Miesiąc: Listopad 2022

22.11.2022

Rodzaj zabezpieczenia zdjęcie nr 15 Światło słoneczne

Światło słoneczne dociera do ziemi częściowo jako światło bezpośrednie, kierunkowe oraz jako światło rozproszone przez atmosferę, tzw. światło nieboskłonu. Stosunek…

21.11.2022

Rodzaj zabezpieczenia zdjęcie nr 16 Powierzchnie odbijające światło

Dla praktyki oświetleniowej największe znaczenie mają właściwości odbicia i przepuszczania światła. Powierzchnie odbijające światło spełniają ważną funkcję w oświetleniu wnętrz,…

21.11.2022

Rodzaj zabezpieczenia zdjęcie nr 17 Część promieniowania elektromagnetycznego

Światło jest rodzajem energii elektromagnetycznej promienistej, powstającej przy zmianie układu cząsteczek materii emitującej energię, wskutek silnego rozgrzania, reakcji chemicznych lub…

21.11.2022

Rodzaj zabezpieczenia zdjęcie nr 18 Zabezpieczenie akustyczne instalacji dźwigowych

Zabezpieczenie akustyczne instalacji dźwigowych sprowadza się do: właściwego zlokalizowania szybu dźwigowego i maszynowni,wydzielenia konstrukcyjnego szybu i maszynowni (łącznie z fundamentem),zabezpieczeń…

21.11.2022

Rodzaj zabezpieczenia zdjęcie nr 19 Pomieszczenie z pompami

Jeżeli pomieszczenie z pompami zlokalizowane jest poza obrysem budynku, to musi być ono oddylatowane od konstrukcji budynku. Nie wymaga się…

21.11.2022

Rodzaj zabezpieczenia zdjęcie nr 20 Przewody instalacyjne

Ramy drewniane, metalowe i aluminiowe o profilach zamkniętych zwiększają izolacyjność akustyczną okna w stosunku do izolacyjności szyb o 1 do…

21.11.2022

Rodzaj zabezpieczenia zdjęcie nr 21 Sufity podwieszone

Sufity podwieszone stosuje się najczęściej łącznie ze stropami żebrowymi. W takich przypadkach muszą być zmierzone właściwości akustyczne stropu z podwieszonym…

21.11.2022

Rodzaj zabezpieczenia zdjęcie nr 22 Materiały sztywne

 Przez wypełnienie przestrzeni powietrznej między okładzinami przegrody szkieletowej odpowiednio dobranym materiałem można uzyskać znaczne zwiększenie izolacyjności akustycznej tej przegrody. Najkorzystniej…

21.11.2022

Rodzaj zabezpieczenia zdjęcie nr 23 Ściany lekkie warstwowe

W normach dotyczących poszczególnych systemów instalacyjnych stopniowo wprowadzane są również wymagania określające dopuszczalne poziomy hałasów urządzeń, np. dopuszczalne poziomy hałasów…

21.11.2022

Rodzaj zabezpieczenia zdjęcie nr 24 Wymagania akustyczne

Wymagania akustyczne muszą być uwzględniane już w pierwszych etapach projektowania budynków, osiedli, a nawet całych zespołów miejskich (program uprawnienia budowlane na…

21.11.2022

Rodzaj zabezpieczenia zdjęcie nr 25 Równoważne poziomy hałasu

Równoważne poziomy hałasu dotyczą: dla pory dziennej - odcinka czasowego ośmiu najniekorzystniejszych następujących po sobie godzin,dla pory nocnej - odcinka…

21.11.2022

Rodzaj zabezpieczenia zdjęcie nr 27 Ocieplenie stropodachów

Ocieplenie stropodachu powinno zawsze tworzyć ciągłą warstwę, a przy styku ze ścianą należy wykonywać dodatkowe ocieplenie. Ocieplenie stropodachów o konstrukcji…

21.11.2022

Rodzaj zabezpieczenia zdjęcie nr 28 Rynny dachowe

Przelewająca się woda przez wypełnione lodem rynny zamarza na gzymsie, tworząc zwisające sople, bardzo niebezpieczne dla przechodniów. Rynny dachowe powinny…

21.11.2022

Rodzaj zabezpieczenia zdjęcie nr 29 Szczeliny wentylacyjne

W stropodachach wentylowanych za pomocą kanalików lub szczelin wysokości kilku centymetrów odległości między otworami wlotowymi i wylotowymi nic powinny przekraczać…

21.11.2022

Rodzaj zabezpieczenia zdjęcie nr 30 Warstwy papy asfaltowej

W stropodachach kondensacja pary wodnej może występować zarówno na wewnętrznej powierzchni, jak i w wewnętrznych warstwach. W celu wyeliminowania kondensacji…

21.11.2022

Rodzaj zabezpieczenia zdjęcie nr 32 Przecieki wody deszczowej

Skutkiem przemarzania jest pojawienie się wilgoci na wewnętrznej powierzchni ścian z powodu wykraplania się pary wodnej w okresie zimowym. W…

21.11.2022

Rodzaj zabezpieczenia zdjęcie nr 33 Izolacyjne betony komórkowe

Dopuszczenie do okresowej kondensacji pary wodnej wewnątrz przegrody wymaga szczególnej uwagi przy doborze materiałów w stosowanych przegrodach. Najmniej trwałe i…

21.11.2022

Rodzaj zabezpieczenia zdjęcie nr 34 Rodzaj zabezpieczenia

Rodzaj zabezpieczenia ustala się każdorazowo, w zależności od aktualnych warunków i agresywności chemicznej środowiska. Najbardziej znanym i dość powszechnie stosowanym…

Rodzaj zabezpieczenia zdjęcie nr 41 Rodzaj zabezpieczenia zdjęcie nr 42 Rodzaj zabezpieczenia zdjęcie nr 43
Rodzaj zabezpieczenia zdjęcie nr 44
Rodzaj zabezpieczenia zdjęcie nr 45 Rodzaj zabezpieczenia zdjęcie nr 46 Rodzaj zabezpieczenia zdjęcie nr 47
Rodzaj zabezpieczenia zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Rodzaj zabezpieczenia zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Rodzaj zabezpieczenia zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami