Miesiąc: Wrzesień 2022

28.09.2022

Podstawy metodyki sporządzania zlecenia

Podobnych przykładów pochodzących z prób opracowania budowlanych tworzyw sztucznych można przytoczyć jeszcze dość dużo. Jednakże z wszystkich tych przykładów wynika…

28.09.2022

Trudność oczyszczania pokrycia

Grupa czynników F, określająca projektowane właściwości materiału, powinna stanowić przedmiot kompleksowych badań architektoniczno-budowlanych, których ostatecznym celem powinno być naukowo uzasadnione…

28.09.2022

Parametry wejściowe

Parametry wejściowe w charakteryzują niekontrolowane oddziaływania na układ, którymi są np. zakłócenia warunków pracy wyposażenia technologicznego lub aparatury kontrolno-pomiarowej. Parametry…

28.09.2022

Uzyskiwanie materiałów rolowych

Jeśli przeanalizować produkcję jakiego bądź sztucznego materiału budowlanego lub wyrobu, to z reguły ujawni się możliwość jego uzyskania kilkoma technologicznymi…

28.09.2022

Zaplecze materiałowe

Tymczasem w licznych zespołach naukowo-badawczych instytutów technologicznych (opracowujących materiały budowlane), w których określa się obecnie zaplecze materiałowe architektury przyszłości, pracuje…

28.09.2022

Nowe metody kształtowania przestrzeni

 „Nauka, ujawniając tajemnice przyrody, pozostawia człowiekowi ogromne możliwości twórcze, które wykorzystać powinna architektura” - pisał Le Corbusier w 1925 r.…

28.09.2022

Nowe normy

Zobowiązuje do ścisłego, zrozumiałego dla technologa i wytwórcy formułowania wymagań architektoniczno-budowlanych. Obecnie są już niedopuszczalne ogólne uwagi pod adresem producenta,…

28.09.2022

Odporność materiału

Jedna z wad systemu normowania wymagań opracowanych przez CSTB polega na tym, że nawet według najważniejszych wskaźników jakości układy te…

28.09.2022

Zasady klasyfikacji materiałów

Z punktu widzenia klasyfikacji i normowania wymagań eksploatacyjno-technicznych w odniesieniu do nowych materiałów i wyrobów budowlanych oraz oceny ich jakości…

28.09.2022

Izolacja cieplna

Przy czym wymagania te są bardzo surowe w odniesieniu do materiałów stosowanych we wnętrzach budynków, gdzie od nich w dużym…

28.09.2022

Niezawodne zamocowanie

W ogólności klasyfikacja podstawowych wymagań architektoniczno-budowlanych w odniesieniu do materiałów budowlanych obejmuje: wymagania ogólnobudowlane, eksploatacyjno- -techniczne, estetyczne, sanitarno-higieniczne i ekonomiczne (program…

28.09.2022

Materiały wykończone

Tymczasem zaś można powtórzyć to, co przeszło czterdzieści lat temu powiedział architektom i pedagogom profesor wydziału architektury Wszechrosyjskiej Akademii Sztuk…

28.09.2022

Jednorazowe koszty

Pod tym względem na uwagę zasługuje praktyka zagranicznych uczelni architektonicznych. Interesująca jest np. niejednokrotnie wznawiana w Anglii książka Materiały budowlane…

28.09.2022

Elementy konstrukcji

Tacy architekci w najlepszym wypadku widzą w materiale tylko kolor i fakturę, w konstrukcji martwą geometrię kształtu, w technologii i…

28.09.2022

Czasy indywidualnych projektantów

Niemniej wśród dość dużej liczby architektów istnieje przekonanie, że studiowanie przez przyszłego architekta dyscyplin inżynieryjno-technicznych powinno odbywać się sposobem uproszczonym,…

28.09.2022

Czucie materiału

Jak różnorodne mogą być formy udziału architekta w opracowaniu i wdrażaniu nowych materiałów do produkcji przemysłowej oraz praktyki architektoniczno-budowlanej, pokazuje…

28.09.2022

Chemiczne właściwości gazów

W ostatnich latach na Zachodzie stały się modne rozmowy o tak zwanej dematerializacji architektury i o tym, że architektura ostatecznie…

28.09.2022

Młotek aluminiowy

Stal została zastosowana po raz pierwszy jako bardzo drogi materiał do wyrobu broni, a dziś na rynku światowym ceny stali…

27.09.2022

Oszczędność

Przez szereg lat autor tej książki kierował laboratorium prognozowania wykazu i jakości nowych materiałów budowlanych w branżowym naukowo-badawczym instytucie technologicznym.…

27.09.2022

Nowy materiał

Rzeczywistym sposobem zwiększenia efektywności ogólnej produkcji i jednym z ważniejszych kierunków naukowo-technicznego postępu w budownictwie jest produkcja i wdrożenie nowych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami