Miesiąc: Styczeń 2022

29.01.2022

Wydajność form

Do produkcji tych płyt konieczne było wprowadzenie nowych autoklawów o średnicy większej od stosowanych poprzednio. W czasie produkcji stwierdzono, że…

29.01.2022

Wartości deszczu

W pierwszej grupie będącej przedmiotem niniejszego opracowania najbardziej charakterystyczne są wady i uszkodzenia ścian zewnętrznych (program uprawnienia budowlane na komputer). Najwięcej…

29.01.2022

Znajomość kompleksowa

W obecnym układzie projektanci wszystkich specjalności w oparciu zbierane doświadczenia eliminują błędy lub niedopatrzenia popełnione na etapie założeń, lecz z…

29.01.2022

Kompleksowy system

Kompleksowy system sterowania jakością powinien uwzględniać działanie w sprawie kruszyw, tj. pełną specyfikę produkcji kruszyw oraz technologii produkcji płyt, a…

29.01.2022

Dno formy

W trójwarstwowych ścianach zewnętrznych budynków WK-70 pierwsze rozwiązania przewidywały np. produkcję płyt warstwą fakturową na dnie formy. Powstawały jednak trudności…

29.01.2022

Dziedzina przemysłowej produkcji

W szeroko pojętym zakresie realizacji budynków popełnia się błędy, które z jednej strony mogą wynikać z nieznajomości wszystkich problemów danej…

29.01.2022

Zużycie techniczne

W praktyce jednak już sama ocena początkowej sprawności technicznej nastręczać może trudności. Projektowanie budynku prowadzone jest przez specjalistów z różnych…

29.01.2022

Przystosowanie do konserwacji

Jeśli przy analizie okaże się, że w określonym czasie eksploatacji sprawność techniczna niektórych zastosowanych rozwiązań jest niższa od dopuszczalnej przewidzianej…

29.01.2022

Łuszczenie i odpadanie

Podobnie stwierdzono również odpadanie z elewacji okładzinowych płytek ceramicznych oraz łuszczenie i odpadanie zewnętrznej warstwy ścian cerbetowych itd. W stropodachach…

29.01.2022

Dodatkowe zawilgocenie

Istotne znaczenie dla trwałości obiektów budowlanych ma działanie otaczającego środowiska, tj. temperatura i wilgotność powietrza zewnętrznego, intensywność padania deszczów i…

29.01.2022

Tworzywa sztuczne

Tworzywa sztuczne z upływem czasu podlegają starzeniu, a drewno podlega niszczeniu przez owady i grzyby oraz gniciu. Odpowiednio więc intensywność…

29.01.2022

Technologia wykonania elementów

W tym zakresie przeprowadzenie m.in. badań rzeczywistej pracy konstrukcji od rozpoczęcia montażu pierwszej kondygnacji przez czas montażu budynku i jego…

29.01.2022

Analiza niezawodności

Wszystkie te warunki powinny być uwzględniane przy analizie niezawodności. Charakterystyką niezawodności jest więc: początkowa sprawność techniczna - zdolność elementów (węzłów),…

29.01.2022

Metody naprężeń

Jak wynika z tej analizy, problem podwyższania jakości budownictwa wymaga prowadzenia kompleksowych badań i analizy wielu czynników, których rodzaju i…

29.01.2022

Potrzeby i gusta

Poza tym poszczególni lokatorzy w zależności od aktualnych możliwości linansowych, swoich potrzeb i gustów podwyższają standard posiadanych mieszkań przez samodzielne…

29.01.2022

Dobór kryteriów

Zagadnienie właściwego doboru kryteriów jest jednym z najistotniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych czynności w całej analizie kwalitonomicznej. Jako kryteria jakości można…

29.01.2022

Zjawisko zbierania

Jak więc widać, kształtowanie poziomu jakości wyrobu opiera się na zbiorze cech jakościowych tworzących określoną strukturę, przy odpowiedniej wartości poszczególnych…

29.01.2022

Ściany szczytowe nośne

W Warszawie w osiedlu Za Żelazną Bramą wykonywano budynki wg systemu Stolica, o układzie poprzecznym (program uprawnienia budowlane na komputer). Ściany…

29.01.2022

Zwiększenie warstwy izolacji

W związku z nowym normatywem projektowania mieszkań wprowadza się system OWT-75. Zmiany konstrukcyjno-technologiczne w tym przypadku dotyczą m.in.: w stropach…

29.01.2022

Podstawowe elementy konstrukcji

Pierwsze rozwiązania, zwane PBU-59, a następnie PBU-62, miały układ krzyżowy. Były to budynki 5- i 11-kondygnacyjne (program uprawnienia budowlane na komputer).…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami