Miesiąc: Listopad 2022

17.11.2022

Działanie parcia osiowego

W skali logarytmicznej wszystkie te krzywe można otrzymać z pierwszej przez przesunięcie o różne wielkości na prawo, tak że punkt…

17.11.2022

Obciążenie podstawowe

Jeśli obciążenie podstawowe jest dostatecznie małe, to człon kwadratowy w wariacji energii potencjalnej jest zawsze dodatni, niezależnie od wyboru zaburzenia.…

17.11.2022

Odkształcony element

W celu wyznaczenia obciążenia krytycznego postępujemy jak następuje: wyprowadzamy równania różniczkowe dla zaburzonego stanu równowagi bez zaburzającego obciążenia i badamy…

17.11.2022

Wypadkowe dla walca

Po wyznaczeniu wielkości nadliczbowych z równań możemy obliczyć wszystkie wypadkowe naprężeń dla stożka, a z równań odpowiednie wypadkowe dla walca.…

17.11.2022

Cieńsza powłoka

Możemy skorzystać z rozwiązania dla zbadania wpływu lekkiego wygięcia kołowej płyty. W grubszej powłoce moment zginający ma taki sam rozkład,…

17.11.2022

Rozwiązanie asymptotyczne

Jeśli powłoka jest zamknięta w wierzchołku, nie występują dwa ze sformułowanych warunków brzegowych i należy je zastąpić przez warunek, że…

17.11.2022

Układ podstawowy

Przekonaliśmy się uprzednio jak niedoskonałym narzędziem do analizy naprężeń w tarczownicach jest teoria błonowa. Obecnie podamy zarys teorii zgięciowej. Jest…

17.11.2022

Powłoka z pierścieniami

Powłoka z pierścieniami i podłużnicami. Ostatnim rodzajem powłoki anizotropowej, który tutaj zbadamy jest rodzaj najważniejszy, a mianowicie powłoka o równomiernej…

17.11.2022

Przekrój powłoki

Właśnie ten fakt spowodował wystąpienie dość niezwykłych członów w równaniach, które to zagadnienie rozpatrzyliśmy. Wynika stąd, że słowa „środkowa” w…

17.11.2022

Analiza naprężeń

Okazuje się wreszcie, że na brzegu powłoki może występować moment zamocowania M+i, którego odpowiednik wywołuje skręcanie belki. Często przyjmuje się,…

17.11.2022

Stan naprężeń

Przemieszczenia brzegowe pochodzące od statycznie niewyznaczalnych sił i momentów N+i i M<t,l dane są równaniami. Ich suma musi być równa…

17.11.2022

Występowanie siły równoleżnikowej

Stan ma rzeczywiście miejsce w płaskiej ścianie, ale w powłoce siły równoleżnikowe są rozłożone w sposób odmienny. Siły przedstawiono widać…

17.11.2022

Momenty brzegowe

Możemy najpierw oczekiwać, że siły i momenty brzegowe można zadać w sposób dowolny. Jest ich jednak pięć podczas gdy mamy…

17.11.2022

Siły błonowe

Siły błonowe w rurze walcowej podpartej na obydwu swych końcach przez przepony i poddanej obciążeniu ciężarem własnym. Odpowiednie przemieszczenia. Określają…

17.11.2022

Siła normalna proporcjonalna

Jesteśmy teraz w stanie przedstawić interpretację mechaniczną prawa sprężystości. Jeśli przyjąć K = 0, momenty znikają, a dla sił otrzymujemy…

17.11.2022

Element powłoki

Będziemy korzystać obecnie z tych samych współrzędnych .v i </> co w przypadku teorii błonowej walców jest więc odległością rozpatrywanego…

17.11.2022

Powłoka obrotowa

Ponieważ w zasadzie możemy rozwiązać każde rozsądnie sformułowane zagadnienie naprężeń dla powłoki obrotowej, możemy również znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla powłoki…

17.11.2022

Podstawowe brzegi

W obydwu przypadkach, wprowadza się do pasma pewną siłę wzdłuż QXQ2, która pojawia się na jego drugim końcu Q2 jako…

17.11.2022

Siły styczne

Między rozpatrywanymi dwoma typami powłok istnieje jednak o wiele ważniejsza różnica, a mianowicie w zagadnieniu eliptycznym dodaliśmy rozwiązanie jednorodne usuwające…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !