Miesiąc: Listopad 2022

21.11.2022

Lekkie ściany osłonowe

Ściany osłonowe. Upowszechnienie stosowania lekkich ścian osłonowych wynika z głównych ich zalet, jakimi są: mały ciężar, wysoka jakość fabrycznego ich…

21.11.2022

Poprawienie izolacyjności cieplnej

Powstające w tym przypadku duże naprężenia termiczne mogą powodować tworzenie się rys, a nawet pęknięć w zewnętrznej warstwie betonu. Brak…

21.11.2022

Stosowanie ścian szczelinowych

Zastosowanie materiałów termoizolacyjnych pozwala na uzyskanie lepszej izolacyjności termicznej przegrody przy tej samej grubości i mniejszym zużyciu ciężkich materiałów budowlanych.…

21.11.2022

Stateczność cieplna pomieszczeń

Stateczność cieplną pomieszczeń w okresie letnim określa się przyrostem temperatury powietrza w pomieszczeniu (ponad temperaturę odniesienia) na skutek zysków ciepła…

21.11.2022

Wydatek ciepła z urządzeń grzejnych

Wydatek ciepła z urządzeń grzejnych może się zmieniać albo wskutek zamierzonego osłabienia lub przerwy w ogrzewaniu, albo na przykład wskutek…

21.11.2022

Straty ciepła z pomieszczenia

W warunkach ustalonego przepływu ciepła, przy istniejącej różnicy temperatur powietrza wewnątrz pomieszczeń i powietrza zewnętrznego, o zapewnieniu warunków komfortu cieplnego…

21.11.2022

System regulacji termicznej człowieka

System regulacji termicznej człowieka, którego zadaniem jest utrzymywanie stałej temperatury ciała, wynoszącej ok. 37°C, oddziałuje na ilość ciepła oddawanego przez…

21.11.2022

Kondensacja pary wodnej

Przegrodę, w której w wyniku kondensacji pary wodnej przyrosty wilgotności materiałów będą większe (nawet dla jednego materiału) od dopuszczalnych, należy…

21.11.2022

Kolejność czynności obliczeniowych

Kolejność czynności obliczeniowych przy praktycznym sposobie obliczania przyrostów wilgotności materiałów przegrody jest następująca. Do obliczeń przyjmuje się warunki ustalone, tj.…

21.11.2022

Proces dyfuzji pary wodnej

Jak już wspomniano, zależność wykorzystywana do praktycznych obliczeń opiera się na założeniu, że przepływ wilgoci odbywa się tylko w drodze…

21.11.2022

Zawilgocenie materiału

W zakresie temperatury oddziaływającej na przegrody budowlane zawilgocenie sorpcyjne tylko w niewielkim stopniu różni się, dlatego wpływ temperatury najczęściej pomija…

21.11.2022

Styczność ścian z gruntem

Styczność ścian z gruntem o naturalnej wilgotności wystarcza dla rozpoczęcia procesu kapilarnego podciągania wody w wyższe partie ścian wykonanych z…

21.11.2022

Wilgoć budowlana

Wilgoć budowlana powstaje podczas wznoszenia nowych budynków w wyniku mokrych procesów technologicznych, jak: murowanie, betonowanie, tynkowanie, malowanie i in. Zaprawa…

21.11.2022

Przemieszczanie pary wodnej

Przemieszczanie pary wodnej odbywa się przez dyfuzję, filtrację i ruch molekularny; przemieszczanie wody wskutek podciągania kapilarnego, a także dyfuzji oraz…

21.11.2022

Ciepłochłonność

Przeciętna powierzchnia stopy ludzkiej stanowi 2,3% w stosunku do całej powierzchni skóry, natomiast oddawanie ciepła jest 15 razy większe niż…

21.11.2022

Współczynnik przenikania ciepła

Współczynnik przenikania ciepła dla tych okien wynosi 2,0 W/(m2-K), i straty ciepła są mniejsze ok. 34% w porównaniu do strat…

18.11.2022

Wymagania termoizolacyjne dla ścian

W ścianach zewnętrznych, gdy wentylowana szczelina powietrzna usytuowana jest pod okładziną z blachy, ze szkła, z płyt azbestowo-cementowych lub in.,…

18.11.2022

Górskie rejony

Najzimniejszym miesiącem w Polsce jest styczeń, przy czym średnie miesięczne wartości temperatury w tym miesiącu zależą od położenia geograficznego i…

18.11.2022

Wzrost przewodności cieplnej

W temperaturze ujemnej, teoretycznie wzrost współczynnika A w zależności od zawilgocenia powinien być większy, ponieważ lód ma współczynnik przewodności cieplnej…

18.11.2022

Materiały lekkie

Ogólnie można stwierdzić, że wraz ze wzrostem gęstości objętościowej rośnie również przewodność cieplna materiałów budowlanych. Materiały lekkie, o gęstości objętościowej…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami