Miesiąc: Luty 2022

02.02.2022

Obniżenie poziomu wód

Przy badaniu gruntów trzeba poznać zarówno ich rodzaj jak i konsystencję, trzeba ustalić, czy pod gruntami o lepszej nośności nie…

02.02.2022

Obciążenia gruntów piaszczystych

Jeżeliby chcieć przeprowadzać próbne obciążenia wyłącznie gruntów piaszczystych, wówczas dużą przeszkodą może być woda gruntowa, a powierzchnia obciążona musiałaby być…

02.02.2022

Warstwa izolacji

Jeżeli poziom wody gruntowej wznosi się ponad warstwę izolacyjną podłogi podziemia, to należy uwzględnić działanie na nią wyporu wody -…

02.02.2022

Objętość gruntu

Jak widać z przytoczonych uwag, wybór i ustalenie dopuszczalnego naprężenia na grunt wymaga w każdym wypadku uważnego zastanowienia się. Jest…

02.02.2022

Stopień uszczelnienia

Stopień uszczelnienia ma wpływ na ustalenie dopuszczalnego naprężenia na grunt we wszystkich gruntach niespoistych, a stan zawilgocenia tylko w gruntach…

02.02.2022

Piaski pylaste

Do piasków gliniastych zostały zaliczone grunty, które mogą zawierać cząstek <C 0,006 mm od 10-30%, cząstek 0,006-0,1 mm od 0-20%…

02.02.2022

Nazwa iłów chudych

Przy podziale gruntów według ich składu zostały przyjęte podane poniżej nazwy frakcji i ich wymiary graniczne; wymiary te ustala się…

02.02.2022

Stosunek wartości

Budynek o czterech kondygnacjach, objętości 8400 m:! dający łączne obciążenie 3600 ton. Przy dopuszczeniu nacisku 2 at powierzchnia fundamentów wypada…

02.02.2022

Projektowany fundament

Opublikowane dotychczas dane porównawcze, dotyczące osiadań obliczonych i pomierzonych w rzeczywistości, nie są zbyt liczne, np. Leussink nazbierał w swej…

02.02.2022

Nakład pracy

Co się tyczy obliczeń wstępnych, które mogłyby doprowadzić do wyjaśnienia przewidywanych osiadań w różnych częściach budowli, to obliczenia te muszą…

02.02.2022

Konstrukcja stalowa

Jeżeli dodać, że we wszystkich wypadkach, gdzie występują naprężenia rozciągające lub ścinające beton jest szczególnie skłonny do spękań, widzimy, że…

02.02.2022

Działanie dodatku miedzi

W związku z tym można spotkać się z dążeniem do wprowadzania stali nierdzewnej. Jednakże stal naprawdę nierdzewna, stosowana szeroko do…

02.02.2022

Cement glinowy

Trzeba dodać, że nasz cement hutniczy ma inny skład chemiczny niż cementy francuskie, niewątpliwie ma on na działanie wód agresywnych…

02.02.2022

Wody zawierające siarczan magnezu

Wody zawierające siarczan magnezu mogą być bardzo szkodliwe ze względu na łatwiejszą rozpuszczalność siarczanu w porównaniu z gipsem. Siarczan magnezu…

02.02.2022

Molekuły wapna

Dla zorientowania się co do wrażliwości cementu na poszczególne wpływy charakteryzuje prof. Duriez poszczególne jego składniki. Nie będziemy tu powtarzali…

02.02.2022

Wody gruntowe

W stosunku do wód lub gruntów zawierających siarczany można przytoczyć następujące zalecenia, na podstawie obserwacji wspomnianej już stacji badawczej, z…

02.02.2022

Grunty torfowe

Na cement portlandzki w betonach i zaprawach mogą działać szkodliwie, nieraz zanieczyszczając grunty na terenie fabrycznym: azotany amonu,chlor, kwas solny…

02.02.2022

Duża trwałość

Korzystając z tej mapy łatwo jest się zorientować, gdzie należy obawiać się napotkania zasypanych stawów lub glinianek. Dawne glinianki pokazane…

01.02.2022

Mechanika gruntów

Zaczęto wprowadzać różne sposoby mechanicznego zwiększania zwartości gruntów i nawet nieraz udawało się otrzymać (zwłaszcza w gruntach piaszczystych) większą zwartość…

01.02.2022

Spęczniały grunt

Przy kopaniu dołów fundamentowych w marglach trzeba mieć na uwadze, aby: nie dopuszczać do spływania do dołów fundamentowych wody deszczowej…

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !