Miesiąc: Grudzień 2021

10.12.2021

Nawierzchnie pomieszczeń mokrych

Nawierzchnie pomieszczeń mokrych Nawierzchnie pomieszczeń mokrych powinny być wykonane ze spadkami, ażeby woda swobodnie spływała do kratek ściekowych. Podłoże pod…

10.12.2021

Ilości skroplin

Ilości skroplin Przy mniejszej wilgotności powietrza stosuje się izolacje parochronne z warstw farby wodoodpornej. Istnieją dwie możliwości ułożenia przepon parochronnych…

10.12.2021

Wizjery szklane

Wizjery szklane W basenach kąpielowych, akwariach i fontannach stosowane są wizjery szklane, które służą do obserwacji, dokonywania zdjęć fotograficznych i…

09.12.2021

Zbiorniki gruntowe

Zbiorniki gruntowe Powyżej ochronnej warstwy zaprawy, ułożonej na przeponie, układa się warstwę ocieplającą z żużla paleniskowego. Następnie układa się betonową…

09.12.2021

Posadowienie dna zbiornika

Posadowienie dna zbiornika Pierwsza zasada, którą należy stosować, to podniesienie dna zbiornika ponad stały poziom wód gruntowych. Z wybranego gruntu…

09.12.2021

Wielkie zbiorniki wodne

Wielkie zbiorniki wodne W praktyce budowlanej można spotkać się ze zbiornikami do różnych celów i o bardzo różnorodnej konstrukcji. Pod…

09.12.2021

Potrzeby stosowania uciążliwych rusztowań

Potrzeby stosowania uciążliwych rusztowań System drążenia tarczami pozwala na przejścia przez grunty sypkie bez potrzeby stosowania uciążliwych rusztowań. Tarcza jest…

09.12.2021

Studzienka-tuleja

Studzienka-tuleja Studzienka-tuleja służy do zamknięcia otworu po studni depresyjnej po jej zlikwidowaniu. Stopniowo wykop doprowadza się do końca stosując jego…

09.12.2021

Izolacja dna tunelu

Izolacja dna tunelu Izolacja dna i ścian tunelu odbywa się wg normalnie przyjętych metod izolowania wanien przeponami bitumicznymi. Najważniejszym zadaniem…

09.12.2021

Prowadzenie przepon

Prowadzenie przepon Prowadzenie przepon na powierzchni ławy jest koniecznością, kiedy budynki są posadowione na palach lub fundamentach żelbetowych zagłębionych znacznie…

09.12.2021

Ugięcia przepon

Ugięcia przepon Pozostała część budynku posadowiona jest w tzw. „pseudowannie”. Nazwę tę usprawiedliwia jej konstrukcja, która tylko pod względem zabezpieczenia…

09.12.2021

Połączenie ław

Połączenie ław W budowlach, w których stosuje się konstrukcje mieszane (zespolone), występują trudności spotykane w budynkach murowanych i szkieletowych. Tunele,…

09.12.2021

Betonowe podłoże

Betonowe podłoże Jedyną możliwością rozpowszechnienia stropodachów wentylowanych jest wyprodukowanie gotowych fabrycznie ustrojów szczelinowych. Najprostszym elementem szczelinowym jest papa asfaltowa jednostronnie…

09.12.2021

Pokrycia z materiałów rolowych

Pokrycia z materiałów rolowych Pokrycia wykonane z materiałów rolowych przybijanych, sklejanych brzegami w sposób nie gwarantujący monolityczności przepony, wymagają spadków…

09.12.2021

Izolacja jezdni mostowych

Izolacja jezdni mostowych Jeżeli stosuje się balkony większych rozmiarów, wody nie wolno odprowadzać bezpośrednio za krawędź płyty, lecz odprowadzać ją…

09.12.2021

Posadzone krzewy

Posadzone krzewy Specjalne warunki stosowania nawierzchni tarasowych wynikają przy zakładaniu na tarasach ogrodów. Zabezpieczenie nie różni się w tych przypadkach…

09.12.2021

Warstwa piasku

Warstwa piasku Warstwa piasku służy jako szczelina dylatacyjna pomiędzy konstrukcją tarasową a płytą nośną. Dzięki temu odkształcenia powstające w górnych…

09.12.2021

Stropodachy zakryte

Stropodachy zakryte   Stropodachy te zależnie od warunków klimatycznych mogą być nie zabezpieczone od pary wodnej lub zabezpieczone ochronną powłoką…

09.12.2021

Płyty dachowe wiat

Płyty dachowe wiat Do przekryć wiat stosuje się zabezpieczenie osłonne i izolacyjne. Strukturalna ochrona wiat w naszych warunkach klimatycznych nie…

09.12.2021

Wkładki wypełniające

Wkładki wypełniające Do spoinowania należy przystąpić po uprzednim przygotowaniu podłoża i założeniu sznurów lub wkładek wypełniających, ewentualnie dystansujących (program uprawnienia…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami