Miesiąc: Luty 2022

23.02.2022

Reakcje elektrochemiczne

Większości działań korozyjnych występują reakcje elektrochemiczne. Dia zrozumienia i oceny przyczyn korozji jest sprawą wyjątkowo ważną zaznajomienie się z pewnymi…

23.02.2022

Warstewka tlenkowa

W przypadku gdy objętość utworzonego tlenku jest większa od objętości metalu, na powierzchni metalu może utworzyć się warstewka tlenkowa, chroniąca…

23.02.2022

Reakcja egzotermiczna

Następnie wpiszcie do niej oznaczenie i skład chemiczny rud. Jeśli zajdzie potrzeba, skorzystajcie : z encyklopedii lub podręcznika chemii. Porównajcie…

23.02.2022

Objawy zniszczeń

Blaszki trzeba wyjmować za pomocą pincety w poziomej pozycji i tak osuszać, aby żadne produkty korozji nie zostały przy tym…

23.02.2022

Gospodarka narodowa

Z powodu korozji powstają straty bezpośrednie i pośrednie. Bezpośrednie straty składają się głównie z kosztów ponoszonych na ochronę przed korozją…

23.02.2022

Stalowa konstrukcja mostu drogowego

Na terenie osiedla mieszkaniowego zostały silnie skorodowane stalowe słupy do suszenia bielizny i urządzenia do zabaw dla dzieci. Szczególnie poważne…

23.02.2022

Grubość warstwy skorodowanej

W okręgach przemysłowych, których atmosfera jest zanieczyszczona przez dymy, gazy odlotowe i pyły lotne, niczym nie zabezpieczone konstrukcje, wykonane ze…

23.02.2022

Ciśnienie osiowe

Podobną teorię dla rur krótkich podał Schwerin, który jednak nie uzyskał ostatecznych wzorów. Wyboczenie pierwszego rodzaju dla rur anizotropowych. W…

23.02.2022

Odchylenie kształtu

Trzeba jednak dodać, że metoda stosująca równania różniczkowe została uproszczona przez Donnella, który wykazał, że 3 sprzężone równania różniczkowe można…

23.02.2022

Sztywność zginania żeber

Ponieważ sztywność zginania żeber jest bardzo duża w porównaniu ze sztywnością powłoki, możemy zawsze przyjąć jeden z warunków brzegowych w…

22.02.2022

Rozpoznanie zagrożenia budowli

W miarę coraz powszechniejszego stosowania stali w charakterze materiału budowlanego rozszerza się zakres wiedzy i środków związanych z ochroną stali…

22.02.2022

Teoria ogólna

Ponieważ mogą spotykać się ze sobą różne rodzaje wyboczenia, przy wymiarowaniu rur anizotropowych można, teoretycznie biorąc, stosować nieco mniejszy współczynnik…

22.02.2022

Wzory empiryczne

Zakładamy, że równomierne ciśnienie ma znak ujemny. Jeśli długość walca l nie jest duża w porównaniu z promieniem R, warunki…

22.02.2022

Odkształcenie początkowe

Dokładne rozwiązanie zagadnienia wyboczenia dla obciążenia nierównomiernego jest wyjątkowo trudne, gdyż prowadzi do konieczności rozwiązania cząstkowego równania różniczkowego o zmiennych…

22.02.2022

Osiowe ściskanie

Teoria rur idealnych, swobodnie podpartych. Rodzaje teoretycznie możliwych wyboczeń podaje wyrażenie w taki sam sposób jak w przypadku osiowego ściskania.…

22.02.2022

Wynik próby złamania

Istnieją poważne rozbieżności w granicach poszczególnych serii doświadczeń, lecz nie da się tego uniknąć. Największą rozbieżność stwierdzono w serii prób…

22.02.2022

Głębsze wklęsłości

Ten zapis wzoru pochodzi stąd, że obwodowym naprężeniom Nr odpowiada moduł sprężystości E, zaś momentom zginającym Mx odpowiada moduł E’,…

22.02.2022

Rury w praktyce

Badania laboratoryjne nad wyboczeniem słupów i tarcz mogą (o ile są starannie prowadzone) wykazać bardzo dobrą zgodność z teoriami, podczas…

22.02.2022

Kształt powierzchni obrotowej

Ponieważ przy wyboczeniu występują stosunkowo krótkie fale, więc warunki brzegowe na końcach walca są, praktycznie biorąc, bez znaczenia na kształtowanie…

22.02.2022

Sztywność powłoki

Ponieważ sztywność powłoki przekracza znacznie jej sztywność zginania, błonowa energia AD będzie, w powiązaniu z większością możliwych odkształceń, bardzo duża…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !