Miesiąc: Styczeń 2022

29.01.2022

Konstrukcje z prefabrykatów przestrzennych

Konstrukcje z prefabrykatów przestrzennych realizuje się z elementów mających dwie lub trzy płaszczyzny prostopadłe do siebie. Elementy przestrzenne scalone tarczami…

29.01.2022

Układ konstrukcyjny budynku

Układ konstrukcyjny budynku rozpatruje się zależnie od kierunku usytuowania ścian nośnych, podciągów lub ram szkieletu w stosunku do osi podłużnej…

29.01.2022

Element konstrukcyjny budynku

Elementem konstrukcyjnym budynku nazywa się tę część konstrukcji, która poza ciężarem własnym przenosi także obciążenia zewnętrzne, zgodnie z założeniami przyjętymi…

28.01.2022

Rozwiązanie konstrukcyjne

W budownictwie monolitycznym ściany i stropy lub też jedne z tych elementów wykonuje się na mokro na placu budowy, w…

28.01.2022

Budownictwo mieszkaniowe

Budownictwo mieszkaniowe realizowane metodami uprzemysłowionymi charakteryzuje się pewną specyfiką odróżniającą je od budownictwa tradycyjnego (program uprawnienia budowlane na komputer). Zasadnicze różnice…

28.01.2022

Uniwersalność narzędzi

W zakresie konstrukcji osiągnięto niespodziewane jeszcze przed kilku laty możliwości przeciążenia narzędzi zelektryfikowanych (silnik może nagrzewać się do temperatury 300CC),…

28.01.2022

Metody technologiczne układania podłóg

W wyniku tego powstają nowe, właściwe dla tych materiałów metody technologiczne układania podłóg. Natomiast roboty związane z dotychczas stosowanymi materiałami…

28.01.2022

Strumień natryskiwanej farby

Strumień natryskiwanej farby powinien być prostopadły do malowanej powierzchni, w przeciwnym razie mogą powstawać sfałdowania farby. Jeśli dana powierzchnia ma…

27.01.2022

Natryskiwanie malowanej powierzchni

Strumień natryskiwanej farby jest zazwyczaj płaski kryjący powierzchnię malowaną równomiernie; może być on również stożkowy, lecz o mniejszej podstawie. Natryskiwanie…

27.01.2022

Mechaniczne przygotowanie farb

Wyrównywanie wszelkich nierówności oraz pokrywanie występujących wad powierzchniowych podłoża wykonywane jest zazwyczaj ręcznie przy użyciu specjalnej masy zacierowej (o różnym…

27.01.2022

Roboty malarskie

Celem malowania jest ochrona materiału od korozji lub gnicia, poprawa warunków higienicznych chronionej konstrukcji lub materiału, a przede wszystkim nadanie…

27.01.2022

Mechanizacja robót tynkowych

Mechanizacja robót tynkowych wymaga starannego przygotowania frontów pracy, właściwego doboru brygad roboczych oraz wzorowej organizacji. Jeśli te nieodzowne warunki nie…

27.01.2022

Mechaniczne zacieranie tynków

Do narzucania wierzchniej warstwy tynku, tj. gładzi (o grub. 2-3 mm) stosować można specjalne, stosunkowo lekkie aparaty trzymane w rękach,…

26.01.2022

Warunki ruchu zaprawy

Najczęściej spotykanym mankamentem przy przetłaczaniu zaprew jest powstawanie „korków” w przewodzie. Poza niewłaściwym doborem składników zapraw i ich konsystencją, istotnym…

26.01.2022

Węże gumowe

Wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, należy zamiast pracochłonnego montażu poszczególnych elementów urządzeń niezbędnych do tynkowania mechanicznego stosować przewoźne agregaty.…

26.01.2022

Zawór tłoczny

Ciśnienie atmosferyczne, działając na powierzchnię zaprawy w zbiorniku, tłoczę ją przez nasadę ssawną do komory roboczej. Powrotny odkorbowy ruch nurnika…

26.01.2022

Duża wydajność

Natomiast czynności zasadnicze i to właśnie najbardziej pracochłonne zostały w pełni opanowane i zmechanizowane. W początkowym okresie mechanizacja tynkowania ograniczała…

26.01.2022

Etap wstępny zmechanizowania

Etap wstępny zmechanizowania i uprzemysłowienia robót wykończeniowych polega na zmechanizowaniu poszczególnych procesów lub tylko poszczególnych czynności, jednakże przy pozostawieniu technologii…

25.01.2022

Roboty wykończeniowe

Ogólną zasadą montażu konstrukcji (szczególnie prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych) powinno być, ażeby poszczególne montowane elementy ustawiane były na trwałej podstawie. Praktycznie…

25.01.2022

Prefabrykowane elementy żelbetowe

Praca maszyn montażowych powinna być tak zorganizowana, żeby w każdej chwili istniała ścisła łączność między operatorem kierującym maszyną a współpracującą…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami