Miesiąc: Listopad 2022

25.11.2022

Kity siarkowe

Do umocowania na podłożu z betonu, muru, a niekiedy i ze stali oraz drewna wykładzin z różnego rodzaju płytek stosuje…

25.11.2022

Powstawanie rys

Istnieje jeszcze wiele innych opatentowanych chemoodpornych materiałów malarskich. Coraz częściej stosowane są żywice poliestrowe. Można tu wymienić takie materiały, jak…

25.11.2022

Fluatowanie

Fluatowanie polega na powlekaniu powierzchni tynków, betonu i kamieni o lepiszczu wapiennym roztworem soli kwasu fluorokrzemowego. Fluatowanie wymaga odnawiania co…

25.11.2022

Okresowe działanie wody

Farba syntetyczna ftalowo-bitumiczna do pokrywania konstrukcji stalowych, rur itp. narażonych na działanie korozji gruntowej i wilgoci (program uprawnienia budowlane na komputer).…

25.11.2022

Powierzchnia stali

Powierzchnia stali powinna być przed malowaniem dokładnie oczyszczona. Zasadniczo rozróżnia się 3 stopnie oczyszczania stali, a mianowicie: I stopień, najwyższy…

25.11.2022

Beton zastosowany do konstrukcji

W przypadku stosowania konstrukcji sprężonych należy przyjąć, że prawdopodobieństwo skorodowania strun w konstrukcjach strunobetonowych jest mniejsze niż w kablobetonowych, pod…

25.11.2022

Grubość warstwy ochronnej

Przed rozpoczynaniem betonowania po przerwie roboczej zaleca się skucie i oczyszczenie za pomocą strumienia wody lub piasku i następnie powietrza…

24.11.2022

Konstrukcje aluminiowe

Elementy konstrukcyjne można też wykonywać ze stali chemoodpornej. Nie zaleca się stosować blach gładkich lub żebrowanych jako płyt pomostowych luźno…

24.11.2022

Projekt ocieplenia

W pomieszczeniach o wysokiej wilgotności względnej powietrza, powyżej 75%, w celu zapobieżenia wykraplaniu się kondensatu na powierzchniach dolnych stropodachów, zaleca…

24.11.2022

Układ konstrukcji

W niektórych przypadkach może okazać się celowe umieszczenie głównych konstrukcji dźwigających (łuków, wiązarów kratowych itp.) od strony nie narażonej na…

24.11.2022

Działanie ścieków agresywnych

Działanie ścieków agresywnych wsiąkających do gruntu może stać się przyczyną korozji samego gruntu. Na przykład działanie kwasu siarkowego na grunty…

24.11.2022

Konstrukcje murowe z cegły

Przed korozją chemiczną należy przede wszystkim zabezpieczać konstrukcje betonowe i żelbetowe, konstrukcje murowe z cegły, klinkieru itp. na zaprawie wapiennej,…

24.11.2022

Stopień agresywności

Stopień agresywności można zmniejszyć o jeden w gruntach o zwierciadle wody poniżej poziomu posadowienia budowli a także wówczas, gdy kontakt…

24.11.2022

Budowle zanurzone w wodach

Budowle zanurzone w wodach powierzchniowych nawet o słabej agresywności, ale o zmiennym poziomie zwierciadła, w obrębie tych zmian są narażone…

24.11.2022

Gazy pochłonięte z atmosfery

W okolicach uprzemysłowionych agresja wód opadowych jest większa, zawierają one bowiem gazy pochłonięte z atmosfery. Są to gazy wydzielone z…

24.11.2022

Roztwory alkoholów

Roztwory alkoholów działają silniej na drewno niż kwasy. Drewno jest również stosunkowo odporne na działanie związków azotowych. Na przykład w…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami