Miesiąc: Grudzień 2021

09.12.2021

Powłoki i przepony bitumiczne zdjęcie nr 16 Wypełniacze

Wypełniacze Po całkowitym związaniu betonu usuwa się ze szczeliny dylatacyjnej górną część deskowania. Dalsze postępowanie jest uzależnione od projektu zabezpieczenia…

09.12.2021

Powłoki i przepony bitumiczne zdjęcie nr 17 Dwie przepony izolacyjne

Dwie przepony izolacyjne Dwie przepony izolacyjne rozdzielone są szczeliną. Ażeby przebić się otworem z budynku A do B, należy szczelinę…

09.12.2021

Powłoki i przepony bitumiczne zdjęcie nr 18 Pierścień żelbetowy

Pierścień żelbetowy Pierścień żelbetowy na podobieństwo kołnierza w rurociągu nie pozwala na wzajemne przesunięcia pionowe i boczne, warstwa izolacyjna spoiny…

09.12.2021

Powłoki i przepony bitumiczne zdjęcie nr 19 Działanie dylatacji

Działanie dylatacji Odmienne znaczenie ma natomiast stosowanie spoin, które są dalszym ciągiem warstw izolacyjnych i przedstawiają tylko wkładkę uszczelniającą do…

09.12.2021

Powłoki i przepony bitumiczne zdjęcie nr 20 Ciśnienie hydrostatyczne wody

Ciśnienie hydrostatyczne wody Ciśnienie hydrostatyczne wody znacznie utrudnia uszczelnienie spoin dylatacyjnych z dwóch powodów (program uprawnienia budowlane na komputer). Woda…

09.12.2021

Powłoki i przepony bitumiczne zdjęcie nr 21 Papowa spoina

Papowa spoina Znaczne ułatwienie w rozwiązywaniu spoin uzyskuje się przez stosowanie folii igelitowej zamiast blachy i rolowych materiałów asfaltowych. Rozwiązanie…

09.12.2021

Powłoki i przepony bitumiczne zdjęcie nr 22 Spoiny żeberkowe

Spoiny żeberkowe Spoina w takim wykonaniu zalicza się do trwałych i może być zalecana również przy stosowaniu warstw izolacyjnych liczonych…

09.12.2021

Powłoki i przepony bitumiczne zdjęcie nr 23 Wszelkie szczeliny dylatacyjne

Wszelkie szczeliny dylatacyjne Wszelkie szczeliny dylatacyjne, które stykają się z warstwą izolacyjną, powinny być odpowiednio zabezpieczone, ażeby przy ruchach nie…

09.12.2021

Powłoki i przepony bitumiczne zdjęcie nr 24 Warstwa izolacyjna

Warstwa izolacyjna Warstwa izolacyjna ulega rozciąganiu, a praca spoiny dylatacyjnej sprowadza się do pracy szczelin o ruchach poziomych. Warstwa izolacyjna…

09.12.2021

Powłoki i przepony bitumiczne zdjęcie nr 25 Szwy bezszczelinowe

Szwy bezszczelinowe Odkształcenia wymagające stosowania przerw dylatacyjnych mogą mieć charakter jednorazowy, nieodwracalny, np. kiedy jeden segment po obciążeniu ciężarem konstrukcji…

09.12.2021

Powłoki i przepony bitumiczne zdjęcie nr 26 Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Spoiny i szczeliny dylatacyjne Dzieląc budynki na segmenty, całkowicie lub częściowo samodzielne pod względem konstrukcyjnym, pozostawia się zazwyczaj niewielką przerwę…

09.12.2021

Powłoki i przepony bitumiczne zdjęcie nr 27 Zbiorniki posadowione w gruncie

Zbiorniki posadowione w gruncie Zbiorniki posadowione w gruncie mogą być jednocześnie pod ciśnieniem hydrostatycznym wód gruntowych. W okresie kiedy są…

09.12.2021

Powłoki i przepony bitumiczne zdjęcie nr 28 Połączenie przepon przy izolacji

Połączenie przepon przy izolacji Połączenie przepon przy izolacji fundamentów skrzyniowych uwzględnia zabezpieczenie końcówek na okres przerwy w robotach. Konieczność zabezpieczenia…

09.12.2021

Powłoki i przepony bitumiczne zdjęcie nr 29 System kombinowany układania przepon

System kombinowany układania przepon We wszystkich innych przypadkach należy stosować system układania od wewnątrz lub tzw. system kombinowany (program uprawnienia…

09.12.2021

Powłoki i przepony bitumiczne zdjęcie nr 30 System układania przepon

System układania przepon Do wad systemu należą niekorzystne warunki wykonywania robót na otwartym powietrzu oraz uzależnienie dalszego postępu robót budowlanych…

09.12.2021

Powłoki i przepony bitumiczne zdjęcie nr 31 Zarys pionowy

Zarys pionowy Najprostszy zarys pionowy uzyskuje się, jeżeli podziemna część budowli stanowi fundament skrzyniowy, którego dno stanowi jednocześnie płytę fundamentową.…

09.12.2021

Powłoki i przepony bitumiczne zdjęcie nr 32 Zwolnienie zacisku przepony

Zwolnienie zacisku przepony Zanikowi spoistości przepony można przeciwdziałać, hamując szybkość tego procesu, lecz nie można go całkowicie uniknąć. Regenerację przepony…

09.12.2021

Powłoki i przepony bitumiczne zdjęcie nr 33 Przerwy poprzeczne

Przerwy poprzeczne Za dopuszczalne poślizgi można uważać tylko takie, które powodują jakby rozwalcowanie przepony kosztem grubości składników plastycznych, nie wywołując…

09.12.2021

Powłoki i przepony bitumiczne zdjęcie nr 34 Powłoki i przepony bitumiczne

Powłoki i przepony bitumiczne Powłoki i przepony bitumiczne są tym trwalsze, im bardziej są elastyczne. Podatność na odkształcenia uzyskuje się…

Powłoki i przepony bitumiczne zdjęcie nr 41 Powłoki i przepony bitumiczne zdjęcie nr 42 Powłoki i przepony bitumiczne zdjęcie nr 43
Powłoki i przepony bitumiczne zdjęcie nr 44
Powłoki i przepony bitumiczne zdjęcie nr 45 Powłoki i przepony bitumiczne zdjęcie nr 46 Powłoki i przepony bitumiczne zdjęcie nr 47
Powłoki i przepony bitumiczne zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Powłoki i przepony bitumiczne zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Powłoki i przepony bitumiczne zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami