Miesiąc: Styczeń 2022

31.01.2022

Prefabrykowane siatki konstrukcyjne

Prefabrykowane siatki konstrukcyjne wykonane wg podanych zasad należy zawieszać na bolcach kotwiących rzędami poziomymi, począwszy od górnej kondygnacji. Swobodne końce…

31.01.2022

Bolce kotwiące

Otwory przewidziane do osadzenia bolców w ścianie należy wykonać przez wiercenie, przy czym wskazane jest usytuowanie ich w obrysie grubości…

31.01.2022

Warstwa tynku

Istota metody polega na zabezpieczeniu ścian przed przeciekami tynkiem zbrojonym z podkładową warstwą styropianu samogasnącego minimalnej grubości 2 cm. Styropian…

31.01.2022

Zjawisko przemarzania

Przyczyną przecieków pojawiających się w miejscach osadzenia stolarki może być wadliwe uszczelnienie styków ościeżnic okiennych i balkonowych z ościeżami ścian,…

31.01.2022

Charakter i natężenie przecieków

Przecieki stanowią najbardziej liczną grupę wad i uszkodzeń rzutujących na cechy eksploatacyjne ścian zewnętrznych. Charakter i natężenie przecieków zależą w…

31.01.2022

Odkształcenia cieplne

Istniały również próby uszczelniania spękanych powierzchni ścian trójwarstwowych tynkiem zbrojonym cienką siatką podtynkową (program uprawnienia budowlane na komputer). Odkształcenia cieplne ściany…

31.01.2022

Wady i uszkodzenia

Wady i uszkodzenia związane ze specyfiką budownictwa wznoszonego metodami uprzemysłowionymi dotyczą - jak wspomniano ścian zewnętrznych, niektórych rodzajów stropodachów, stropów,…

31.01.2022

Zapełnianie uszkodzeń mechanicznych

Istniały jednak przypadki, w których obrzeża elementów wykazywały znaczne uszkodzenia uniemożliwiające uszczelnienie ich Olkitem W złączach prefabrykatów wielkoblokowych z keramzytobetonu…

31.01.2022

Wykonanie tynku zewnętrznego

Proponowany sposób naprawy polegał na wypełnieniu ubytków prefabrykatów cerbetowych za pomocą bloczków z betonu komórkowego lub styropianu grubości 4 cm.…

31.01.2022

Postępujący proces zmian

W ścianach cerbetowych poza przeciekaniem i przemarzaniem wystąpiły dość niepokojące objawy niszczenia materiału. Pierwsze zmiany strukturalne koncentrowały się prawie wyłącznie…

31.01.2022

Rozpad żużla

Żadna z tych metod nie okazała się skuteczna ani trwała i nadal występowało postępujące niszczenie elementów w ścianach szczytowych. Rozpad…

31.01.2022

Drobne rysy

Na żużlobetonowych ścianach szczytowych po 7 latach eksploatacji stwierdzono występowanie rys, spękań i łuszczenie betonu (program uprawnienia budowlane na komputer). Na…

31.01.2022

Zabezpieczone ściany

Zastosowano w tym przypadku zabezpieczenie ścian tynkiem zbrojonym na warstwie styropianu. Wszystkie prace wykonywano z rusztowań wiszących (program uprawnienia budowlane na…

31.01.2022

Prefabrykaty okładzinowe

W budynkach wykonywanych w deskowaniach przestawnych przewidywano zastosowanie w ścianach szczytowych również elementów prefabrykowanych. Ściana szczytowa składała się z trzech…

31.01.2022

Zaprawa uszczelniająca

Przy badaniu stanu ściany szczytowej w partiach, gdzie nie ma otworów okiennych, stwierdzono, że zewnętrzne powierzchnie fakturowe prefabrykowanych płyt elewacyjnych…

31.01.2022

Płyty elewacyjne

Większość występujących w tym przypadku wad i uszkodzeń wynikała z braku kompleksowej analizy niezawodności zastosowanych rozwiązań na etapie przygotowywania projektu.…

31.01.2022

Ogrzewanie elektryczne

W następnej wersji zastosowano z pozytywnym skutkiem radykalne rozwiązanie polegające na wykonaniu ścianek na każdym piętrze galerii w skrajnych częściach…

31.01.2022

Czołowa powierzchnia stropu

Na górnej krawędzi tej balustrady zaprojektowano pochwyt wieńczący, którego jednak nie wykonano, co sprzyja intensywnemu spływaniu wody z górnych kondygnacji…

31.01.2022

Otulenie marek

W budynku ze ścianami z elementów scalonych zauważono odpadanie faktury zewnętrznej. Poza tym dokonano wielu odkrywek do zbrojenia. Odkrywkę nr…

31.01.2022

Elementy ściany zewnętrznej

Elementy ściany zewnętrznej łączono z konstrukcją budynku za pomocą prętów spawanych. Element pasmowy łączono na krawędziach pionowych w dwóch poziomach.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami