Miesiąc: Styczeń 2022

19.01.2022

Styki montażowe

Najkorzystniej jest, ażeby stanowiska do scalania znalazły się w zasięgu działania urządzenia obsługującego plac składowy (wzgl. urządzenia montażowego w przypadku…

19.01.2022

Scalanie konstrukcji stalowych

Natomiast jeśli montaż hali ma odbywać się za pomocą żurawia operującego od zewnątrz hali, wówczas skład konstrukcji musi się znajdować…

19.01.2022

Prostowanie elementów

Prostowanie elementów przypadkowo uszkodzonych podczas transportu lub przy wyładowywaniu powinno być dokonywane na składowisku, a w żadnym wypadku na miejscu…

19.01.2022

Wyładowanie elementów

Wyładowanie elementów dostarczanych na plac składowy konstrukcji najkorzystniej jest przeprowadzać za pomocą maszyn do transportu pionowo-poziomego, jak np. żurawi samojezdnych…

19.01.2022

Czas trwania robót montażowych

Niezbędny zasięg działania maszyny montażowej lz określa się z warunku konieczności zmontowania elementów lub części, na jakie została podzielona montowana…

19.01.2022

Typ maszyny montażowej

Do zawieszenia elementów, w których istnieją otwory umożliwiające zaczepienie uchwytu, stosuje się tzw. uchwyty szpilkowe. Składają się one z ramki…

19.01.2022

Pomocnicze belki montażowe

Zasadnicze schematy różnych sposobów zawieszania podnoszonych elementów na hakach urządzeń podnośnych oraz odpowiednie wzory do obliczania sił w cięgnach zawiesi.…

19.01.2022

Wpływ czynników ekonomicznych

Wpływ czynników ekonomicznych na wielkość elementów może być zbadany przez porównanie kosztów różnych rozwiązań technicznych, a mianowicie: dokonanie podziału całej…

19.01.2022

Zasada prostoty uchwytów montażowych

Projektując konstrukcję poszczególnych elementów należy uwzględnić możliwość jak najbardziej bezpiecznego i wygodnego podwieszenia elementu w czasie montażu (program uprawnienia budowlane na…

19.01.2022

Elementy konstrukcji

W przypadku rażącej rozbieżności między ciężarami poszczególnych elementów konstrukcyjnych należy dążyć do zgrupowania tych elementów w dwie grupy wg wielkości…

14.01.2022

Zasady konstruowania elementów

Sprawny przebieg konstrukcji budowlanych zależy od: właściwie skonstruowanych elementów,właściwie zaprojektowanych styków i połączeń pomiędzy poszczególnymi elementami montowanej konstrukcji,prostoty uchwytów montażowych,stopnia…

14.01.2022

Metoda montażu

Dokonując wyboru najwłaściwszych metod montażu konkretnej konstrukcji należy mieć na uwadze, że przyjęta metoda musi spełniać następujące warunki: zapewniać dostateczną…

14.01.2022

Urządzenia montażowe

W pierwszym przypadku urządzenia montażowe zainstalowane są na stanowisku stałym, na drodze kołowej względnie na torze szynowym (wszelkiego rodzaju żurawie…

14.01.2022

Montaż konstrukcji obiektu

Jeżeli na budowie dysponujemy urządzeniem montażowym, którego udźwig znacznie przekracza ciężar montowanych elementów, to celowe jest elementy te łączyć w…

14.01.2022

Montaż próbny

Poszczególne z wymienionych czynności powinny być wykonywane w oznaczonej kolejności i w pełnym zakresie, gdyż pominięcie którejkolwiek z nich w…

14.01.2022

Połączenia monolityczne

W żelbetowych halach przemysłowych o jednej kondygnacji (jedno- lub wielonawowych) o wymiarach zbliżonych do hal o konstrukcji stalowej, lecz o…

14.01.2022

Poważniejsze obiekty przemysłowe

W robotach montażowych wyraźnie występuje oddziaływanie metod i sposobów realizacji na kształtowanie konstrukcji wznoszonego obiektu, a więc jego projektowanie techniczne.…

14.01.2022

Montaż konstrukcji

Niemały wpływ wywiera tutaj również wzrost budownictwa przemysłowego, w którym wznoszone obiekty przeważnie oparte są na metodzie montażu. Wysoki poziom…

14.01.2022

Metody natrysku

Przy stosowaniu metody natrysku betonowanie odbywa się warstwami o przeciętnej grubości 5-10 mm. Przy grubości do 20 mm narzut może…

14.01.2022

Mieszanka suchych składników

Mieszanka suchych składników opadając w przegródki podajnika jest zdmuchiwana do króćca wylotowego 15 przez prąd sprężonego powietrza dopływającego przez zawór…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !