Miesiąc: Grudzień 2021

09.12.2021

Powłoki bitumiczne

Powłoki bitumiczne Powłoki bitumiczne są słabo przenikliwe dla pary. Układa się je na wyprawionej wewnętrznej powierzchni ściany, a następnie tynkuje…

09.12.2021

Trwałość powłok

Trwałość powłok Stosowanie zaokrągleń na skrzyżowaniach płaszczyzn, tworzących kąty wklęsłe i rozwarte, ma znaczenie konstrukcyjne, ponieważ ostre krawędzie działają ścinająco;…

09.12.2021

Naprawy pokryć dachowych

Naprawy pokryć dachowych Stosuje się u nas bardzo dobre sposoby wykonania kołnierzy i rynien z tkaniny jutowej, przeważnie w narożach…

09.12.2021

Rozwiązanie izolacji holkielu

Rozwiązanie izolacji holkielu Rozwiązanie izolacji holkielu (naroża wklęsłego) na dachu drewnianym. Polegają one na ułożeniu dodatkowych warstw papy, przybiciu brzegów…

09.12.2021

Dachy budowli nadziemnych

Dachy budowli nadziemnych Powłokami można pokrywać wspomniane powierzchnie betonowe, lecz do wszelkiego rodzaju obróbek należy stosować wzmocnienie powłok tkaniną lub…

09.12.2021

Składowanie materiałów izolacyjnych

Składowanie materiałów izolacyjnych Wobec wysokich wymagań stawianych materiałom do robót izolacyjnych odbiór ich od dostawcy i przyjęcie do składowania powinno…

09.12.2021

Układanie tkaniny

Układanie tkaniny Układanie tkaniny lub siatki metalowej. Przy izolowaniu powierzchni zakrzywionych o skomplikowanych kształtach stosuje się surową tkaninę jutową, pakulastą…

09.12.2021

Klejenie przepony do podłoża

Klejenie przepony do podłoża Przy sklejaniu ręcznym przepon używa się stołów dekarskich (program uprawnienia budowlane na komputer). Płyty sklejone mają…

08.12.2021

Głębokość przenikania roztworu

Głębokość przenikania roztworu Materiał do gruntowania powinien odpowiadać pod względem chemicznym materiałowi powłoki. Pod powłoki asfaltowe nie należy stosować roztworów…

08.12.2021

Gładzie i wyprawy

Gładzie i wyprawy Gładzie i wyprawy można wykonywać bez domieszek uszczelniających, lecz wskazane jest stosowanie zasad strukturalnego zabezpieczenia. Powinny być…

08.12.2021

Pęknięcia i szczeliny

Pęknięcia i szczeliny Metodą iłowania można uszczelniać zbiorniki betonowe i żelbetowe. Ażeby metoda ta była dostatecznie skuteczna, zbiorniki powinny być…

08.12.2021

Cementowanie

Cementowanie Zwłaszcza wzmacnianie betonów jest szeroko stosowane w budowlach wodnych i lądowych posadowionych w obrębie wód gruntowych. Do zmniejszenia filtracji…

08.12.2021

Betonowanie pod wodą

Betonowanie pod wodą W płycie betonowej pozostawia się studzienkę w postaci rury zamkniętej lub wyprowadzonej ponad poziom wody gruntowej. Po…

08.12.2021

Warstwy betonu

Warstwy betonu W takich przypadkach betonowanie prowadzi się jednocześnie, uzyskując monolityczne zespolenie dwóch odmiennych strukturalnie warstw betonu. Większa trudność zachodzi…

08.12.2021

Powierzchnie kamienne

Powierzchnie kamienne Stosunkowo tanio można hydrofobować powierzchnie kamienne i betonowe mydłami opartymi na węglowodorach, jeżeli są one użyte w postaci…

08.12.2021

Roztwór szarego mydła

Roztwór szarego mydła Na 1 m2 powierzchni zużywa się około 160 g roztworu. Każdą następną warstwę należy układać po wyschnięciu…

08.12.2021

Zmiany strukturalne

Zmiany strukturalne Próbki betonu poddane fluatowaniu wykazują podwyższenie wytrzymałości średnio o 10%. Nasiąkliwość zależnie od rodzaju tworzywa zmniejsza się w…

08.12.2021

Uszczelnianie betonów

Uszczelnianie betonów Powstaje przy tym nierozpuszczalny krzemian wapniowy wypełniający pory i rozpuszczalny chloran sodowy, który zmywa się wodą. Stosuje się…

08.12.2021

Dodatkowe zwiększenie wodoszczelności

Dodatkowe zwiększenie wodoszczelności Dodatkowe zwiększenie wodoszczelności, gęstości i wytrzymałości betonu osiąga się powtórnym wibrowaniem po odpowietrzeniu. Zagęszczenie w procesie odpowietrzania…

08.12.2021

Betony wibrowane

Betony wibrowane Nowoczesnym sposobem zagęszczania betonu jest wibrowanie. Do wibrowania nadają się betony wilgotne i gęstoplastyczne, przy czym konsystencje gę-…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami