Miesiąc: Wrzesień 2022

26.09.2022

Rozwój budownictwa komunalnego

Realizacja planów inwestycyjnych w budownictwie mieszkaniowym na wsi osiągnęła w 1960 roku 142 800 izb, a więc mniej niż połowę…

26.09.2022

Przeciętny okres amortyzacyjny

Wciąż jeszcze nie wiemy, jaki procent dochodu społecznego może być wydatkowany na budownictwo mieszkaniowe w najbliższych planach odcinkowych, bez uszczerbku…

26.09.2022

Architektura

Całkowicie zrezygnować należy z budynków jednorodzinnych. a jako uzupełnienie osiedla mieszkalnego PGR stosować dwurodzinne budynki bliźniacze. Całość takiego osiedla oczywiście…

26.09.2022

Ludność rolnicza

Nawiązując do tego stwierdzenia, kol. Kachniarz powiedział, że pojęcie wsi jest jednoznaczne z punktu wadzenia administracyjnego, ale nie z punktu…

26.09.2022

Analiza kosztów budynku

Analiza kosztów budynku wykazuje, że oszczędności można osiągnąć przede wszystkim na budowie ścian oraz na lekceważonej sprawie płytkich fundamentów (do…

26.09.2022

Spotkanie katedr architektury wsi

Zarząd Główny SARP zamierza zaktywizować naszą Sekcję Planowania i Architektury Wsi, gdyż nie chcemy interweniować po faktach, ale fakty wyprzedzać.…

26.09.2022

Realizacja postulatów uprzemysłowienia

Mgr inż. arch. Walerian BIELECKI (Białystok) krytycznie ocenił referaty, które nie spełniły jego zdaniem pokładanych nadziei, z wyjątkiem praktycznej wypowiedzi…

26.09.2022

Forma osadnictwa rozproszonego

Wieś podlega procesowi przebudowy i utrwalania zasobów. Proces ten odbywa się w warunkach drobnych gospodarstw i w ten sposób utrwala…

26.09.2022

Zła woda

Dr Maria ŁĘCZYCKA (Komitet Higienizacji Wsi w Krakowie) stwierdziła, że wieś jest nie tylko zaniedbana. Również przeciętna długość życia mieszkańców…

26.09.2022

Przekształcania osadnictwa rolniczego

Prof. Chwalibog twierdzi, że nie tylko szkoła ma być „metrem” do ustalania wielkości jednostki osadniczej. Przyjmując optymalną wielkość przyszłego gospodarstwa…

26.09.2022

Maksymalna powierzchnia użytkowa

Zaleca się projektowanie typowych budynków mieszkalnych piętrowych oraz wykorzystywanie poddaszy na cele mieszkaniowe. Maksymalna powierzchnia użytkowa typowego budynku mieszkalnego, przeznaczonego…

26.09.2022

Przewody wentylacyjne

Działka mieszkaniowa powinna być położona na terenie wyznaczonym pod zabudowę mieszkaniową w trybie przepisów o planowaniu przestrzennym. Powinna ona przylegać…

26.09.2022

Budowy pomieszczeń dla inwentarza

Budowy pomieszczeń dla inwentarza żywego dotyczą §§ 104 do 107. przy czym § 107 mówiąc o królikarniach, kurnikach, gołębnikach itp.…

26.09.2022

Układ demograficzny

W wytycznych nie ma wskazówek dla obliczenia wielkości usług, terenów- zielonych rekreacyjnych i sportowych, stopnia uzbrojenia itp. Sądzę więc, że…

26.09.2022

Cel niniejszego referatu

Najtańszym materiałem są dachówki cementowe lub cementowo-gliniane, szczególnie produkowane przez zespoły chłopskie, są one jednak zbyt ciężkie i wymagają wyższego…

26.09.2022

Analiza ekonomiczna

W każdym przypadku decyzja wyboru materiału budowlanego powinna być “parta o rozeznanie miejscowych warunków i dokładną analizę ekonomiczną zarówno materiału…

26.09.2022

Typizacja

Typizacja to równie ważny element postępu i obniżenia kosztów budowy. Należy dążyć w pierwszym rzędzie do stypizowania takich elementów, jak…

26.09.2022

Ujednolicenie form

Zagadnienie budownictwa wiejskiego łączy się zwykle nierozerwalnie z pojęciem regionu. Odrębności regionalne powstały na skutek takich czynników jak: warunki klimatyczne,…

26.09.2022

Układ funkcjonalny

Na zlecenie Biura Studiów i Projektów Wzorcowych Budownictwa Wiejskiego została zapoczątkowana w BPBW w Krakowie praca nad wysondowaniem na podstawie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !