Miesiąc: Wrzesień 2022

29.09.2022

Rozszerzenie produkcji zdjęcie nr 15 Skład mineralogiczny

Skład mineralogiczny wpływa na rozpuszczalność gruntów w wodzie, odporność na wietrzenie i ścieranie. Cząstki zbudowane z pewnych określonych minerałów mają…

29.09.2022

Rozszerzenie produkcji zdjęcie nr 16 Cząstki drobne

Objętościowy stosunek tych faz, wzajemny udział okruchów, skład mineralogiczny i ich cechy fizyczne i chemiczne oraz stopień zmineralizowania wody znajdującej…

29.09.2022

Rozszerzenie produkcji zdjęcie nr 17 Procesy erozyjne

W zależności od czynnika erodującego wyróżnia się następujące procesy erozyjne: a) erozję rzeczną - jest to działalność niszcząca wód rzek,…

29.09.2022

Rozszerzenie produkcji zdjęcie nr 18 Wietrzenie chemiczne

Wietrzenie fizyczne. Jest ono wywoływane głównie wahaniami temperatury, zamarzaniem wody w porach, a także działaniem rozsadzającym roślin (program uprawnienia budowlane na…

29.09.2022

Rozszerzenie produkcji zdjęcie nr 19 Proces twórczości architektonicznej

Ta nowa droga od architektury do materiału, oznaczająca możliwość projektowania, zamawiania i otrzymywania sztucznych budowlanych materiałów i wyrobów potrzebnego asortymentu,…

29.09.2022

Rozszerzenie produkcji zdjęcie nr 20 Drewno klejowe

To już dziś czyni realnym nie tylko zadanie wspólnego zespołowego prognozowania rozwoju architektury i jej zaplecza materiałowo-technicznego, ale również postawienie…

29.09.2022

Rozszerzenie produkcji zdjęcie nr 21 Wyroby z betonu

Według oceny zapytywanych ekspertów najbardziej perspektywicznymi materiałami dla przyszłości budownictwa okazały się tworzywa sztuczne, metale nieżelazne, stal, szkło, sztuczne drewniane…

29.09.2022

Rozszerzenie produkcji zdjęcie nr 22 Tworzywa sztuczne

Tworzywa sztuczne i inne materiały chemiczne stosują w swoich projektach i doświadczalnych budynkach architekci wielu krajów: I. Schein, Y. Magnant,…

29.09.2022

Rozszerzenie produkcji zdjęcie nr 23 Obiekty z tworzyw sztucznych

Autorzy tej prognozy przyjęli mniej więcej równy wzrost ogólnego zużycia materiałów w każdym następnym dziesięcioleciu: dla tworzyw sztucznych - nieco…

29.09.2022

Rozszerzenie produkcji zdjęcie nr 24 Oszczędność metalu

Zmniejszenie zużycia stali (na 1 min dolarów wartości nowego budownictwa w USA), obserwowane w ostatnich latach, tłumaczy się nie tylko…

29.09.2022

Rozszerzenie produkcji zdjęcie nr 25 Prognozowanie wykazu

Przy prognozowaniu jakości należy odróżniać stopniowe polepszenie parametrów budowlanych materiałów i wyrobów, zachodzące na jednym i tym samym poziomie technicznym,…

29.09.2022

Rozszerzenie produkcji zdjęcie nr 26 Metody kompleksowego strukturowego

Kompleksowe techniczno-ekonomiczne prognozy dotyczące wykazu i asortymentu materiałów i wyrobów budowlanych na najbliższą (do 10 lat) i dalszą perspektywę powinny…

29.09.2022

Rozszerzenie produkcji zdjęcie nr 27 Warstwy podłogowe

Bardzo przyszłościowymi materiałami na wierzchnie warstwy podłogowe, szczególnie w pomieszczeniach o intensywnym ścieraniu i oddziaływaniu agresywnych czynników chemicznych, są płyty…

29.09.2022

Rozszerzenie produkcji zdjęcie nr 28 Wykaz materiałów dźwiękochłonnych

Wykaz materiałów dźwiękochłonnych obecnie wytwarzanych w Związku Radzieckim obejmuje: akustyczne płytki z wełny żużlowej na spoiwie syntetycznym (licowe wymiary 50…

29.09.2022

Rozszerzenie produkcji zdjęcie nr 29 Doświadczenie nabyte w kombinacie

Należy również wspomnieć o przesadnym niekiedy pasjonowaniu się architektów szklanymi elewacjami budynków użyteczności publicznej, administracyjnych i przemysłowych. Zjawisko to, które…

29.09.2022

Rozszerzenie produkcji zdjęcie nr 30 Warstwy dekoracyjne

Przy wyborze materiałów do zewnętrznego wykończenia ścian budynków wielkopłytowych na równi ze zgodnością warstwy wykończeniowej z ich funkcjonalnym i estetycznym…

29.09.2022

Rozszerzenie produkcji zdjęcie nr 31 Dalsze perspektywy

Jednocześnie z nowymi rodzajami szkła krzemianowego notuje się skuteczne stosowanie szkła organicznego (polimetakrylanometylu), twardego polichlorku winylu i poliestrowych laminatów szklanych…

29.09.2022

Rozszerzenie produkcji zdjęcie nr 32 Drewno polimerowe

Autor podaje poniżej krótkie wyróżniające charakterystyki konstrukcji tych okien z nowych materiałów. Tak więc, w drewnopolimerowych oknach drewniane listwy ram…

29.09.2022

Rozszerzenie produkcji zdjęcie nr 33 Aktualny wykaz materiałów

W stosunku do materiałów używanych do uszczelnienia styku elementów konstrukcji nośnych, otworów okiennych i drzwiowych w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym…

29.09.2022

Rozszerzenie produkcji zdjęcie nr 34 Rozszerzenie produkcji

W razie konieczności pustki można wypełnić sztucznym tworzywem piankowym lub innym materiałem, a licową powierzchnię płyt, nacinanych na dowolną potrzebną…

Rozszerzenie produkcji zdjęcie nr 41 Rozszerzenie produkcji zdjęcie nr 42 Rozszerzenie produkcji zdjęcie nr 43
Rozszerzenie produkcji zdjęcie nr 44
Rozszerzenie produkcji zdjęcie nr 45 Rozszerzenie produkcji zdjęcie nr 46 Rozszerzenie produkcji zdjęcie nr 47
Rozszerzenie produkcji zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Rozszerzenie produkcji zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Rozszerzenie produkcji zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami