Miesiąc: Wrzesień 2022

26.09.2022

Brygady remontowe zdjęcie nr 15 Forma architektoniczna

Forma architektoniczna, charakterystyczna dla niektórych z omawianych projektów odbiega od tradycyjnych form przede wszystkim z powodu zastosowania płaskich dachów, na…

26.09.2022

Brygady remontowe zdjęcie nr 16 Elementy bloku wodnego

Projekty z lat 1956-57 opracowane przed ukazaniem się tez typizacji, są niezgodne z obowiązującą siatka modularną. Niektóre projekty bud. mieszkalnych…

26.09.2022

Brygady remontowe zdjęcie nr 17 Zaplecze kulturalne

Przypomnijmy trochę liczb. W 1960 r. ilość izb mieszkalnych w PGR-ach wynosiła 447 tys., zaś ilość zatrudnionych - ponad 278…

22.09.2022

Brygady remontowe zdjęcie nr 18 Dopływ powietrza

Można śmiało przyjąć, iż z wielu względów stosowanie instalacji centralnego ogrzewania we wszystkich jego obecnych układach wodnych czy powietrznych dla…

22.09.2022

Brygady remontowe zdjęcie nr 19 Ścieki niesklarowane

Jako miernik dla rozmnażania się bakterii na pożywce przyjmuje się 5 dni, a więc zużycie tlenu liczyć należy również, na…

22.09.2022

Brygady remontowe zdjęcie nr 20 Koszty budowy i obsługi

W przedstawionych rozwiązaniach przyjęto, iż ujęta woda dla potrzeb gospodarskich odpowiada wymaganiom przepisów sanitarnych (rozporządzenie Ministrów Opieki Spoi. i Spraw…

22.09.2022

Brygady remontowe zdjęcie nr 21 Wzbogacenie warstwy urodzajnej

W takim klozecie w miejsce zbiornika z wodą znajduje się skrzynia z torfem lub igliwiem oraz szufla. Po każdorazowym użyciu…

22.09.2022

Brygady remontowe zdjęcie nr 22 Cienkie ścianki

Ponieważ cienkie ścianki nie nadają budynkowi pełnych wartości dodatnich pod względem akumulacji ciepła, zatem ogrzewanie pomieszczeń powinno być dokonywane w…

22.09.2022

Brygady remontowe zdjęcie nr 23 Masywna ściana zewnętrzna

Zatem jest zrozumiałe, że w wypadku wahań temperatury pomieszczenia na skutek zmiennego dopływu ciepła z pieca lub przerw w paleniu…

22.09.2022

Brygady remontowe zdjęcie nr 24 Lekkość ścian zewnętrznych

W świetle tych badań okazuje się również, że osobno dobudowane i jedynie pogłębione pomieszczenie na węgiel czy jarzyny. dostępne za…

22.09.2022

Brygady remontowe zdjęcie nr 25 Postulat maksymalnego ograniczenia

Konieczność stworzenia możliwie najkorzystniejszych warunków ze względu na przewidywane uzbrojenie i skupienie zabudowy przemawia za ograniczeniem wielkości siedlisk do minimum.…

22.09.2022

Brygady remontowe zdjęcie nr 26 Podstawowy element przestrzenny

Biorąc powyższe czynniki pod uwagę przy projektowaniu zagród, słuszne jest stosowanie pośredniego łączenia domu z częścią inwentarską przy pomocy przewiązki,…

22.09.2022

Brygady remontowe zdjęcie nr 27 Podniesienie stanu urządzeń technicznych

Jeśli chodzi o czynniki ekonomiczne, to zagadnienie sprowadza się do najbardziej racjonalnego i najoszczędniejszego sposobu budowania (w zakresie zużycia materiałów…

22.09.2022

Brygady remontowe zdjęcie nr 28 Szybki wzrost gęstości zaludnienia

Szybki wzrost gęstości zaludnienia przy stale zmniejszającej się powierzchni upraw (wskutek rozbudowy miast, zakładów przemysłowych i sieci komunikacyjnej) zmusza do…

22.09.2022

Brygady remontowe zdjęcie nr 29 Ośrodki badawczo-instruktażowe

Obsada etatowa służby budowlanej wynosi w jednym powiecie średnio w kraju 5 pracowników, przy czym zagadnieniami pomocy technicznej dla budownictwa…

22.09.2022

Brygady remontowe zdjęcie nr 30 Wzmocnienie organizacji rzemiosła

Dla wzmocnienia organizacji rzemiosła budowlanego powoływane będą cechy rzemiosł budowlanych względnie sekcje rzemiosła budowlanego w cechach rzemiosł różnych. Przygotowuje się…

22.09.2022

Brygady remontowe zdjęcie nr 31 Elementy konstrukcyjne i ustroje

Po zakończeniu prac doświadczalnych przewidziane są do wdrożenia w tej pięciolatce inne rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne nie umieszczone, a mianowicie: strop ceramiczny…

22.09.2022

Brygady remontowe zdjęcie nr 32 Sprzedaż materiałów budowlanych

Sprzedaż detaliczna materiałów budowlanych w strefie handlu wiejskiego jest prowadzona przez składy materiałów budowlanych 2500 gminnych spółdzielni i 250 powiatowych…

22.09.2022

Brygady remontowe zdjęcie nr 33 Jakość sprzętu

W zakresie mechanizacji przewiduje się dalsze zmechanizowanie robót ziemnych i załadunkowych, mechanizację transportu pionowego, szczególnie w budownictwie u przemy stawionym…

22.09.2022

Brygady remontowe zdjęcie nr 34 Brygady remontowe

CRS „Samopomoc Chłopska” wykonuje tym systemem rocznie 90-120 min zł, Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w zakresie budownictwa w lasach…

Brygady remontowe zdjęcie nr 41 Brygady remontowe zdjęcie nr 42 Brygady remontowe zdjęcie nr 43
Brygady remontowe zdjęcie nr 44
Brygady remontowe zdjęcie nr 45 Brygady remontowe zdjęcie nr 46 Brygady remontowe zdjęcie nr 47
Brygady remontowe zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Brygady remontowe zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Brygady remontowe zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami