Miesiąc: Listopad 2022

24.11.2022

Świetlik otwarty poziomy zdjęcie nr 15 Układanie izolacji z folii

Układanie izolacji z folii z tworzyw sztucznych można powierzyć tylko wykwalifikowanym pracownikom. W czasie mrozów (poniżej 5°C) zaleca się wstępne…

24.11.2022

Świetlik otwarty poziomy zdjęcie nr 16 Świeże powłoki asfaltokauczukowe

Świeże powłoki asfaltokauczukowe są miękkie i wrażliwe na uszkodzenia mechaniczne. Dlatego przez kilka dni należy je chronić przed uszkodzeniami, przy…

24.11.2022

Świetlik otwarty poziomy zdjęcie nr 17 Powłoki asfaltokauczukowe

Można przyjąć, że powłoki asfaltokauczukowe grubości co najmniej 3,0 mm nadają się do izolacji przed ciśnieniem wody do 3,0 m.…

24.11.2022

Świetlik otwarty poziomy zdjęcie nr 18 Powłoki asfaltowe zbrojone

Powłoki asfaltowe zbrojone jedną lub dwiema warstwami tkaniny z włókien szklanych (laminaty) stosuje się jako izolacje wodoszczelne szczególnie nadające się…

24.11.2022

Świetlik otwarty poziomy zdjęcie nr 19 Wkładki z blachy miedzianej

Grubość pojedynczej warstwy lepiku między wkładkami powinna wynosić 1-2 mm. Ciężar 1 m2 warstwy grubości ok. 1 mm wynosi ok.…

24.11.2022

Świetlik otwarty poziomy zdjęcie nr 20 Temperatura mięknienia lepiku

Wkładki z pap lub tkanin mają za zadanie ochronę powłok bitumicznych przed uszkodzeniami mechanicznymi wskutek drgań lub pęknięć przyległych powierzchni…

24.11.2022

Świetlik otwarty poziomy zdjęcie nr 21 Powłoki bitumiczne

Izolacja w postaci dwóch powłok bitumicznych i tkaniny impregnowanej nadaje się do stosowania na pionowych powierzchniach podziemi przy braku ciśnienia…

24.11.2022

Świetlik otwarty poziomy zdjęcie nr 22 Izolacje wodochronne

Pasy wcześniej ułożone i stwardniałe należy łączyć z pasami świeżo układanymi przez przerobienie obu warstw. W tym celu gotową powłokę…

23.11.2022

Świetlik otwarty poziomy zdjęcie nr 23 Powłoki z asfaltu lanego

Zależnie od użytego preparatu i liczby wykonywanych warstw, powłoka z emulsji asfaltowych może mieć grubość od 1,0 do ok. 1,5…

23.11.2022

Świetlik otwarty poziomy zdjęcie nr 24 Produkty smołowe

Powłoki wykonuje się przeważnie z produktów asfaltowych. Produkty smołowe są stosowane do obiektów tymczasowych lub o drugorzędnym znaczeniu. Zaletą izolacji…

23.11.2022

Świetlik otwarty poziomy zdjęcie nr 25 Smarowanie

W wyjątkowych przypadkach, przy stosowaniu bardzo lekkich typów izolacji, sama powłoka gruntująca może stanowić izolację przeciwwilgociową. Do nakładania powłoki stosuje…

23.11.2022

Świetlik otwarty poziomy zdjęcie nr 26 Podłoża poziome

Podłoża poziome, pochyłe lub pionowe, które mają być pokryte izolacją, powinny mieć powierzchnie możliwie równe, niezbyt gładkie, bez występów i…

23.11.2022

Świetlik otwarty poziomy zdjęcie nr 27 Lane asfalty

Do tego typu zalicza się przede wszystkim izolacje bitumiczne bez wkładek, np. powłoki gruntujące, powłoki z tworzyw sztucznych, izolacje z…

23.11.2022

Świetlik otwarty poziomy zdjęcie nr 28 Zawilgocenie budowli

Grunt, w którym tkwią podziemne części budynku, zawiera prawie zawsze wodę albo tylko w postaci naturalnej wilgoci gruntu," albo również…

23.11.2022

Świetlik otwarty poziomy zdjęcie nr 29 Przekrój pionowy

Dla uzupełnienia spadku natężenia oświetlenia w przęśle l gdzie oddziałuje tylko jeden świetlik, wprowadzono w ścianie szczytowej pas okien ciągłych.…

23.11.2022

Świetlik otwarty poziomy zdjęcie nr 30 Strefa robocza

Określenie ogólnego emin dla całego pomieszczenia nie wystarczy np. w pomieszczeniu produkcyjnym, gdzie miejsca pracy mające różne wymagania oświetlenia powiązane…

23.11.2022

Świetlik otwarty poziomy zdjęcie nr 31 Oszklenie otworów

Zamiast wykreślania przekroju pomieszczenia w płaszczyźnie ukośnej przechodzącej przez punkt P i oś poziomą okna wykonuje się kład tego przekroju…

23.11.2022

Świetlik otwarty poziomy zdjęcie nr 32 Nieoszklony otwór oświetleniowy

Należy zaznaczyć, że nie zawsze cale pomieszczenie wymaga jednakowego oświetlenia, gdyż może składać się z kilku stref roboczych, w których…

22.11.2022

Świetlik otwarty poziomy zdjęcie nr 33 Stosunek luminancji przedmiotu pracy

W niektórych krajach wymagane wartości współczynnika oświetlenia dziennego wynikają z warunku, aby natężenie oświetlenia odpowiednie dla danego rodzaju czynności było…

22.11.2022

Świetlik otwarty poziomy zdjęcie nr 34 Świetlik otwarty poziomy

Przy oświetleniu górnym świetlikami największą intensywnością oświetlenia, ale i największą nierównomiernością, odznacza się świetlik otwarty poziomy. Im wyżej umieszczony jest…

Świetlik otwarty poziomy zdjęcie nr 41 Świetlik otwarty poziomy zdjęcie nr 42 Świetlik otwarty poziomy zdjęcie nr 43
Świetlik otwarty poziomy zdjęcie nr 44
Świetlik otwarty poziomy zdjęcie nr 45 Świetlik otwarty poziomy zdjęcie nr 46 Świetlik otwarty poziomy zdjęcie nr 47
Świetlik otwarty poziomy zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Świetlik otwarty poziomy zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Świetlik otwarty poziomy zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami