Miesiąc: Styczeń 2022

25.01.2022

Spawacze kwalifikowani

Warunkiem właściwego zorganizowania pracy przy robotach montażowych jest poznanie i całkowite opanowanie procesu technologicznego tych robót i to zarówno przez…

25.01.2022

Plac budowy

W robotach montażowych niskie temperatury są szkodliwe tylko dla procesów „mokrych”, które występują przy produkcji prefabrykatów w warunkach polowych na…

25.01.2022

Spoina nakrętki

Przy sposobie montażu wg śrub rektyfikacyjnych stosuje się elementy zaopatrzone w górnej części w zabetonowane śruby stalowe z nakrętkami, a…

24.01.2022

Stykające się pręty kierunkowe

Stykające się pręty kierunkowe są następnie spawane (stanowiąc równocześnie prowizoryczny styk montażowy), a wnęki wypełniane masą betonową. Sposób ten daje…

24.01.2022

Osie ścian budynku

Montaż wg osi ścian budynku jest stosunkowo dokładniejszy niż montaż wg krawędzi elementów. W sposobie tym miejsce usytuowania montowanych elementów…

24.01.2022

Montaż swobodny

Błędy montażu sprowadzają się do nieprawidłowego wyznaczenia miejsca usytuowania elementów lub osi konstrukcyjnych oraz przyjęcia niewłaściwej technologii ustawiania elementów, w…

24.01.2022

Hak żurawia montażowego

Szybkość w dokonywaniu połączeń w decydujący sposób wpływa na czas trwania cyklu roboczego żurawia i stanowi o jego wydajności. W…

24.01.2022

Fundamenty obiektów

Ostatnio w Polsce rozpowszechnił się system konstrukcji szkieletowo-płytowych, w których podstawowym elementem nośnym są ramy w kształcie litery H (tj.…

21.01.2022

Konstrukcje wielkowymiarowe

Inne rozwiązanie polega na podnoszeniu wiązarów parami. Wiązary te o rozpiętości 60 m w czasie podnoszenia połączone są ze sobą…

21.01.2022

Hale przemysłowe

Hale przemysłowe wznoszone z elementów prefabrykowanych montuje się na ogół z pojedynczych elementów, produkowanych w całości w zakładach prefabrykacji lub…

21.01.2022

Prostokątny układ współrzędnych

Błędy można określić i ocenić badając odchyłki ustawienia elementów w stosunku do przyjętego układu odniesienia (program uprawnienia budowlane na komputer). W…

21.01.2022

Ramy żelbetowe

Ramy żelbetowe o znacznej grubości mogą być betonowane w pozycji pionowej, aby uniknąć pracochłonnego przestawiania ich następnie do pozycji pionowej.…

21.01.2022

Pręty zbrojenia

Innego typu połączenie, polega na oparciu słupa „na dotyk” (tj. bez wpuszczania go w gniazdo lub inny otwór), przy czym…

20.01.2022

Słupy żelbetowe

W zależności od wielkości i ciężaru słupa oraz od udźwigu i rodzaju posiadanego urządzenia montażowego przy podnoszeniu prefabrykowanych słupów żelbetowych…

20.01.2022

Kolejność montażu

Głównym warunkiem prawidłowego transportu elementów żelbetowych jest umieszczenie ich na środkach przewozowych we właściwym położeniu (pozycji) i zapewnienie im należytej…

20.01.2022

Płyty dachowe

Metoda montażu konstrukcji żelbetowych prefabrykowanych znalazła największe zastosowanie w parterowych halach przemysłowych. Jednym z podstawowych kryteriów dla wyboru metody prefabrykacji,…

20.01.2022

Żelbetowe konstrukcje prefabrykowane

Żelbetowe konstrukcje prefabrykowane odznaczają się stosunkowo dużym ciężarem poszczególnych elementów konstrukcyjnych, związanym ze znacznym ciężarem własnym tworzywa betonowego oraz znaczną…

20.01.2022

Montaż nawisowy

Po zmontowaniu w całości pierwszego pola przęsła żuraw przesuwany jest na następne stanowisko. Usytuowanie żurawia oraz wciągarek na konstrukcji montowanego…

20.01.2022

Montaż konstrukcji mostowej

Montaż konstrukcji mostowej można prowadzić stosując metodę rusztowań ciągłych, metodę wspornikową, nasuwania oraz montażu z pontonów pływających. Metodę montażu na…

20.01.2022

Miejsce podwieszenia wieży

Miejsce podwieszenia wieży lub masztu scalonego w poziomie terenu w pozycji poziomej powinno przypadać co najmniej w 2/a wysokości (tzn.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami