Miesiąc: Wrzesień 2022

27.09.2022

Materiały konstrukcyjne

Przykład innej klasyfikacji materiałów i wyrobów budowlanych ze względu na cechy funkcjonalno-konstrukcyjne z uwzględnieniem okresów ich moralno-estetycznego zużycia, tj. starzenia…

27.09.2022

Nietkane materiały dywanowe

Taka sytuacja tłumaczy się przede wszystkim niską jakością stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych (szczególnie wykończeniowych), od których właściwości eksploatacyjnych zależy…

27.09.2022

Zmiana ekonomiki

Koncepcja wykorzystania lekkich i „podatnych” materiałów, odpowiadających wymaganiom ruchliwości i zmienności konstrukcji, tak samo łatwo rozbieralnych, jak i składanych nie…

27.09.2022

Komórki mieszkalne

Komórki mieszkalne wstawia się do wielkich szkieletów nośnych tak jak książki na półkach księgarskich. Szkielet wyposaża się we wszystkie niezbędne…

27.09.2022

Opracowanie sztucznych materiałów

Zupełnie inaczej ma się rzecz ze sztucznymi, zwłaszcza syntetycznymi materiałami, których mściwości i jakość mogą być zmienione w potrzebnym kierunku,…

27.09.2022

Zakłady przemysłu budowlanego

Materiały i wyroby budowlane, ich eksploatacyjno-techniczne i estetyczne zalety w warunkach prefabrykowanego uprzemysłowionego budownictwa mieszkaniowego z dużych elementów i prefabrykowanych…

27.09.2022

Realna możliwość

Realna możliwość uzyskania i wykorzystania w praktyce budowlanej niektórych materiałów zbrojonych superwytrzymałymi włóknami, przewyższających stal pod względem sprężystości właściwej więcej…

27.09.2022

Drewno i masy plastyczne

Drewno i masy plastyczne, choć w różnym stopniu, mają wspólną wadę pełzanie, a przy długotrwałych obciążeniach stopniowo deformują się. Zbrojone…

27.09.2022

Lekkie struktury przestrzenne

Należy przypomnieć sobie, jak o tym pisał A. Burow: ,,Stos drewna różni się od współczesnego samolotu drewnianego »Ławoczkin« czy »Mosquito«…

27.09.2022

Budowa mostów

Do wymienionych już przykładów z historii budownictwa mostów stalowych można dodać kilka innych, charakteryzujących etapy rekordowych przekryć dużych przęseł (program uprawnienia…

27.09.2022

Wdrożenie nowego materiału

Wdrożenie nowego materiału i odpowiednia do jego właściwości zmiana proporcji elementów konstrukcji, zmniejszenie wysokości belki lub grubości łupiny w porównaniu…

27.09.2022

Przemiany tradycyjnej formy architektonicznej

Zagadnienia wzajemnego oddziaływania materiału, konstrukcji i formy architektonicznej, ich wzajemnego powiązania, mają zasadnicze znaczenie dla architektonicznej teorii i praktyki. Od…

27.09.2022

Konstrukcja greckiej kolumnady

W tej dyskusji sympatie są bezspornie po stronie Burowa. Ale jak wtedy ocenić prawdziwość nowych monolitycznych żelbetowych form Lc Corbusiera,…

27.09.2022

Wytrzymałość materiałów

Pojawienie się w XIX w. mechaniki budowli i wdrożenie ścisłych metod obliczania zmieniło gruntownie tradycyjne sposoby projektowania i wyboru nieodzownie…

27.09.2022

Kamień naturalny

Autor nie zatrzymał się w tym miejscu na analizie przyczyn, które wywołały dawniej i wskrzeszają obecnie w tej lub innej…

27.09.2022

Wykonanie elementów konstrukcji

I wreszcie wieża Eiffla symbol postępu sztuki inżynierskiej XIX w. która przyniosła jej autorowi wszechświatowy rozgłos. Przy projektowaniu wieży współpracowali…

27.09.2022

Gwałtowny rozwój produkcji maszynowej

Cechami charakterystycznymi metalowych budowli XIX w. są: ich elegancja, oryginalność i śmiałość inżynierskiego rozwiązania, często o- parte jedynie na intuicyjnym…

27.09.2022

Wdrożenie żelaza

W budownictwie mostów łukowych żeliwo panowało do połowy XIX w., potem stopniowo wyrugowały go żelazo pudlarskie i stal, której pierwszym…

27.09.2022

Koncepcja rozbieralności elementów

Wkrótce dzięki udoskonaleniom procesu wytwarzania i nagromadzeniu danych empirycznych o właściwościach konstrukcyjnych nowego materiału żeliwo stało się uniwersalnym materiałem budowlanym.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami