na budowach daje duże korzyści w porównaniu z prymitywnym zazwyczaj ich wytwarzaniem przy poszczególnych obiektach,…

27.12.2021

Wytwórnie pomocnicze

W nowoczesnym budownictwie stosuje się nie tylko centralizację procesów produkcyjnych, lecz także i procesów pomocniczych usługowych, związanych bezpośrednio z procesami…

27.12.2021

Produkcyjne zaplecze techniczne

Szczególnym powodem znacznego rozwoju zaplecza produkcyjnego w nowoczesnym budownictwie i zmian jakościowych tego zaplecza jest uprzemysłowienie budownictwa (program uprawnienia budowlane na…

27.12.2021

Karty technologiczne montażu

Karty technologiczne montażu stanowią bezpośrednią dyspozycję dla realizacji poszczególnych procesów roboczych robót montażowych. Są one operatywnym składnikiem dokumentacji organizacyjnej zawierającym…

27.12.2021

Liczba działek roboczych

Również dokonanie podziału na działki robocze nie nastręcza większych trudności z uwagi na szerokie możliwości nawiązania tego podziału do naturalnego…

27.12.2021

Urządzenia montażowe

Znane są nierzadkie przypadki, kiedy wydzielone zespoły montażowe typu I i II (a więc wykonujące montaż zasadniczy przy użyciu głównego…

27.12.2021

Brygada placowa

W robotach montażowych najkorzystniej jest operować zespołami specjalizowanymi (tj. grupami robotników jednej branży), zgrupowanymi w tzw. brygad) kompleksowe. Liczba brygad…

27.12.2021

Roboty ziemne

Gdy roboty ziemne są wyodrębnione lub stanowią zamkniętą całość robót, wówczas plan zagospodarowania terenu robót ziemnych obejmuje: drogi dojazdowe na…

27.12.2021

Określenie wielkości podstawowych maszyn

Wybór rodzaju maszyn do robót ziemnych dotyczy zazwyczaj maszyn roboczych (odspajających), środków transportowych do przewożenia urobku ziemnego oraz środków zagęszczających…

27.12.2021

Racjonalny projekt technologii

Racjonalny projekt technologii i organizacji budowy może powstać tylko przy ścisłej współpracy projektantów organizacji z inwestorem, głównym projektantem, projektantami branżowymi…

27.12.2021

Objętość szczegółowego projektu technologii

Objętość szczegółowego projektu technologii i organizacji określonych robót ulega znacznemu zmniejszeniu przy wykorzystaniu typowych projektów urządzeń placu budowy, pomocniczych wytwórni…

27.12.2021

Główne elementy systematyki

Materiałami wyjściowymi do opracowania ogólnego projektu technologii i organizacji budowy są głównie: wstępny projekt organizacji i wykonania budowy, uzupełniony dodatkowymi…

27.12.2021

Materiały wyjściowe

Natomiast opracowania szczegółowe przejmują przedsiębiorstwa budowlane lepiej zorientowane w tym zakresie oraz mogące właściwiej dostosowywać projektowane rozwiązania wykonawcze do własnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami