Miesiąc: Luty 2022

02.02.2022

Powierzchnia dolna ław

W tym wypadku, gdy poszczególne ławy łączy się w jedną płytę, wywołuje to niezbyt duże zwiększenie objętości fundamentu, a niekiedy…

02.02.2022

Słupy żelbetowe

Zdawałoby się, że środkiem zaradczym może tu być wprowadzenie w niedużych odstępach przypór, które rzeczywiście mogą znakomicie usztywnić węzeł oporowy,…

02.02.2022

Szereg słupów

Gdy szereg słupów znajduje się tak blisko jeden od drugiego, że podstawy ulegają połączeniu na dłuższej przestrzeni, albo też gdy…

02.02.2022

Podstawy prostokątne

Przy użyciu tej metody do zbadania powstających naprężeń dążących do przesunięcia prętów zbrojenia względem otaczającego je betonu, należy rozpatrzyć zmianę…

02.02.2022

Obliczenie podstaw

Obliczenie podstaw należy prowadzić rozpoczynając od określenia momentu zginającego dla środkowego przekroju podstawy. Według tego momentu projektujemy jej przekrój żelbetowy.…

02.02.2022

Siła pozioma

Jeżeli chcielibyśmy w niektórych wypadkach uniknąć momentu przekazywanego przez słup na podstawę, a w innych zmniejszyć ten moment w dużej…

02.02.2022

Podstawa kwadratowa

Natomiast przy sprawdzaniu stateczności fundamentów płytkich trzeba zalecić korzystanie ze wzorów opartych na teorii opracowanej przez Prandtla. Przytaczamy tu wzór…

02.02.2022

Zmniejszenia nacisków jednostkowych

Druga okoliczność, którą trzeba uwzględnić przy projektowaniu, powstaje wówczas, gdy poszczególne podstawy przyjmują na siebie obciążenia znacznie różniące się między…

02.02.2022

Podstawa fundamentowa

Gdy uwzględni się przytoczone uwagi, łatwo spostrzec, że w warunkach inżynieryjno-budowlanych trudno byłoby spodziewać się pewnych i ścisłych wyników przy…

02.02.2022

Głębokość fundamentów

Terzaghi próbuje ustanowić je w ten sposób, że do podstaw fundamentowych płytkich zalicza te, których szerokość jest równa głębokości fundamentowania…

02.02.2022

Aparatura zawilgocenia

Po przeszło dziesięcioletnich wstępnych doświadczeniach podjęto próby wprowadzenia w niektórych krajach do użytku izotopów radioaktywnych. Wykorzystuje się w tych metodach…

02.02.2022

Łamane linie

W celu uproszczenia badań gruntów na bardziej rozległych terenach i otrzymywania bezpośrednich wyników przeprowadzone były na szeroką skalę próby zastosowania…

02.02.2022

Zwarte piaski

Jeżeli przez próby przeprowadzone za pomocą wierceń zostanie ustalona skala porównawcza dla oceny wartości napotkanych gruntów, sporządzona na podstawie zaobserwowanych…

02.02.2022

Obciążenia fundamentów

Przesyłając próbki do laboratorium należy wskazać, jakiego rodzaju badania ma laboratorium przeprowadzić, tj. jakie cechy gruntów ma ustalić (program uprawnienia budowlane…

02.02.2022

Próbki gruntów spoistych

Próbki gruntów spoistych o nienaruszonej strukturze są bezwzględnie potrzebne w tych wypadkach, gdy zależy na obliczeniu wielkości spodziewanych osiadań, gdy…

02.02.2022

Grunty niespoiste

Jeżeli wiercenia próbne mają służyć do ustalenia rodzaju i głębokości fundamentów na palach lub fundamentów filarów mostowych, to wówczas głębokość…

02.02.2022

Ustalenie poziomu wody

Wszystkie punkty, w których zostały przeprowadzone wiercenia, muszą być powiązane dokładnie z terenem zarówno pod względem rozmieszczenia ich w planie,…

02.02.2022

Warstwa wodonośna

Bywa nieraz, że przy wierceniach natrafia się na dwa i więcej poziomów wody gruntowej; jeżeli układ tych poziomów odgrywa rolę…

02.02.2022

Zaziębiona stal

Drugą metodą wiercenia otworów w skałach bez stosowania rur obsadowych jest wiercenie za pomocą koronek (program uprawnienia budowlane na komputer). Gdy…

02.02.2022

Kleszcze drewniane

Po rozpoczęciu wybierania ziemi z miejsca zaprojektowanego otworu wiertniczego wstawia się do tego otworu rurę wiertniczą i zakłada na nią…

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !