Miesiąc: Wrzesień 2022

26.09.2022

Forma architektoniczna

Forma architektoniczna, charakterystyczna dla niektórych z omawianych projektów odbiega od tradycyjnych form przede wszystkim z powodu zastosowania płaskich dachów, na…

26.09.2022

Elementy bloku wodnego

Projekty z lat 1956-57 opracowane przed ukazaniem się tez typizacji, są niezgodne z obowiązującą siatka modularną. Niektóre projekty bud. mieszkalnych…

26.09.2022

Zaplecze kulturalne

Przypomnijmy trochę liczb. W 1960 r. ilość izb mieszkalnych w PGR-ach wynosiła 447 tys., zaś ilość zatrudnionych - ponad 278…

22.09.2022

Dopływ powietrza

Można śmiało przyjąć, iż z wielu względów stosowanie instalacji centralnego ogrzewania we wszystkich jego obecnych układach wodnych czy powietrznych dla…

22.09.2022

Ścieki niesklarowane

Jako miernik dla rozmnażania się bakterii na pożywce przyjmuje się 5 dni, a więc zużycie tlenu liczyć należy również, na…

22.09.2022

Koszty budowy i obsługi

W przedstawionych rozwiązaniach przyjęto, iż ujęta woda dla potrzeb gospodarskich odpowiada wymaganiom przepisów sanitarnych (rozporządzenie Ministrów Opieki Spoi. i Spraw…

22.09.2022

Wzbogacenie warstwy urodzajnej

W takim klozecie w miejsce zbiornika z wodą znajduje się skrzynia z torfem lub igliwiem oraz szufla. Po każdorazowym użyciu…

22.09.2022

Cienkie ścianki

Ponieważ cienkie ścianki nie nadają budynkowi pełnych wartości dodatnich pod względem akumulacji ciepła, zatem ogrzewanie pomieszczeń powinno być dokonywane w…

22.09.2022

Masywna ściana zewnętrzna

Zatem jest zrozumiałe, że w wypadku wahań temperatury pomieszczenia na skutek zmiennego dopływu ciepła z pieca lub przerw w paleniu…

22.09.2022

Lekkość ścian zewnętrznych

W świetle tych badań okazuje się również, że osobno dobudowane i jedynie pogłębione pomieszczenie na węgiel czy jarzyny. dostępne za…

22.09.2022

Postulat maksymalnego ograniczenia

Konieczność stworzenia możliwie najkorzystniejszych warunków ze względu na przewidywane uzbrojenie i skupienie zabudowy przemawia za ograniczeniem wielkości siedlisk do minimum.…

22.09.2022

Podstawowy element przestrzenny

Biorąc powyższe czynniki pod uwagę przy projektowaniu zagród, słuszne jest stosowanie pośredniego łączenia domu z częścią inwentarską przy pomocy przewiązki,…

22.09.2022

Podniesienie stanu urządzeń technicznych

Jeśli chodzi o czynniki ekonomiczne, to zagadnienie sprowadza się do najbardziej racjonalnego i najoszczędniejszego sposobu budowania (w zakresie zużycia materiałów…

22.09.2022

Szybki wzrost gęstości zaludnienia

Szybki wzrost gęstości zaludnienia przy stale zmniejszającej się powierzchni upraw (wskutek rozbudowy miast, zakładów przemysłowych i sieci komunikacyjnej) zmusza do…

22.09.2022

Ośrodki badawczo-instruktażowe

Obsada etatowa służby budowlanej wynosi w jednym powiecie średnio w kraju 5 pracowników, przy czym zagadnieniami pomocy technicznej dla budownictwa…

22.09.2022

Wzmocnienie organizacji rzemiosła

Dla wzmocnienia organizacji rzemiosła budowlanego powoływane będą cechy rzemiosł budowlanych względnie sekcje rzemiosła budowlanego w cechach rzemiosł różnych. Przygotowuje się…

22.09.2022

Elementy konstrukcyjne i ustroje

Po zakończeniu prac doświadczalnych przewidziane są do wdrożenia w tej pięciolatce inne rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne nie umieszczone, a mianowicie: strop ceramiczny…

22.09.2022

Sprzedaż materiałów budowlanych

Sprzedaż detaliczna materiałów budowlanych w strefie handlu wiejskiego jest prowadzona przez składy materiałów budowlanych 2500 gminnych spółdzielni i 250 powiatowych…

22.09.2022

Jakość sprzętu

W zakresie mechanizacji przewiduje się dalsze zmechanizowanie robót ziemnych i załadunkowych, mechanizację transportu pionowego, szczególnie w budownictwie u przemy stawionym…

22.09.2022

Brygady remontowe

CRS „Samopomoc Chłopska” wykonuje tym systemem rocznie 90-120 min zł, Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w zakresie budownictwa w lasach…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !