Miesiąc: Wrzesień 2022

27.09.2022

Piec płomienny

Głównym materiałem okresu rewolucji przemysłowej (XVIII-początek XIX w.) była tzw. stal pudlarska (zgrzewną), na którą ogromne zapotrzebowanie związane było z…

27.09.2022

Stan metalu

Metale to stosunkowo nowe osiągnięci; techniki w porównaniu z drewnem i kamieniem, które zawsze były najbardziej rozpowszechnionymi materiałami konstrukcyjnymi I…

27.09.2022

Wyciskane wyroby

Przez wdrożenie konstrukcji klejonych klejami syntetycznymi dokonał się gruntowny przewrót w stosowaniu drewna w architekturze pojawiły się nowe konstrukcje i…

27.09.2022

Obróbka drewna

Dalszy postęp techniki pracy przy użyciu traka, który uczynił deskę szeroko rozpowszechnionym materiałem budowlanym, biegł drogą mechanizacji tego procesu, której…

27.09.2022

Elementy konstrukcyjne domu

Jednak obie próby kończyły się niepowodzeniem żelazo utleniało się pod wpływem wilgoci, która przenikała do spoiny, i mur ulegał zniszczeniu…

27.09.2022

Kamień cementowy

Oczywiście robił to intuicyjnie, a nie w pełni świadomie po to, aby wzmocnić konstrukcję swoich donic właśnie w tej części,…

27.09.2022

Wiszące ogrody

Jednak, według świadectwa Posejdoniosa, kamienne stropy wynalazł starogrecki filozof Demokryt, który „opracował sposób budowanie sklepienia tak, aby ukośnie położone lekko…

27.09.2022

Kamienne architrawy

Po raz pierwszy układ słupowo-belkowy zrealizowano jeszcze w starożytnym Egipcie (świątynia Sfinksa w Gizie, początek III tysiąclecia p.n.e.). Znalazł on…

26.09.2022

Drewno okrągłe

Określając technikę budowlaną jako gałąź techniki (w szerokim jej pojęciu), która ma szczególne właściwości uwarunkowane specyfiką działalności architektoniczno-budowlanej i występuje…

26.09.2022

Belkowanie

 „Udoskonalone narzędzia żelazne, miech kowalski…, rozwinięta obróbka metali, przechodząca w rzemiosło artystyczne, wehikuł i bojowy, budowa statków z kłód i…

26.09.2022

Opanowanie techniki

Innego zdania byli: Leonidów, Koili i Ginzburg, którzy technikę budowlaną, nowe materiały i konstrukcje uważali na równi z nowymi warunkami…

26.09.2022

Forma architektoniczna

Taki jest krótki wykaz tematów, które autor spróbował rozpatrzyć w tej książce poświęconej ogólnym problemom wzajemnego powiązania materiału i architektury,…

26.09.2022

Ukierunkowywanie pracy

Tylko pod warunkiem, że już dziś będzie dokładnie wiadomo, z czego będzie się budować co najmniej przez najbliższe 15-20 lat…

26.09.2022

Formy stosowania drewna

Impregnowane wodoodporne i trudno palne drewno, lekkie i trwałe klejone konstrukcje drewniane całkowicie zmieniły tradycyjne formy stosowania drewna w twórczości…

26.09.2022

Poszukiwania najlepszych rozwiązań

W planowaniu systemu osiedleńczego na obszarach wiejskich należy równocześnie stosować metodę elastyczną, w zależności od stopnia uprzemysłowienia w różnych okolicach…

26.09.2022

Ogrzewanie centralne

Poważną przeszkodą jest brak typowych mebli przystosowanych do warunków wiejskich. Na wsi, podobnie jak w mieście, należałoby dążyć do stosowania…

26.09.2022

Indywidualne gospodarstwa

W państwowych gospodarstwach rolnych mieszkanie robotnika rolnego nie ma żadnych powiązań z czynnościami produkcyjnymi i dlatego w tej kategorii gospodarstw…

26.09.2022

Układ topograficzny

Sieć wodociągowa również narzuca potrzebę ekonomicznego normowania wielkości działek oraz przestrzegania oszczędnej zabudowy terenu, jednak koszt wodociągu pozwala na bardziej…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami