Miesiąc: Czerwiec 2021

24.06.2021

Szkło płaskie zwykłe

Szkło płaskie zwykłe Szkło płaskie zwykłe jest powszechnie stosowane do szklenia otworów. Charakteryzuje się ono znaczną przepuszczalnością promieni widzialnych i…

24.06.2021

Szkło budowlane

Szkło budowlane Zlewozmywaki fajansowe i półporcelanowe produkuje się w 7 typach różniących się kształtem i konstrukcją (PN-77/B-12636). Płytki fajansowe szkliwione…

24.06.2021

Wyroby kamionkowe

Wyroby kamionkowe Kamionka jest otrzymywana z glin kamionkowych charakteryzujących się niską temperaturą spiekania (ok. 1100-1200°C) z dodatkiem surowców schudzających i…

24.06.2021

Kształtki magnezytowe

Kształtki magnezytowe Kształtki magnezytowe (PN-75/H-12060) produkuje się z wypalonego i zmielonego magnezytu z dodatkiem gliny ogniotrwałej. Wytrzymałość na ściskanie tych…

24.06.2021

Wyroby ceramiczne

Wyroby ceramiczne Wyroby ceramiczne stosowane w budownictwie dzieli się zależnie od stopnia wypalenia, rodzaju użytych surowców oraz przeznaczenia. Zależnie od…

24.06.2021

Trwałość kamieni budowlanych

Trwałość kamieni budowlanych Budowle kamienne, mimo znanej trwałości, ulegają - nawet bez udziału czynników mechanicznych - wyraźnemu niszczeniu wskutek zewnętrznych…

24.06.2021

Kamień do celów budowlanych

Kamień do celów budowlanych Struktura charakteryzuje wielkość i kształt kryształów oraz wzajemne stosunki między składnikami, a tekstura - sposób rozmieszczenia…

24.06.2021

Cechy strukturalne materiałów

Cechy strukturalne materiałów Cechy strukturalne materiałów niedostrzegalne bez pomocy mikroskopu nazywa się mikrostrukturą. Ze względu na strukturę rozróżnia się ciała…

24.06.2021

Wypadkowa odporu gruntu

Wypadkowa odporu gruntu Wypadkowa odporu gruntu pochylona jest pod kątem tarcia wewnętrznego (P do normalnej płaszczyzny odłamu, a wypadkowa odporu…

24.06.2021

Przebieg osiadania gruntu niespoistego

Przebieg osiadania gruntu niespoistego Przebieg osiadania gruntu niespoistego można prześledzić wykonując badania edometryczne próbki pobranej z rozpatrywanej warstwy. Jeśli przyjmie…

24.06.2021

Zbiorniki terenowe

Zbiorniki terenowe Większość omawianych budowli (zbiorniki terenowe, rurociągi, pompownie) wywołuje mniejsze naprężenia w gruncie od pierwotnych; następuje więc odciążenie podłoża.…

24.06.2021

Zapewnienie trwałości

Zapewnienie trwałości Przewiduje się natomiast remonty wyposażenia i wykończenia budowli oraz instalacji. Szczególną uwagę należy zwrócić na dobry stan techniczny…

24.06.2021

Proces technologiczny

Proces technologiczny Zadanie postawione przed inżynierem sanitarnym polega zwykle na opracowaniu procesu technologicznego z dziedziny zaopatrzenia w wodę lub usuwania…

23.06.2021

Składniki surowcowe i mieszaniny

Składniki surowcowe i mieszaniny Składniki surowcowe i mieszaniny oraz uwodnione cementy badano metodą analizy termicznej na urządzeniu systemu F. Paulik,…

23.06.2021

Wytrzymałość próbek kompozytów

Wytrzymałość próbek kompozytów Jak wykazały badania, wytrzymałość próbek kompozytów szklanocementowych z klasycznego cementu portlandzkiego wynosiła po naparzeniu tylko 53,9%, co…

23.06.2021

Próby produkcyjne

Próby produkcyjne W Katedrze Materiałów Wiążących w Kijowskim Instytucie Politechnicznym przeprowadzono badania otrzymanego klinkieru. Rozdrabniano go w młynie kulowym do…

23.06.2021

Proces hydratacji cementów

Proces hydratacji cementów Proces hydratacji cementów zawierających siarczany odbiega w zasadniczy sposób od procesu hydratacji zwykłego cementu portlandzkiego (program uprawnienia…

23.06.2021

Krzywe termiczne zestawów

Krzywe termiczne zestawów Na krzywej termicznej zestawu kreda-krzemionka pokaolinowa występuje wyraźny efekt endotermiczny rozkładu CaC03 z minimum w temperaturze 910°C.…

23.06.2021

Proces klinkieryzacji

Proces klinkieryzacji Dla każdego składu przygotowano cztery zestawy, które wypalano w dwóch wartościach temperatury. Wytrzymałości próbek, przy okresie twardnienia 3,…

23.06.2021

Cementy zawierające siarczany

Cementy zawierające siarczany Jak wiadomo, próby wykorzystania fosfogipsu do otrzymywania gipsu budowlanego przez prażenie w kotłach-prażalnikach nie dały pożądanych wyników.…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !