Miesiąc: Wrzesień 2022

29.09.2022

Wyroby stolarskie

Obecnie termin „wyroby stolarskie”, pomimo powszechnego wdrażania nowych sztucznych materiałów, zachowany jest jak dawniej dla zaspolenia w jednej wspólnej grupie…

29.09.2022

Wyroby wielkowymiarowe

Dzięki racjonalnemu i efektywnemu wykorzystywaniu naturalnych zasobów surowcowych, odpadów, wysokoadhezyjnych klejów oraz nowoczesnej technologii produkcji i wysoko wydajnych urządzeń rozchód…

29.09.2022

Drewniane konstrukcje nośne

Aktywny twórczy udział architektów w tej nowo utworzonej gałęzi przemysłu budowlanego nie ogranicza się do opracowania oryginalnych propozycji projektowych i…

29.09.2022

Obniżenie masy konstrukcji

Obecnie coraz powszechniejsze zastosowanie znajdują konstrukcje sprężone, których udział w ogólnej wielkości produkcji wyrobów żelbetowych w 1975 r. wynosił ok.…

29.09.2022

Koszt własny produkcji

W następnych 10-15 latach w przemyśle żelbetu prefabrykowanego zajdą w ZSRR dalsze znaczne zmiany jakościowe i strukturalne. Zmiany te będą…

29.09.2022

Zużycie spoiwa

Z laboratoriów uczonych wyszły na drogę przemysłowych doświadczeń ciekawe prace zmierzające do uzyskania specjalnego cementu do produkcji wyrobów żelbetowych bez…

29.09.2022

Tempo rozwoju produkcji

Oczywiście klasyfikacja materiałów budowlanych w zależności od przeznaczenia nie zastąpi ich podziału ze względu na właściwości surowca. W technice zawsze…

29.09.2022

Metody produkcji

Komplikuje się również klasyfikacja wyrobów. Jeśli dawniej wszystkie wyroby stolarskie wytwarzano z drewna, to dzisiaj tradycyjny wykaz stolarki uzupełnił się…

29.09.2022

Gotowe do użytku farby

Inna strona schematu świadczy o tym, że niektóre materiały surowcowe, półfabrykaty i materiały gotowe do zastosowania są w równym stopniu…

29.09.2022

Materiały budowlane

Terminy „materiały budowlane” i „wyroby” często są stosowane łącznie, bez rozróżnienia rodzajów produkcji przemysłu budowlanego, którymi są objęte. Nie jest…

29.09.2022

Produkcja przemysłowa

W niektórych zakładach taki nadzór architektoniczny istnieje i praktyka wykazuje, jak skutecznie wpływa on na jakość masowej produkcji. Jednak jeszcze…

29.09.2022

Materiały wykończeniowe ze szkła

System wzorcowania materiałów i wyrobów budowlanych, które mają odkrytą w konstrukcji powierzchnię licową, został w ZSRR opracowany przez architektów Wszechzwiązkowego…

29.09.2022

Specjalne karteczki

Niestety, informacja o przemysłowej produkcji zakładów wytwarzających materiały budowlane jest organizowana niezadowalająco. Architekci i budowniczowie dotychczas nie rozporządzają pełną, powszechnie…

29.09.2022

Optymalne parametry jakości

Zagadnienie osiągnięcia optymalnej jakości produkcji przemysłu materiałów budowlanych wymaga kompleksowego rozwiązania złożonych problemów techniczno-ekonomicznych we wszystkich stadiach planowania i zarządzania…

29.09.2022

Wizerunek architektoniczny

Szablon i ponure podobieństwo powoduje prymitywna technologia, a nie normalizacja. Nowoczesna produkcja przemysłowa oparta na szerokiej automatyzacji sterowanych procesów technologicznych…

29.09.2022

System koordynacji wymiarów

Harmonijne wzajemne powiązanie twórczości architektonicznej i państwowej normy budowlanej, jeszcze kilka lat temu wydające się jeśli nie sprzeczne, to przynajmniej…

28.09.2022

Nakład czasu i kosztów

Zapewne, stosownie byłoby przypomnieć słowa Viollet-le-Duca, który występował przeciwko biernej pozycji architektów. „Jeżeli architekci nie chcą, żeby ich w 1900…

28.09.2022

Ekonomiści

W podobny sposób zleceniodawca określa założone w dopuszczalnych granicach lub optymalne wielkości innych wskaźników eksploatacyjno-technicznych, które także będą oznaczone określonym…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !