Miesiąc: Wrzesień 2022

29.09.2022

Skład mineralogiczny

Skład mineralogiczny wpływa na rozpuszczalność gruntów w wodzie, odporność na wietrzenie i ścieranie. Cząstki zbudowane z pewnych określonych minerałów mają…

29.09.2022

Cząstki drobne

Objętościowy stosunek tych faz, wzajemny udział okruchów, skład mineralogiczny i ich cechy fizyczne i chemiczne oraz stopień zmineralizowania wody znajdującej…

29.09.2022

Procesy erozyjne

W zależności od czynnika erodującego wyróżnia się następujące procesy erozyjne: a) erozję rzeczną - jest to działalność niszcząca wód rzek,…

29.09.2022

Wietrzenie chemiczne

Wietrzenie fizyczne. Jest ono wywoływane głównie wahaniami temperatury, zamarzaniem wody w porach, a także działaniem rozsadzającym roślin (program uprawnienia budowlane na…

29.09.2022

Proces twórczości architektonicznej

Ta nowa droga od architektury do materiału, oznaczająca możliwość projektowania, zamawiania i otrzymywania sztucznych budowlanych materiałów i wyrobów potrzebnego asortymentu,…

29.09.2022

Drewno klejowe

To już dziś czyni realnym nie tylko zadanie wspólnego zespołowego prognozowania rozwoju architektury i jej zaplecza materiałowo-technicznego, ale również postawienie…

29.09.2022

Wyroby z betonu

Według oceny zapytywanych ekspertów najbardziej perspektywicznymi materiałami dla przyszłości budownictwa okazały się tworzywa sztuczne, metale nieżelazne, stal, szkło, sztuczne drewniane…

29.09.2022

Tworzywa sztuczne

Tworzywa sztuczne i inne materiały chemiczne stosują w swoich projektach i doświadczalnych budynkach architekci wielu krajów: I. Schein, Y. Magnant,…

29.09.2022

Obiekty z tworzyw sztucznych

Autorzy tej prognozy przyjęli mniej więcej równy wzrost ogólnego zużycia materiałów w każdym następnym dziesięcioleciu: dla tworzyw sztucznych - nieco…

29.09.2022

Oszczędność metalu

Zmniejszenie zużycia stali (na 1 min dolarów wartości nowego budownictwa w USA), obserwowane w ostatnich latach, tłumaczy się nie tylko…

29.09.2022

Prognozowanie wykazu

Przy prognozowaniu jakości należy odróżniać stopniowe polepszenie parametrów budowlanych materiałów i wyrobów, zachodzące na jednym i tym samym poziomie technicznym,…

29.09.2022

Metody kompleksowego strukturowego

Kompleksowe techniczno-ekonomiczne prognozy dotyczące wykazu i asortymentu materiałów i wyrobów budowlanych na najbliższą (do 10 lat) i dalszą perspektywę powinny…

29.09.2022

Warstwy podłogowe

Bardzo przyszłościowymi materiałami na wierzchnie warstwy podłogowe, szczególnie w pomieszczeniach o intensywnym ścieraniu i oddziaływaniu agresywnych czynników chemicznych, są płyty…

29.09.2022

Wykaz materiałów dźwiękochłonnych

Wykaz materiałów dźwiękochłonnych obecnie wytwarzanych w Związku Radzieckim obejmuje: akustyczne płytki z wełny żużlowej na spoiwie syntetycznym (licowe wymiary 50…

29.09.2022

Doświadczenie nabyte w kombinacie

Należy również wspomnieć o przesadnym niekiedy pasjonowaniu się architektów szklanymi elewacjami budynków użyteczności publicznej, administracyjnych i przemysłowych. Zjawisko to, które…

29.09.2022

Warstwy dekoracyjne

Przy wyborze materiałów do zewnętrznego wykończenia ścian budynków wielkopłytowych na równi ze zgodnością warstwy wykończeniowej z ich funkcjonalnym i estetycznym…

29.09.2022

Dalsze perspektywy

Jednocześnie z nowymi rodzajami szkła krzemianowego notuje się skuteczne stosowanie szkła organicznego (polimetakrylanometylu), twardego polichlorku winylu i poliestrowych laminatów szklanych…

29.09.2022

Drewno polimerowe

Autor podaje poniżej krótkie wyróżniające charakterystyki konstrukcji tych okien z nowych materiałów. Tak więc, w drewnopolimerowych oknach drewniane listwy ram…

29.09.2022

Aktualny wykaz materiałów

W stosunku do materiałów używanych do uszczelnienia styku elementów konstrukcji nośnych, otworów okiennych i drzwiowych w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym…

29.09.2022

Rozszerzenie produkcji

W razie konieczności pustki można wypełnić sztucznym tworzywem piankowym lub innym materiałem, a licową powierzchnię płyt, nacinanych na dowolną potrzebną…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !