Miesiąc: Styczeń 2022

10.01.2022

Wpływ wahań wilgotności betonu

Wpływ wahań wilgotności betonu na sklejki łączone klejem wodoodpornym jest minimalny. Pęcznienie i skurcz sklejki występuje tylko w zewnętrznej warstwie…

10.01.2022

Przyczepność betonu do drewna

Drewno odznacza się dostateczną wytrzymałością na przeniesienie obciążeń występujących w czasie betonowania (program uprawnienia budowlane na komputer). Natomiast wytrzymałość na uszkodzenia…

10.01.2022

Deskowania konstrukcji betonowych

Ostatnio stosowane są coraz szerzej deskowania próżniowe w szczególności przy produkcji prefabrykatów, a także w budownictwie betonowym monolitycznym. Wreszcie do…

10.01.2022

Znaczenie deskowania

Rusztowania mogą być ściśle związane z deskowaniem bądź stanowić niezależną odrębną konstrukcję. Tak więc zazwyczaj przy deskowaniu konstrukcji betonowych i…

10.01.2022

Ubijarki płytowe

Ubijarki płytowe są to płyty o ciężarze 1,5-3 T, zawieszane za pomocą lin na wysięgnikach koparek lub żurawi samochodowych; są…

10.01.2022

Działanie dynamiczne

Działanie dynamiczne na grunt ułatwia przezwyciężenie sił tarcia w procesie zagęszczenia, dlatego przy zagęszczaniu metodą ubijania potrzebne są mniejsze ciężary…

10.01.2022

Liczba przejazdów walców

Liczba przejazdów walców okołkowanych przy zagęszczeniu mas ziemnych zależna jest od rodzaju gruntu, rodzaju walca itp.; dla osiągnięcia stopnia zagęszczenia…

10.01.2022

Metoda wałowania

Metoda wałowania posługująca się walcami, a więc maszynami o działaniu statycznym, polega na prasowaniu gruntu, przy czym pod wpływem ciężaru…

10.01.2022

Optymalna wilgotność

Na przykład dla gruntu piaszczysto-gliniastego o składzie granulometrycznym podanym wyżej ustalono w drodze badań przebieg zmian stopnia zagęszczania warstwy nasypu…

10.01.2022

Maksymalne zagęszczenie

Na podstawie powyższych wzorów można określić zależność między ciężarem objętościowym szkieletu gruntowego suchych składników gruntu i ciężarem objętościowym gruntu wilgotnego.…

10.01.2022

Zagęszczanie mas ziemnych

Schematy technologiczne pracy zgarniarek przy budowie kanału Wołga-Don, a mianowicie schemat eliptyczny (prostopadle do osi kanału) z jednostronnym odkładem powstałego…

05.01.2022

Praca zespołami zgarniarek

W związku z tym przy dużych zgarniarkach zaszła potrzeba stosowania silnych ciągników pomocniczych, zazwyczaj gąsienicowych, które wspomagałyby zgarniarkę (przez pchanie…

05.01.2022

Schemat eliptyczny

Nasypy wykonywane przez zgarniarki powinny być sypane warstwami o jednakowej grubości i wyrównywane samymi zgarniarkami, bez stosowania jakichkolwiek innych maszyn.…

05.01.2022

Zagłębienie noża zgarniarki

Stosowany jest również tzw. sposób grzebieniowy polegający na schodkowym układzie powierzchni skrawanego pasa gruntu przy kilkakrotnej szybkiej zmianie zagłębienia noża,…

05.01.2022

Siła pociągowa

Obserwacje doprowadziły również do tego, iż ilość urobku wypełniającego skrzynię zmniejsza się w miarę zbliżania się do ścianki tylnej. W…

05.01.2022

Ruchy robocze zgarniarki

Na przedniej części skrzyni umocowany jest pałąk 7, na którym wspiera się rura 8 z umieszczoną wewnątrz sprężyną. Na pałąku…

05.01.2022

Sterowanie ruchami roboczymi skrzyni

Sterowanie ruchami roboczymi skrzyni w zgarniarkach bywa hydrauliczne i mechaniczno-linowe, zwane linowym. Konstrukcja zgarniarek zależna jest w głównym stopniu od…

05.01.2022

Zgarniarka

Przy wyrównywaniu terenu, w którym występują kolejno wypukłości i wgłębienia. Przy tak korzystnym ukształtowaniu terenu spycharka przesuwając się w jednym…

05.01.2022

Praca spycharki

Praca spycharki może być prowadzona przy stosowaniu: - sposobu płaskiego - polegającego na równomiernym skrawaniu warstwy gruntu o grubości 10-i-15…

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !