Miesiąc: Listopad 2022

24.11.2022

Układanie izolacji z folii

Układanie izolacji z folii z tworzyw sztucznych można powierzyć tylko wykwalifikowanym pracownikom. W czasie mrozów (poniżej 5°C) zaleca się wstępne…

24.11.2022

Świeże powłoki asfaltokauczukowe

Świeże powłoki asfaltokauczukowe są miękkie i wrażliwe na uszkodzenia mechaniczne. Dlatego przez kilka dni należy je chronić przed uszkodzeniami, przy…

24.11.2022

Powłoki asfaltokauczukowe

Można przyjąć, że powłoki asfaltokauczukowe grubości co najmniej 3,0 mm nadają się do izolacji przed ciśnieniem wody do 3,0 m.…

24.11.2022

Powłoki asfaltowe zbrojone

Powłoki asfaltowe zbrojone jedną lub dwiema warstwami tkaniny z włókien szklanych (laminaty) stosuje się jako izolacje wodoszczelne szczególnie nadające się…

24.11.2022

Wkładki z blachy miedzianej

Grubość pojedynczej warstwy lepiku między wkładkami powinna wynosić 1-2 mm. Ciężar 1 m2 warstwy grubości ok. 1 mm wynosi ok.…

24.11.2022

Temperatura mięknienia lepiku

Wkładki z pap lub tkanin mają za zadanie ochronę powłok bitumicznych przed uszkodzeniami mechanicznymi wskutek drgań lub pęknięć przyległych powierzchni…

24.11.2022

Powłoki bitumiczne

Izolacja w postaci dwóch powłok bitumicznych i tkaniny impregnowanej nadaje się do stosowania na pionowych powierzchniach podziemi przy braku ciśnienia…

24.11.2022

Izolacje wodochronne

Pasy wcześniej ułożone i stwardniałe należy łączyć z pasami świeżo układanymi przez przerobienie obu warstw. W tym celu gotową powłokę…

23.11.2022

Powłoki z asfaltu lanego

Zależnie od użytego preparatu i liczby wykonywanych warstw, powłoka z emulsji asfaltowych może mieć grubość od 1,0 do ok. 1,5…

23.11.2022

Produkty smołowe

Powłoki wykonuje się przeważnie z produktów asfaltowych. Produkty smołowe są stosowane do obiektów tymczasowych lub o drugorzędnym znaczeniu. Zaletą izolacji…

23.11.2022

Smarowanie

W wyjątkowych przypadkach, przy stosowaniu bardzo lekkich typów izolacji, sama powłoka gruntująca może stanowić izolację przeciwwilgociową. Do nakładania powłoki stosuje…

23.11.2022

Podłoża poziome

Podłoża poziome, pochyłe lub pionowe, które mają być pokryte izolacją, powinny mieć powierzchnie możliwie równe, niezbyt gładkie, bez występów i…

23.11.2022

Lane asfalty

Do tego typu zalicza się przede wszystkim izolacje bitumiczne bez wkładek, np. powłoki gruntujące, powłoki z tworzyw sztucznych, izolacje z…

23.11.2022

Zawilgocenie budowli

Grunt, w którym tkwią podziemne części budynku, zawiera prawie zawsze wodę albo tylko w postaci naturalnej wilgoci gruntu," albo również…

23.11.2022

Przekrój pionowy

Dla uzupełnienia spadku natężenia oświetlenia w przęśle l gdzie oddziałuje tylko jeden świetlik, wprowadzono w ścianie szczytowej pas okien ciągłych.…

23.11.2022

Strefa robocza

Określenie ogólnego emin dla całego pomieszczenia nie wystarczy np. w pomieszczeniu produkcyjnym, gdzie miejsca pracy mające różne wymagania oświetlenia powiązane…

23.11.2022

Oszklenie otworów

Zamiast wykreślania przekroju pomieszczenia w płaszczyźnie ukośnej przechodzącej przez punkt P i oś poziomą okna wykonuje się kład tego przekroju…

23.11.2022

Nieoszklony otwór oświetleniowy

Należy zaznaczyć, że nie zawsze cale pomieszczenie wymaga jednakowego oświetlenia, gdyż może składać się z kilku stref roboczych, w których…

22.11.2022

Stosunek luminancji przedmiotu pracy

W niektórych krajach wymagane wartości współczynnika oświetlenia dziennego wynikają z warunku, aby natężenie oświetlenia odpowiednie dla danego rodzaju czynności było…

22.11.2022

Świetlik otwarty poziomy

Przy oświetleniu górnym świetlikami największą intensywnością oświetlenia, ale i największą nierównomiernością, odznacza się świetlik otwarty poziomy. Im wyżej umieszczony jest…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami