Miesiąc: Styczeń 2022

13.01.2022

Metoda torkretowania

Robocze elementy odpowietrzające (przenośne płyty odpowietrzające, deskowania odpowietrzające) mogą być eksploatowane jedynie w połączeniu z instalacją próżniową, która składa się…

13.01.2022

Elementy robocze

Jako elementy robocze służące do odpowietrzania masy betonowej układanej poziomo (drogowe nawierzchnie betonowe, lotnicze drogi startowe, sklepienia łupinowe oraz prefabrykowane…

13.01.2022

Ilość wody

Jeśli z takich czy innych powodów zachodzi nieodzowna konieczność stosowania wibratorów o napięciu prądu większym niż 60 V, wówczas muszą…

13.01.2022

Wibrator

Masę betonową w podciągach i belkach najlepiej zagęszczać za pomocą wibratorów zanurzeniowych - buławowych, umożliwiających łatwe dotarcie do wszystkich miejsc…

13.01.2022

Wibrowanie słupów ustrojów monolitycznych

Masę betonową w fundamentach najlepiej jest zagęszczać wibratorami zanurzeniowymi. Najwięcej starania wymaga wibrowanie tuż przy ściankach deskowania. Odległość między poszczególnymi…

13.01.2022

Konsystencja masy betonowej

Dla racjonalnego przeprowadzenia procesu wibrowania istotnie ważny jest stan, w jakim znajduje się masa betonowa. Szczególnie niebezpieczne pod tym względem…

13.01.2022

Wibrator elektromagnetyczny

Wibrator elektromagnetyczny składa się z płyty stalowej 1, na której umocowany jest rdzeń 2, wykonany z odpowiedniego kształtu wykrojów blachy…

13.01.2022

Napęd wibratorów silnikami spalinowymi

Napęd wibratorów silnikami spalinowymi znacznie zwiększa ciężar urządzeń do wibrowania, wzmaga niebezpieczeństwo ogniowe oraz jest szkodliwy dla obsługi ze względu…

13.01.2022

Efektywność wibrowania

Najkosztowniejszym składnikiem masy betonowej jest cement, dlatego słuszne jest, aby stopniem jego wykorzystania mierzyć efektywność stosowanych metod i zabiegów mających…

13.01.2022

Zjawisko zagęszczania

Masę betonową podaną na miejscu ułożenia przemieszcza się i wyrównuje najczęściej za pomocą łopat. W tych warunkach nie należy przerzucać…

13.01.2022

Betonowanie stropu

Płaszczyzny spoin roboczych wg Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-monatażowych MBiPMB powinny leżeć w płaszczyźnie prostopadłej do głównych naprężeń…

13.01.2022

Betonowanie belek i płyt

Przy betonowaniu ścian i przegród o grubości większej niż 15 cm masa betonowa może być zrzucana z góry, lecz z…

13.01.2022

Koryta zsypowe

Koryta zsypowe (drewniane obite blachą lub z blachy), używane jako urządzenia pomocnicze do opuszczania masy betonowej, stosowane są wyjątkowo i…

13.01.2022

Masa betonowa

Z punktu widzenia technologii betonu, tj. właściwości masy betonowej po jej przetransportowaniu, krótkie informacje na ten temat oparte na przeprowadzonych…

13.01.2022

Przenośniki pneumatyczne (powietrzne)

Oprócz omówionych dotychczas pomp do betonu do transportu masy betonowej rurociągiem stosowane są tzw. przenośniki pneumatyczne. Sposób ten, polegający na…

13.01.2022

Rurociąg

Rurociąg do przetłaczania masy betonowej powinien być ułożony na odpowiednich rusztowaniach (kozłach), przy czym w najniższych punktach rurociągu wmontowuje się…

13.01.2022

Żurawie masztowe-linowe

Do pionowego transportu masy betonowej nie stosuje się już kosztownych, mało wydajnych oraz wymagających dodatkowego transportu poziomego na górze wyciągów…

13.01.2022

Przenośniki taśmowe

Transport masy betonowej za pomocą betoniarek samochodowych jest szczególnie rozpowszechniony w USA, głównie na mniejszych budowach, przy których nie opłaca…

13.01.2022

Transport masy betonowej

Jako środki transportu szynowego na lorach wąskich stosowane są wózki kolebowch (z napędem ręcznym lub mechanicznym) bądź wózki typu górniczego,…

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !