Miesiąc: Czerwiec 2021

09.06.2021

Cząsteczki wody

Cząsteczki wody Cząsteczki wody zbudowane są niesymetrycznie; wskutek tego „środki ciężkości" dodatnich i ujemnych ładunków elektrycznych nie pokrywają się i…

09.06.2021

Adsorpcja chemiczna

Adsorpcja chemiczna Warunki sprzyjające adsorpcji istnieją w nie uporządkowanych obszarach między krystalitami celulozy, gdzie luźno rozmieszczone końce micel frędzlowych ułatwiają…

09.06.2021

Wilgotność względna powietrza

Wilgotność względna powietrza Ciała porowate mają zdolność pochłaniania gazów lub pary wodnej z powietrza w ilościach przekraczających niekiedy wielokrotnie objętość…

08.06.2021

Wilgotnościomierze pojemnościowe

Wilgotnościomierze pojemnościowe Ujemną stronę wilgotnościo- mierzy oporowych stanowią uboczne czynniki, które utrudniają otrzymanie dokładnych wyników. Jako najważniejsze należy wymienić: zawartość…

08.06.2021

Właściwe wbicie elektrod

Właściwe wbicie elektrod W tarcicy wilgotność średnia występuje pod powierzchnią tarcicy, w odległości równej Vs jej grubości. Z tego względu…

08.06.2021

Wilgotnościomierze oporowe

Wilgotnościomierze oporowe Stosunek między logarytmem oporu elektrycznego a wilgotnością drewna ma poniżej punktu nasycenia włówilgotności od 0 do 30% w…

08.06.2021

Ujemna strona

Ujemna strona Ujemną stroną omówionych dotychczas metod badania wilgotności jest długi czas potrzebny na przeprowadzenie badania, konieczność strat ma kien…

08.06.2021

Ciężar wilgotnej próbki

Ciężar wilgotnej próbki Ciężar wilgotnej próbki, a więc ciężar drewna wraz z zawartą w nim wodą i olejem impregnacyjnym, Gn…

08.06.2021

Odpowiednia destylacja

Odpowiednia destylacja Po odstaniu się wody i ostudzeniu odbieralnika do temperatury pokojowej odczytuje się objętość wody z dokładnością 0,01 cm3…

08.06.2021

Dokładność określania wilgotności

Dokładność określania wilgotności Dokładność określania wilgotności zależy w głównej mierze od dokładności ważenia próbek. Dokładność ważenia jest to stosunek dokładności…

08.06.2021

Szalka wagi

Szalka wagi Szalka wagi wraz z próbką znajduje się w komorze ogrzewanej elektrycznie suszarki, wskazówka wagi przesuwa się wzdłuż umieszczonej…

08.06.2021

Ograniczenie strat

Ograniczenie strat Wywiertki można pobierać także z drzew żywych, co umożliwia określenie wilgotności bez ścinania drzewa. Celem ograniczenia strat wilgotności…

08.06.2021

Związki aromatyczne

Związki aromatyczne Trwałą woń ma jedynie drewno limby i jałowca. Niektóre natomiast gatunki egzotyczne, zarówno iglaste, iak liściaste, mają charakterystyczną…

08.06.2021

Rysunek styczny

Rysunek styczny Rysunek drewna zależy od rodzaju przekroju. Najpiękniejszy, wzorzysty rysunek występuje na przekroju stycznym; przecięte słoje roczne układają się…

08.06.2021

Drewno gatunków liściastych

Drewno gatunków liściastych W miarę jak płaszczyzny przecięcia oddalają się od rdzenia, zaciera się ich typowo promieniowy charakter, wskutek czego…

08.06.2021

Mechanizm osadzania

Mechanizm osadzania W naturalny sposób gromadzą się sole mineralne w drewnie żywych drzew przy procesach odżywiania. Rozpuszczone w wodzie sole…

08.06.2021

Związki rozpuszczalne

Związki rozpuszczalne Związki rozpuszczalne przesycają ściany komórek, a nierozpuszczalne układają się na ścianach komórek warstwą mniej więcej jednolitej grubości. Obok…

08.06.2021

Drewno drzew podzwrotnikowych

Drewno drzew podzwrotnikowych W miarę posuwania się na południe drzewa mają coraz lepsze warunki bytowania, znajduje to swój odpowiednik w…

08.06.2021

Zahamowanie procesów rozkładu

Zahamowanie procesów rozkładu Wobec braku wszechstronnego środka impregnacyjnego przy wyborze impregnatu należy wziąć pod uwagę warunki, w jakich się będzie…

08.06.2021

Trwałość i lotność impregnatu

Trwałość i lotność impregnatu Badania prowadzi się na pożywce agarowej o takim samym składzie, jak pożywka stosowana w metodzie klockowej.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami