Miesiąc: Grudzień 2021

15.12.2021

Metoda kolejnego wykonania

Metoda kolejnego wykonania W zasadzie w budownictwie stosuje się następujące metody organizacji budowy: - metodę kolejnego wykonania, - metodę równoległego…

15.12.2021

Układ graficzny sieci

Układ graficzny sieci Układ graficzny sieci zależności może być dowolny. Z praktyki stosowania sieci zależności wynika, że najkorzystniejszy jest układ,…

15.12.2021

Sieci zależności

Sieci zależności W przypadku gdy zdarzeniami są początki i zakończenia wykonywanych procesów, przedstawiają również przebieg realizacji tych procesów. Rysowane są…

15.12.2021

Potrzebne ilości środków

Potrzebne ilości środków Tak sporządzony harmonogram kosztów budowy pozwala dodatkowo na podział tych kosztów na okresy miesięczne oraz na określenie…

15.12.2021

Ilości materiału

Ilości materiału Odpowiednio przy dwóch samochodach ilość ta wyniesie 150 m3, przy 3 - 225 m3, przy 4 - 300…

15.12.2021

Harmonogramy dostawy

Harmonogramy dostawy Po sporządzeniu harmonogramu zużycia materiału i ustaleniu podstawowych zasad gospodarki materiałowej na budowie można przejść do sporządzenia bezpośrednio…

15.12.2021

Harmonogram zużycia

Harmonogram zużycia Harmonogram zużycia poszczególnych materiałów jest czynnością wyjściową dla zaprojektowania harmonogramu materiałów budowlanych. Aby otrzymać przebieg projektowanego zużycia materiału…

15.12.2021

Technika sporządzania harmonogramów zatrudnienia

Technika sporządzania harmonogramów zatrudnienia Dla sporządzenia harmonogramu zatrudnienia wykorzystujemy równocześnie graficzny przebieg robót oraz zestawienie analityczne do ogólnego harmonogramu budowy,…

15.12.2021

Brygady kompleksowe

Brygady kompleksowe Ogólne harmonogramy budowy projektuje się na podstawie: - przebiegu poszczególnych procesów budowlanych, - przebiegu pracy brygad kompleksowych (program…

15.12.2021

Sumowane ilości robót

Sumowane ilości robót Wspomnianą nierównomierność można wyrazić również przez sumowane ilości robót wyrażone liczbami bezwzględnymi. Wreszcie jako zasadę, ściśle związaną…

15.12.2021

Układ graficzny

Układ graficzny Oprócz prostoliniowego układu graficznego, stosowanego przy sporządzaniu harmonogramów, używa się również układu o osiach współrzędnych. Harmonogramy o osiach…

15.12.2021

Skala kalendarzowych dni roboczych

Skala kalendarzowych dni roboczych Skala kalendarzowych dni roboczych stosowana jest wtedy, gdy dzień rozpoczęcia robót jest ustalony w chwili sporządzania…

15.12.2021

Wielkość dziennego frontu robót

Wielkość dziennego frontu robót Wiadomo, że przy każdym rodzaju robót istnieją fronty robót niezbędne dla poszczególnego robotnika (zespołu roboczego) lub…

15.12.2021

Szybkości wykonania budowy

Szybkości wykonania budowy Zaprojektowanie jak największej równoczesności robót jest tak dla szybkości wykonania budowy istotne, że ogólny harmonogram budowy powinien…

15.12.2021

Kolejność wykonywania robót

Kolejność wykonywania robót Najlepszym materiałem do praktycznego zestawiania kolejności wykonywania robót (w szczególności przy stanie wykończeniowym budynku) byłyby harmonogramy robót…

15.12.2021

Ogólny harmonogram budowy

Ogólny harmonogram budowy Zasadniczą cechą ogólnego harmonogramu budowy jest jego podział na trzy wyodrębnione obowiązkowe składniki: - zestawienie analityczne, przedstawiające…

15.12.2021

Harmonogramy budowy zespołu obiektów

Harmonogramy budowy zespołu obiektów Harmonogramy budowy zespołu obiektów ustalają podobnie jak i wszystkie inne rodzaje omawianych harmonogramów początek i koniec…

15.12.2021

Harmonogramy budowlane

Harmonogramy budowlane Gromadzenie natomiast nawet największego materiału graficznego i analitycznego w postaci specjalnych formularzy i instrukcji i tak nie może…

15.12.2021

Kolorowanie wykresów

Kolorowanie wykresów Wreszcie kolorowanie wykresów, tak chętnie stosowane w praktyce budowlanej, nie powinno być dokonywane przesadnie. W szczególności szkodliwe jest…

15.12.2021

Państwowy nadzór budowlany

Państwowy nadzór budowlany Państwowy nadzór budowlany dotyczy bezpieczeństwa wznoszonego obiektu, jego odpowiedniej trwałości, zapewnienia zaspokojenia potrzeb użytkowych (ochrona przeciwpożarowa, oświetlenie,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami