Miesiąc: Grudzień 2021

20.12.2021

Specyfiki procesów produkcyjnych zdjęcie nr 16 Uziarnienie mieszanki dróg żwirowych

Uziarnienie mieszanki dróg żwirowych Sposoby korytowy i półkorytowy stosowane są w przypadkach dróg stałych. Drogi żwirowe buduje się z reguły…

20.12.2021

Specyfiki procesów produkcyjnych zdjęcie nr 17 Oś drogi

Oś drogi Oś drogi na odcinkach prostych powinna być wytyczona palikami 1 co 20,0 m, a na łukach co 5,0…

20.12.2021

Specyfiki procesów produkcyjnych zdjęcie nr 18 Projekt drogi czasowej

Projekt drogi czasowej Projekt drogi czasowej, w zależności od charakteru technicznego i położenia (poza placami budowy czy na placu budowy),…

20.12.2021

Specyfiki procesów produkcyjnych zdjęcie nr 19 Stan załogi

Stan załogi Stan załogi w różnych okresach budowy, istotnie ważny dla zaprojektowania zaplecza obsługującego osoby zatrudnione na budowie, określa się…

16.12.2021

Specyfiki procesów produkcyjnych zdjęcie nr 21 Plac budowy

Plac budowy Plac budowy stanowi wydzielony teren, przeznaczony do wykonywania czynności bezpośrednio związanych ze wznoszeniem określonej budowli lub zespołu budowli.…

16.12.2021

Specyfiki procesów produkcyjnych zdjęcie nr 22 Niekorzystny stan rzeczy

Niekorzystny stan rzeczy Na przeciętnej budowie obiektu o konstrukcji monolitycznej powierzchnie przeznaczone na stanowiska produkcji półfabrykatów i prefabrykatów (pv) i…

16.12.2021

Specyfiki procesów produkcyjnych zdjęcie nr 23 Zadania kompletowania wyrobów

Zadania kompletowania wyrobów Zadania kompletowania wyrobów i materiałów przejął działający w ramach Kombinatu specjalnie powołany „Zarząd kompletowania wyrobów i materiałów”.…

16.12.2021

Specyfiki procesów produkcyjnych zdjęcie nr 24 Rytmiczność wznoszenia budowli

Rytmiczność wznoszenia budowli Po zaplanowaniu harmonogramu pracy żurawi montażowych dalsze planowanie odbywa się w porządku odwrotnym do przyszłego przebiegu realizacji.…

16.12.2021

Specyfiki procesów produkcyjnych zdjęcie nr 25 Służba dyspozytorska

Służba dyspozytorska Podstawą działalności przedsiębiorstwa budowlanego realizującego budowle metodą przemysłową jest szczegółowe, a nawet pedantyczne planowanie wszystkich procesów wchodzących w…

16.12.2021

Specyfiki procesów produkcyjnych zdjęcie nr 26 Wznoszone obiekty mieszkalne

Wznoszone obiekty mieszkalne Przykładem organizacji budowy obiektów uprzemysłowionych, w których planowany ciąg organizacyjny rozpoczyna się od składu elementów w zakładzie…

16.12.2021

Specyfiki procesów produkcyjnych zdjęcie nr 27 Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych W wyniku wprowadzenia tylko dwóch zharmonizowanych ciągów organizacyjnych, zamiast trzech, obejmujących całość robót związanych z oddaniem…

16.12.2021

Specyfiki procesów produkcyjnych zdjęcie nr 28 Przebiegi budowy uprzemysłowionej

Przebiegi budowy uprzemysłowionej Przedstawione schematycznie przebiegi budowy uprzemysłowionej zorganizowane na zasadach zharmonizowanych ciągów cykliczno-rytmicznych charakteryzują się najwyższą, spośród wszystkich możliwych…

16.12.2021

Specyfiki procesów produkcyjnych zdjęcie nr 29 Projektowanie organizacji obiektów

Projektowanie organizacji obiektów W związku z tym, podstawową zasadą organizacyjną przy realizacji znacznej ilości budowli uprzemysłowionych powinna być nieprzerwana praca…

16.12.2021

Specyfiki procesów produkcyjnych zdjęcie nr 30 Metoda pracy równomiernej

Metoda pracy równomiernej Metoda pracy równomiernej stanowi podstawę rytmiczności wznoszenia obiektów budownictwa uprzemysłowionego, jak również stwarza warunki optymalnej równomierności wykonywania…

16.12.2021

Specyfiki procesów produkcyjnych zdjęcie nr 31 Połączenia stykowe międzypłytowe

Połączenia stykowe międzypłytowe W obiektach mieszkalnych połączenia stykowe międzypłytowe muszą mieć wytrzymałość i sztywność taką samą jak same płyty, dlatego…

16.12.2021

Specyfiki procesów produkcyjnych zdjęcie nr 32 Istota budownictwa uprzemysłowionego

Istota budownictwa uprzemysłowionego W nauce i praktyce spotyka się różne propozycje analitycznego określania stopnia uprzemysłowienia obiektów, którego ustalenie staje się…

16.12.2021

Specyfiki procesów produkcyjnych zdjęcie nr 33 Klasyfikacja konstrukcji

Klasyfikacja konstrukcji Klasyfikacja konstrukcji stosowanych w budownictwie uprzemysłowionym ulega zmianom, łącznie z coraz liczniejszymi i coraz bardziej różniącymi się rozwiązaniami.…

16.12.2021

Specyfiki procesów produkcyjnych zdjęcie nr 34 Specyfiki procesów produkcyjnych

Specyfiki procesów produkcyjnych Wreszcie należy podkreślić, że nie zawsze i nie w każdych warunkach stosowanie budownictwa uprzemysłowionego jest technicznie i…

Specyfiki procesów produkcyjnych zdjęcie nr 41 Specyfiki procesów produkcyjnych zdjęcie nr 42 Specyfiki procesów produkcyjnych zdjęcie nr 43
Specyfiki procesów produkcyjnych zdjęcie nr 44
Specyfiki procesów produkcyjnych zdjęcie nr 45 Specyfiki procesów produkcyjnych zdjęcie nr 46 Specyfiki procesów produkcyjnych zdjęcie nr 47
Specyfiki procesów produkcyjnych zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Specyfiki procesów produkcyjnych zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Specyfiki procesów produkcyjnych zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami