Miesiąc: Listopad 2022

18.11.2022

Cienkowarstwowe tynki strukturalne

Ostatnio pojawiły się na rynku nowe dekoracyjne tynki cienkowarstwowe: silikatowe i silikonowe. Nadają się zarówno na elewację budynku, jak i…

18.11.2022

Wykonywanie obrzutki

Do nadawania tynkowi pożądanej struktury używa się wałków gumowych, wałków Jeżyków”, pac tynkarskich, pędzli ławkowców, szczotek krótkowłosych, szpachelek sztukatorskich. jeśli…

18.11.2022

Układanie ręczne tynków tradycyjnych

Układanie ręczne tynków tradycyjnych składa się z następujących czynności technologicznych: wyznaczanie lica tynku (przy pomocy listew drewnianych lub metalowych),przygotowanie zaprawy.wykonywanie…

18.11.2022

Podział tynków

Urabialność zaprawy tynkarze sprawdzają w ten sposób, że nabierają ją na kielnię. rzucają na ścianę i obserwują, jak schodzi z…

18.11.2022

Dodatki napowietrzające

Produkowane są na bazie żywic syntetycznych, zwiększają napowietrzenie mieszanek - pęcherzyki powietrza podczas wiązania i twardnienia mieszanek zostają zamknięte wewnątrz.…

18.11.2022

Spoiwa polimerowe

Są zawarte w większości nowoczesnych zapraw tynkarskich, charakteryzujących się wysokimi parametrami technicznymi i specjalistycznym przeznaczeniem. Polimery to substancje syntetyczne wytwarzane…

18.11.2022

Charakterystyka spoiw budowlanych

Asfalt i glina używane są także do łączenia elementów’ budowlanych, mimo to nie zaliczamy ich do spoiw’, lecz do lepiszczy.…

18.11.2022

Aprobata techniczna

Na wyroby niepodlegające certyfikacji na znak bezpieczeństwa lub certyfikacji zgodności Prawo budowlane nakłada na producenta obowiązek uzyskania certyfikatu zgodności lub…

18.11.2022

Pozostałe strony dziennika

Strony przeznaczone do wpisów są podwójne, tj. oryginał i kopia. Dziennik należy prowadzić oddzielnie dla każdego nowo wznoszonego obiektu, zarówno…

18.11.2022

Projekt budowlany

Projekt musi być sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane, co powinno być uwidocznione w metryczce poprzez wpisywanie numeru posiadanych uprawnień (program…

17.11.2022

Drewniana więźba dachowa

Dach to przekrycie budynku składające się z konstrukcji nośnej (więźby), pokrycia, czasami z warstwy izolacji cieplnej. Dach kształtuje połacie dachowe,…

17.11.2022

Stropy

Stropy są przegrodami poziomymi dzielącymi budynek na kondygnacje. Mogą pełnić funkcję przegrody wewnętrznej - stropy międzykondygnacyjne, lub funkcję przegrody zewnętrznej…

17.11.2022

Pionowe przegrody budowli

Ściany to pionowe przegrody budowli bezpiecznie przenoszące wszystkie obciążenia, oddzielające pomieszczenia od przestrzeni zewnętrznej, zabezpieczające wnętrza przed wpływami atmosferycznymi, hałasem,…

17.11.2022

Żmudne obliczenia

Dokonując pewnych rozsądnych założeń co do postaci w jako funkcji współrzędnych, zawierającej kilka dowolnych stałych, sprowadzamy równanie do liniowego równania…

17.11.2022

Własności procesu wyboczenia

Jeśli pręt jest dokładnie wykonany i obciążany, to zachowuje się on zgodnie z przewidywaniami teorii łącznego zginania i ściskania. Z…

17.11.2022

Idealny kształt walca

Sytuacja jest zupełnie odmienna, gdy mamy do czynienia z wyboczeniem; teraz małe przyczyny mają poważne skutki gdy konstrukcja (pręt lub…

17.11.2022

Obciążenie zginające

Obciążenie zginające prowadzi do ugięcia poprzecznego, a to z kolei stanowi ramię dźwigni obciążenia osiowego, które w ten sposób wywołuje…

17.11.2022

Rozsądne przybliżenie obciążenia

Obliczenia przeprowadzić można na dwa sposoby. Można więc obliczyć wyrażenia oznaczone w równaniach kropkami i otrzymać w ten sposób ogólna…

17.11.2022

Linia podwójna

Po podstawieniu u, v i w z równań do równań różniczkowych okazuje się, że każde z równań składa się z…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !