Miesiąc: Listopad 2022

18.11.2022

Linia podwójna zdjęcie nr 15 Cienkowarstwowe tynki strukturalne

Ostatnio pojawiły się na rynku nowe dekoracyjne tynki cienkowarstwowe: silikatowe i silikonowe. Nadają się zarówno na elewację budynku, jak i…

18.11.2022

Linia podwójna zdjęcie nr 16 Wykonywanie obrzutki

Do nadawania tynkowi pożądanej struktury używa się wałków gumowych, wałków Jeżyków”, pac tynkarskich, pędzli ławkowców, szczotek krótkowłosych, szpachelek sztukatorskich. jeśli…

18.11.2022

Linia podwójna zdjęcie nr 17 Układanie ręczne tynków tradycyjnych

Układanie ręczne tynków tradycyjnych składa się z następujących czynności technologicznych: wyznaczanie lica tynku (przy pomocy listew drewnianych lub metalowych),przygotowanie zaprawy.wykonywanie…

18.11.2022

Linia podwójna zdjęcie nr 18 Podział tynków

Urabialność zaprawy tynkarze sprawdzają w ten sposób, że nabierają ją na kielnię. rzucają na ścianę i obserwują, jak schodzi z…

18.11.2022

Linia podwójna zdjęcie nr 19 Dodatki napowietrzające

Produkowane są na bazie żywic syntetycznych, zwiększają napowietrzenie mieszanek - pęcherzyki powietrza podczas wiązania i twardnienia mieszanek zostają zamknięte wewnątrz.…

18.11.2022

Linia podwójna zdjęcie nr 20 Spoiwa polimerowe

Są zawarte w większości nowoczesnych zapraw tynkarskich, charakteryzujących się wysokimi parametrami technicznymi i specjalistycznym przeznaczeniem. Polimery to substancje syntetyczne wytwarzane…

18.11.2022

Linia podwójna zdjęcie nr 21 Charakterystyka spoiw budowlanych

Asfalt i glina używane są także do łączenia elementów’ budowlanych, mimo to nie zaliczamy ich do spoiw’, lecz do lepiszczy.…

18.11.2022

Linia podwójna zdjęcie nr 22 Aprobata techniczna

Na wyroby niepodlegające certyfikacji na znak bezpieczeństwa lub certyfikacji zgodności Prawo budowlane nakłada na producenta obowiązek uzyskania certyfikatu zgodności lub…

18.11.2022

Linia podwójna zdjęcie nr 24 Pozostałe strony dziennika

Strony przeznaczone do wpisów są podwójne, tj. oryginał i kopia. Dziennik należy prowadzić oddzielnie dla każdego nowo wznoszonego obiektu, zarówno…

18.11.2022

Linia podwójna zdjęcie nr 25 Projekt budowlany

Projekt musi być sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane, co powinno być uwidocznione w metryczce poprzez wpisywanie numeru posiadanych uprawnień (program…

17.11.2022

Linia podwójna zdjęcie nr 26 Drewniana więźba dachowa

Dach to przekrycie budynku składające się z konstrukcji nośnej (więźby), pokrycia, czasami z warstwy izolacji cieplnej. Dach kształtuje połacie dachowe,…

17.11.2022

Linia podwójna zdjęcie nr 27 Stropy

Stropy są przegrodami poziomymi dzielącymi budynek na kondygnacje. Mogą pełnić funkcję przegrody wewnętrznej - stropy międzykondygnacyjne, lub funkcję przegrody zewnętrznej…

17.11.2022

Linia podwójna zdjęcie nr 28 Pionowe przegrody budowli

Ściany to pionowe przegrody budowli bezpiecznie przenoszące wszystkie obciążenia, oddzielające pomieszczenia od przestrzeni zewnętrznej, zabezpieczające wnętrza przed wpływami atmosferycznymi, hałasem,…

17.11.2022

Linia podwójna zdjęcie nr 29 Żmudne obliczenia

Dokonując pewnych rozsądnych założeń co do postaci w jako funkcji współrzędnych, zawierającej kilka dowolnych stałych, sprowadzamy równanie do liniowego równania…

17.11.2022

Linia podwójna zdjęcie nr 30 Własności procesu wyboczenia

Jeśli pręt jest dokładnie wykonany i obciążany, to zachowuje się on zgodnie z przewidywaniami teorii łącznego zginania i ściskania. Z…

17.11.2022

Linia podwójna zdjęcie nr 31 Idealny kształt walca

Sytuacja jest zupełnie odmienna, gdy mamy do czynienia z wyboczeniem; teraz małe przyczyny mają poważne skutki gdy konstrukcja (pręt lub…

17.11.2022

Linia podwójna zdjęcie nr 32 Obciążenie zginające

Obciążenie zginające prowadzi do ugięcia poprzecznego, a to z kolei stanowi ramię dźwigni obciążenia osiowego, które w ten sposób wywołuje…

17.11.2022

Linia podwójna zdjęcie nr 33 Rozsądne przybliżenie obciążenia

Obliczenia przeprowadzić można na dwa sposoby. Można więc obliczyć wyrażenia oznaczone w równaniach kropkami i otrzymać w ten sposób ogólna…

17.11.2022

Linia podwójna zdjęcie nr 34 Linia podwójna

Po podstawieniu u, v i w z równań do równań różniczkowych okazuje się, że każde z równań składa się z…

Linia podwójna zdjęcie nr 41 Linia podwójna zdjęcie nr 42 Linia podwójna zdjęcie nr 43
Linia podwójna zdjęcie nr 44
Linia podwójna zdjęcie nr 45 Linia podwójna zdjęcie nr 46 Linia podwójna zdjęcie nr 47
Linia podwójna zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Linia podwójna zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Linia podwójna zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami