Miesiąc: Wrzesień 2022

21.09.2022

Kolejność betonowania elementów

Ciasto osiada na ściankach przewodów podczas przetłaczania, dając lepszy poślizg dla mieszanki betonowej. Należy dążyć do tego, aby pompa pracowała…

21.09.2022

Warunki dobrego transportu

Warunki dobrego transportu polegają na tym, aby nie dopuścić do: rozsortowania składników,rozpoczęcia procesu wiązania w czasie transportu,rozcieńczania mieszanki przez wodę…

21.09.2022

Czas mieszania

Czas mieszania zależy od konsystencji mieszanki oraz typu i pojemności betoniarki. Ponieważ pojemności betoniarek wolnospadowych są mniejsze, a urabianie ogranicza…

21.09.2022

Wykonywanie betonu

Wymienione etapy występują zarówno przy wykonywaniu betonu na placu budowy, jak i w zakładach prefabrykacji, różnią się tylko w szczegółach…

21.09.2022

Punkt piaskowy

Przyjęcie z góry punktu piaskowego, tzn. stosunku ilościowego piasku do całości kruszywa, nie daje prawidłowego rozwiązania, gdyż zależy on tak…

21.09.2022

Metody projektowania betonu

W przypadku występowania najbliżej placu budowy mieszanek piaskowo-żwirowych o niewłaściwym punkcie piaskowym można je uszlachetnić przez dodatek odpowiednich frakcji osobno…

21.09.2022

Konsystencja mieszanki betonowej

Konsystencja mieszanki betonowej powinna tak być dobrana, aby w czasie transportu mieszanka betonowa nie ulegała segregacji, a po ułożeniu w…

21.09.2022

Pełzanie betonu

Pełzanie betonu występuje pod długotrwałym działaniem niezmiennego obciążenia. Narastają wówczas trwałe odkształcenia betonu bez przyrostu obciążeń. Zjawisko to ma duże…

21.09.2022

Młotki wahadłowe

Przyrządami, które opierają się na przyłożeniu siły w sposób dynamiczny są młotki wahadłowe lub sprężynowe. W kraju szczególnie popularny jest…

21.09.2022

Próbki walcowe

W innych przypadkach określa się doświadczalnie wpływ stosowanej technologii na wytrzymałość średnią w odniesieniu do wytrzymałości umownej wg wzoru obliczeniach…

21.09.2022

Partia betonu

Partia betonu jest to ilość betonu o tych samych właściwościach, podlegającego oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie nie dłuższym niż 2…

21.09.2022

Jamy kruszywa

W związku z przytoczonymi uwagami dobór urabialności powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami normy, zależnie od rodzaju konstrukcji, granicznej średnicy…

21.09.2022

Wpływ tarcia wewnętrznego

Istnieją koncepcje oparte na teorii ruchu laminarnego cieczy newtonowskiej, dla której lepkość jest określona jako stosunek siły ścinającej do prędkości…

21.09.2022

Naturalne kruszywo

Naturalne kruszywo drobne dzieli się na klasyfikowane oraz odmianę 1 i 2, a naturalne kruszywo grube i mieszanki na gatunki…

21.09.2022

Wpływy atmosferyczne

Wszystkie zmiany objętościowe betonu (skurcz, narastanie, pełzanie) wynikają z ruchu wody wewnątrz betonu. W wyniku większej nasiąkliwości ziarn kruszywa ruch…

21.09.2022

Oznaczanie luźnych pyłów

Dla kruszyw do betonów zwykłych ustalono granice krzywych przesiewu poszczególnych grup frakcji. Uziarnienie kruszywa, którego krzywa przesiewu leży między tymi…

21.09.2022

Zawartość obcych zanieczyszczeń

Zawartość ziarn wydłużonych i płaskich. Oznaczanie zawartości ziam wydłużonych i płaskich dotyczy tylko kruszywa grubego. Ze względu na urabialność betonu…

21.09.2022

Gęstość pozorna

Dla kruszywa naturalnego (obtoczonego) przy braku oznaczenia gęstości można przyjąć ją równą 2,65 g/cm3. Tę samą gęstość można przyjąć dla…

21.09.2022

Kruszywa rzeczne

Kruszywa rzeczne są na ogół bardziej czyste niż kopalne, lecz mogą mieć domieszki węgla, drewna itp., a ponadto ich uziarnienie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !