Miesiąc: Luty 2022

22.02.2022

Stateczność powłok

Czynione były próby wyjaśnienia warunków zniszczenia przy występowaniu naprężeń przekraczających tę granicę, za pomocą wykresu naprężenia-wydłużenia (Engesser i Karvian). Otrzymane…

22.02.2022

Cosinusowy kształt ugięcia

Cosinusowy kształt ugięcia wynika ze sztywności zginania EJ, jak również z siły osiowej Pkr, która jest równomierna wzdłuż osi słupa (program…

22.02.2022

Warunek brzegowy

W przykładzie tym rozpatrzymy pojedynczą powłokę bez belek krawędziowych. Charakterystyczne wymiary wynoszą: R = 8, A = 8 cm, zaś…

22.02.2022

Warunki brzegowe

Przy wzroście i następuje bardzo duża redukcja odkształceń w przekroju środkowym. Dla rury o długości t = 16m wartość wspomnianego…

22.02.2022

Problem zakłóceń

Odnośnie do wyboru fal podstawowych można oprzeć się na zaleceniach. Jeśli np. istnieje symetria względem x = 0, funkcja wykładnicza…

22.02.2022

Zasada metody iteracji

Metoda iteracji może być stosowana wyłącznie do rur walcowych. Ponadto, obciążenie musi być rozwijalne w szereg Fouriera i każdy wyraz…

22.02.2022

Teoria błonowa

Różniczka N’xr równoważy siły zewnętrzne działające na nieskończenie małej długości rury i wspomniany nieskończenie wąski element rury można teraz obliczać…

22.02.2022

Żebro właściwe

Rurę traktuje się jako powłokę ciągłą ze sprężystymi podporami. Podobnie jak w przypadku belki ciągłej, kiedy przyjmuje się momenty na…

22.02.2022

Dokładna wartość

Wprowadzone uproszczenia dają największe błędy dla małych wartości m. Wielkość błędu można ustalić przez podstawienie wartości m0 do wzoru dokładnego…

22.02.2022

Rozwinięcie obciążenia

W przypadkach nie spełniających powyższych warunków można zastosować teorię, gdzie wzięte jest pod uwagę działanie przeponowe żeber drugorzędnych. W każdym…

22.02.2022

Właściwe zbiorniki

Ponieważ na ogół przyjmuje się łagodną zmienność grubości ściany, jeśli zajdzie potrzeba, możemy pominąć wszystkie wyrazy zawierające X. Zbiorniki z…

22.02.2022

Teoria zbiorników

Teoria zbiorników stosowana w niniejszym rozdziale do powłok walcowych pozwala rozwiązać problemy, w których obciążenie jest niezależne od <p. Jako…

22.02.2022

Kominy żelbetowe

W teorii zbiorników jedynym trudnym problemem wpływającym na naprężenia jest zagadnienie silnego tłumienia zakłóceń przy przeponach (program uprawnienia budowlane na komputer).…

22.02.2022

Powłoki anizotropowe

Przy obliczaniu rur anizotropowych bardzo istotne jest zbadanie, czy spełnione jest żądanie działania jednorodnego wymienione na wstępie. Dla rur z…

22.02.2022

Metoda analityczna

Metoda analityczna oparta jest na czystym rozwiązaniu matematycznym równania różniczkowego powłoki, zaś obliczenie musi być prowadzone oddzielnie dla każdego wyrazu…

22.02.2022

Metoda iteracji

Dla rur kołowych w przypadkach m - 0 i m = 1, obciążenie cos mcp dające Mv = 0 można…

22.02.2022

Stan błonowy

Dopóki rozpatrujemy stan błonowy, pasma te możemy traktować jako płyty tarczownicy, w których błonowy stan naprężeń jest analogiczny do stanu…

22.02.2022

Naprężenia obwodowe

Naprężenia obwodowe Nv przebiegają również zgodnie z cos cp. Odpowiednie odkształcenia obwodowe powodują przesunięcia przekroju w s a- mym sobie,…

22.02.2022

Rysy w betonie

Istnieje również liczna grupa konstrukcji, zaopatrzonych w gęste żebrowanie w obu kierunkach. W takich konstrukcjach powłoka jest zwykle bardzo cienka…

22.02.2022

Skuteczne działanie

W powłokach długich, na ogół, możliwość wyboczenia ogranicza się do strefy w pobliżu zwornika, gdzie występują naprężenia ściskające. Dlatego też,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami