Miesiąc: Luty 2022

22.02.2022

Rozszerzenie teorii nośności granicznej

Rozszerzenie teorii nośności granicznej na dowolne obciążenia, łącznie z siłami skupionymi. Zbadanie możliwości ustalenia teorii nośności granicznej, bezpośrednio uwzględniającej niebezpieczeństwo…

22.02.2022

Moment minimalny

Moment przy 4 jest momentem maksymalnym. Moment minimalny Mm występuje wzdłuż tworzącej m w odległości 1,74 R (pi od swobodnej…

22.02.2022

Krzywa ciągła

Krzywa ciągła, zmieniająca się w obrębie każdego odcinka wg paraboli trzeciego stopnia, przedstawia moment zginający M,p (z dokładnością do mnożnika…

22.02.2022

Warunki optymalności

Rozpatrzymy teraz przeciwległy koniec układu, rozpoczynając od punktu n. Ponieważ punkt n jest ekstremalny, moment zamocowania równy jest zeru. Ponieważ…

22.02.2022

Zbrojenie osiowe

Podwójne zakłócenie styczne. Podobnie jak w teorii sprężystości, obciążenie śniegiem na paśmie o ograniczonej szerokości powoduje większe naprężenia niż obciążenie…

22.02.2022

Dowolne zakłócenia środkowe

Zastosowanie większej liczby wzdłużnie niż cztery byłoby jeszcze bardziej korzystne, jednak zmniejszenie zbrojenia spowodowane dodaniem piątej wzdłużnicy stanowiłoby zaledwie ułamek…

22.02.2022

Naprężenia podłużne powłoki

Ponieważ naprężenia podłużne powłoki w pewnej odległości od krawędzi są niewielkie, to naprężenia w strefie 4 są dalekie od granicznych…

22.02.2022

Część przekroju poprzecznego

Część przekroju poprzecznego powłoki krótkiej, obciążonej wzdłuż krawędzi siłą P. Obciążenie jest niezależne od x. Obciążenie to nie może być…

22.02.2022

Komplikacja obliczeń

Ograniczenia w zastosowaniu sformułowanej teorii. W podanej poniżej teorii wzdłużnie brane są pod uwagę tylko wypukłe przekroje poprzeczne, z tym…

22.02.2022

Obliczenie wzdłużnie

Dla powłok długich uwzględnienie momentów skręcających oznacza konieczność wprowadzenia nieznacznej poprawki, podczas gdy dla powłok krótkich możemy uzyskać znaczną redukcję…

22.02.2022

Siła normalna

Rozpatrując strefę krawędziową, jako długą powłokę znajdującą się pod działaniem pewnego zakłócającego obciążenia i reakcji w punkcie 3 od pozostałej…

21.02.2022

Siły błonowe

Najważniejszą z sił błonowwch jest Nv. Zakładając, że krawędź jest swobodna, nie będzie na krawędzi siły, która zrównoważyłaby działanie Nv.…

21.02.2022

Problemy nierozwiązane

Aby móc w sposób zadowalający stosować teorię nośności granicznej do powłok, należy dokładniej przestudiować niektóre problemy, szczególnie za pomocą doświadczeń (program…

21.02.2022

Wypadkowa sił ścinających

Wypadkowa sił ścinających między wzdłużnicami 1 i 2 jest równoległa do cięciwy 1-2, zaś jej składowa pionowa równa się obciążeniu…

21.02.2022

Minimalna ilość zbrojenia

Jeżeli chcemy przy obliczeniu przekrojów statycznie niewyznaczalnych uzyskać równe momenty ekstremalne, musimy posługiwać się powyższymi krzywymi (program uprawnienia budowlane na komputer).…

21.02.2022

Zbrojenie poprzeczne

Można udowodnić słuszność takiej metody plastycznego projektowania za pomocą następującego rozumowania. Jeżeli momenty dodatnie spowodowane przez nieznaczne obciążenie są liczbowo…

21.02.2022

Powłoka wewnętrzna

Przy obliczaniu przekrojów statycznie niewyznaczalnych przyjmujemy podobnie jak w metodzie belkowej, że wielkościami nadliczbowymi są reakcje na krawędziach. W niektórych…

21.02.2022

Siły pionowe

Całkowite obciążenie wynoszące 3820 kG/m rozkładamy za pomocą w i e 1 o b o k u sił na składową…

21.02.2022

Odkształcenia plastyczne

Powyższy tok postępowania do określenia układu wzdłużnicowego oparty jest na zasadzie minimum. Jeżeli powłoka jest odpowiednio zbrojona, układ optymalny niewątpliwie…

21.02.2022

Układ czterech wzdłużnie

Jeżeli zewnętrzna siła przechodzi dokładnie przez lewy punkt 6‘, wówczas 2″ znajduje się w lewym punkcie końcowym odcinka oznaczonego na…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami