Miesiąc: Styczeń 2022

31.01.2022

Przekrój ściany

Na płytach balkonowych zgodnie z projektem wykonano gładź cementową grubości 2-3 cm, uzyskując jednocześnie niewielki spadek. Jako dodatek do gładzi…

31.01.2022

Zabezpieczenie od przecieków

W czasie użytkowania w jednym z osiedli stwierdzono, że w ścianach tych wystąpiły zawilgocenia, które uwidoczniły się częściowo już w…

31.01.2022

Osadzenie płaskowników

Osadzenie płaskowników należy wykonać w odpowiednich nacięciach w ramiaku ościeżnicy wpuszczając je na głębokość co najmniej 5 mm oraz zamocować…

29.01.2022

Stolarka balkonowa

W stolarce balkonowej dość często przyczyną przeciekania jest również styk pasa progowego ościeżnicy z górną powierzchnią płyt balkonowych. Zdarza się…

29.01.2022

Kolejne metody uszczelnień

W celu zabezpieczenia Olkitu umocowuje się w narożu między ościeżem a ościeżnicą maskującą listwę drewnianą, odpowiednio wyprofilowaną, o grubości co…

29.01.2022

Gładka i równa powierzchnia

Poza tym dodatkowy wpływ może mieć rodzaj powierzchni zewnętrznej ściany. Gładka i równa powierzchnia sprzyja swobodnemu intensywnemu spływaniu wody opadowej…

29.01.2022

Zabezpieczenie przed przeciekami

Zabezpieczenie przed przeciekami podczas odwilży polega na zdjęciu pierwszej warstwy pokrycia z okapu, o szerokości równej szerokości wieńca, zdemontowaniu obróbki…

29.01.2022

Stosowanie uszczelnień

Przy mocowaniu wspornika instalacji odgromowej dość często miejsce przejścia przez pokrycie dachu zalewa się lepikiem, który po pewnym czasie pęka…

29.01.2022

Pękanie ścianek kolankowych

Przy braku prawidłowo wykonanej dylatacji konstrukcyjnej przy ściance kolankowej źródłem występujących przecieków może być również niewłaściwie wykonana obróbka w tym…

29.01.2022

Pęknięcia warstw pokrycia

Współcześnie realizowane stropodachy żelbetowe ulegają podczas swojej pracy w budynku poważnym odkształceniom wywołanym wahaniami temperatury. Wpływa to bezpośrednio na zachowanie…

29.01.2022

Płyty korkowe ekspandowane

Dla stropodachów pełnych równie dobre jak płyty styropianowe są płyty korkowe ekspandowane oraz twarde płyty z wełny mineralnej Izopol (odmiana…

29.01.2022

Wpusty odwadniające

Stropodach z odwodnieniem zewnętrznym powinien mieć gzyms o szerokości 20-25 cm. Zarówno zbyt duże gzymsy, jak i całkowity ich brak…

29.01.2022

Ulepszone konstrukcje ścian

Ze względu na brak doświadczeń z eksploatacji nie uwzględniano tych problemów przy projektowaniu i realizacji. Ponadto izolacja cieplna ściany była…

29.01.2022

Rozkład temperatur

W godzinach rannych, np. ok. godz. 600, temperatura w przekroju ściany ustabilizuje się okresowo. Potem w miarę wzrostu temperatury zewnętrznej…

29.01.2022

Porowata struktura

Porowata struktura i niska wytrzymałość keramzytobetonu w płytach ścian zewnętrznych oraz duże wartości skurczu stwarzają niekorzystne warunki, tj. osiągnięcie naprężeń…

29.01.2022

Powstałe rysy

Powstałe rysy miały największą szerokość w środku wysokości kondygnacji, zanikając częściowo przy podłodze i stropie. Dawało to wrażenie, jakby ściana…

29.01.2022

Bloki ścian podłużnych

Bloki ścian podłużnych i szczytowych zaprojektowano z keramzytobetonu o strukturze półzwartej; ściany podłużne - z betonu o Rw = 70…

29.01.2022

Wady i uszkodzenia elementów

Odpadające lub łuszczące się fragmenty obrzeży prefabrykatów w złączach między prefabrykatami lub w otworach okiennych są również spowodowane szkodliwymi wpływami…

29.01.2022

Beton komórkowy

Przyjmuje się, że stan ten powstaje w czasie, gdy różnica wilgotności w przekroju nie przekracza 2-3% masy. W warunkach klimatu…

29.01.2022

Płyty scalone

Z dyli produkowanych w formach o długości 600 cm produkowane są płyty scalone z poziomym układem dyli, wykonywane wraz z…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami