Miesiąc: Luty 2022

01.02.2022

Wytrzymałość mechaniczna iłów

Wytrzymałość mechaniczna iłów zależy bardzo od ich zawilgocenia. W stanie zwartym wytrzymałość ich na ściskanie może zbliżać się do wytrzymałości…

01.02.2022

Pionowe kanaliki

Gdy zawarte w lesach wapno zostaje z biegiem czasu wyługowane, to powstała w ten sposób formacja nosi nazwę pyłów lesowych (program…

01.02.2022

Struktura lesów

Struktura lesów i porowatość ich zależne są w dużej mierze od głębokości zalegania wody gruntowej. Znane są złoża lesowe o…

01.02.2022

Właściwości kurzawkowe

Dla piasku drobnego natomiast można przyjąć jako charakteryzujący współczynnik filtracji k-2 = 1 cm/min, a więc 100 razy większy niż…

01.02.2022

Grunt kurzawkowy

Przy wykonywaniu wykopów głębokich, np. przy budowie szybów i chodników górniczych natrafia się nieraz na kurzawki znajdujące się między uwarstwieniami…

01.02.2022

Kopalnie wapienia

W budownictwie miejskim trzeba się liczyć niekiedy z zupełnie osobliwymi zjawiskami. Na miejskich terenach Paryża zalegają na dość dużych obszarach…

01.02.2022

Zawilgocenie gruntów

Po przestudiowaniu mechaniki gruntów stają się łatwiej zrozumiałe cechy mechaniczne gruntów skruszonych (przeważnie mineralnych) oraz odrębność ich w porównaniu ze…

01.02.2022

Brak prawidłowego uszczelnienia

Brak prawidłowego uszczelnienia kitem spoin pionowych między dylami powoduje pęknięcie zaprawy i przedostawanie wody opadowej, zaś nadmierne zawilgocenia i szybkie…

01.02.2022

Elewacje odwietrzne

L. Cendron wyjaśnia, że zabrudzenie spowodowane jest różnicą ilości wody spływającej po ścianie. Decyduje tu działanie wiatru w czasie ulewnych…

01.02.2022

Rysy i spękania

Do ścian zewnętrznych, podobnie jak u nas, stosuje się prefabrykaty trój- warstwowe i z betonu komórkowego. Rysy i spękania w…

01.02.2022

Rodzaje wad i usterek

Powodem tego był za ciężki keramzytobeton oraz znaczne zawilgocenia wynoszące ok. 12,5%. Po wyschnięciu ścian w czasie eksploatacji do wilgotności…

01.02.2022

Jakość wykonania robót blacharskich

W żadnym ze sprawdzanych budynków nie stwierdzono, aby przestrzegano warunku wprowadzania papy pod obróbki blacharskie attyk i elementów pionowych, np.…

01.02.2022

Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie przy nadbudówkach wprowadzano w poziomie połaci dachowej między dwie warstwy pokrycia papowego. Pierwszej warstwy papy nie wywinięto na…

01.02.2022

Montaż ścian zewnętrznych

Budynki ze ścianami szczytowymi trójwarstwowymi i ścianami podłużnymi z płyt scalonych z betonu komórkowego. Montaż ścian zewnętrznych odbywał się od…

01.02.2022

Ocieplenia złączy

Były to prototypowe budynki 11-kondygnacyjne z podłużnymi ścianami zewnętrznymi z betonu komórkowego (program uprawnienia budowlane na komputer). Dokumentację projektową opracował Miastoprojekt-Łódź…

01.02.2022

Kształt obrzeża

Na podstawie obserwacji przy produkcji elementów ścian zewnętrznych stwierdzono również wiele nieprawidłowości, np.: trudności przy zabetonowywaniu obrzeży powodują, że przy…

01.02.2022

Wady i usterki

W ścianach badanego budynku wykryto następujące wady i usterki: - w prefabrykatach ścian stwierdzono nieciągłość warstwy izolacji cieplnej z płyt…

01.02.2022

Obecna konstrukcja węzłów

Poważne trudności nastręczało również uszczelnienie złączy. W systemie WK-70 wg założeń projektowych przy montażu przewiduje się ustawienie najpierw ścian wewnętrznych,…

01.02.2022

Mostki zimna

Trudności wynikające z przyjętej zasady formowania ścian zewnętrznych miały jeszcze większy wpływ na tworzenie mostków zimna w elementach przeznaczonych do…

01.02.2022

Materiały pokrywcze

Ogólnie można stwierdzić, że jak to już omówiono poprzednio najbardziej uciążliwe dla użytkowników są wady ścian i dachów, dlatego też…

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !