Miesiąc: Listopad 2022

24.11.2022

Otulina betonowa

Jeśli otulina betonowa zostanie całkowicie skarbonizowana, to w przypadku uszkodzenia warstewki ochronnej nie można liczyć na jej regenerację. Zatem dla…

24.11.2022

Korozja miejscowa

Korozja miejscowa oraz punktowa jest charakterystyczna dla procesów korozji elektrochemicznej. Korozja zbrojenia pod wpływem wód przedostających się przez warstewkę betonu…

24.11.2022

Agresywna woda

Ogólnie można ustalić, że woda o słabej agresywności na beton zawiera nie więcej niż 300 mg/1 składników szkodliwych lub pH…

24.11.2022

Kwasy organiczne

Najbardziej niszczący wpływ na beton mają siarczany, które reagują z glinianem trójwapniowym. Wynikiem tej reakcji jest tworzenie się sulfoglinianu wapniowego.…

24.11.2022

Chemicznie czysta woda

Ważną sprawą jest późniejsze prawidłowe użytkowanie pomieszczeń produkcyjnych, nadzór nad sprawnością (w tym szczelnością) urządzeń, z których mogą następować przecieki…

24.11.2022

Korozja biologiczna

Niszczenie materiałów budowlanych wywołane jest zasadniczo korozją chemiczną, elektrochemiczną i biologiczną. Zniszczenie materiałów wywołują też czynniki fizyczne, a głównie zmiany…

24.11.2022

Wysokość izolacji na ścianach

Wysokość izolacji na ścianach zależna jest od możliwości ich zawilgocenia. Na przykład w pomieszczeniach, w których znajdują się natryski, izolacja…

24.11.2022

Blacha ołowiana

W większości przypadków izolacje bitumiczne z wkładkami są układane po stronie zewnętrznej budowli i wymagają jedynie wzmocnienia w obrębie szczeliny…

24.11.2022

Uformowane wałki z kitu

Masę przeznaczoną do użycia w stanie płynnym roztapia się w niewielkim kotle stale mieszając, aż do zupełnej płynności, po czym…

24.11.2022

Baseny kąpielowe

Po zakończeniu pompowania wody gruntowej i po wyjęciu studni rurowych, na które uprzednio przy wykonywaniu izolacji zostały luźno nałożone urządzenia…

24.11.2022

Zabezpieczenie od wody naporowej

Po takim zabezpieczeniu izolacji wykonano zbrojenie konstrukcji zapadni oraz deskowanie i następnie konstrukcję zabetonowano. Po oddaniu obiektu do użytku izolacja…

24.11.2022

Wypór wody

Gdy najwyższy poziom wody wznosi się ponad 40 cm ponad poziom izolacji posadzki. W tym przypadku nie uda się wyporu…

24.11.2022

Osuszenie wykopu

Niektórzy autorzy, jak np. Lufsky, podają nieco inne rozwiązanie. Polega ono na tym, że oś symetrii styku znajduje się w…

24.11.2022

Obniżenie poziomu wody

Jeżeli budowla zajmuje dość dużą powierzchnię, a grunt jest mało przepuszczalny, to w celu łatwiejszego odprowadzenia z niego wody układa…

24.11.2022

Izolacja pozioma podłogi

Izolacja pozioma podłogi powinna, o ile jest to możliwe, znajdować się w tym samym poziomie, co izolacja pozioma ścian nad…

24.11.2022

Podziemia w budynkach mieszkalnych

Podziemia w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej są przeznaczone zwykle na piwnice, składy paliwa lub płodów rolnych, kotłownie, maszynownie. Podziemia…

24.11.2022

Izolacje z blachy ołowianej

Zamiast blach stalowych stosuje się w wyjątkowych przypadkach blachy ołowiane grubości 1,5-2,5 mm, przy czym poszczególne arkusze mogą być spawane…

24.11.2022

Parcie wody

Przy budowlach o większym znaczeniu wskazane jest dodanie do zaprawy środków uszczelniających. Jeżeli występuje parcie wody, np. w zbiornikach, wyprawę…

24.11.2022

Ziarna zaokrąglone

Na gotową izolację nakłada się najpierw warstwę zaprawy cementowej grubości 2,5 cm. Kruszywo powinno mieć ziarna zaokrąglone, najlepiej używać piasku…

24.11.2022

Wałek malarski

Rodzaj zastosowanego lepiszcza zależy od rodzaju folii. Folie bitumoodporne można kleić asfaltami lub lepikami asfaltowymi stosowanymi na gorąco. Folie tzw.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami