Miesiąc: Styczeń 2022

11.01.2022

Wielkość kruszarek

Punktem wyjścia dla osiągnięcia określonych wymiarów kruszywa poprzez kruszenie materiału kamiennego (kamienia łamanego) jest znajomość stopnia skruszenia oznaczanego n, właściwego…

11.01.2022

Cementowozy drogowe

Cementowozy drogowe budowane są najczęściej bądź w postaci naczep ciągników, bądź przyczep do ciągników wreszcie w postaci samodzielnych jednostek samochodowych (program…

11.01.2022

Produkcja siatek i szkieletów zbrojeniowych

Badania inż. Bogomołowa doprowadziły do wniosku, iż ogólna oszczędność na wartości sprzedażnej prefabrykowanych żelbetowych płyt żebrowych, w których zastosowano prefabrykowane…

11.01.2022

Zbrojenia montażowe

Zbrojenia montażowe z elementów prefabrykowanych odznaczają się prawidłowością form geometrycznych i dokładnością wykonania oraz niezmiennością ich położenia przy betonowaniu, co…

11.01.2022

Siatki spawane

Przy montażu siatek spawanych należy przestrzegać następujących warunków: złącza siatek spawanych wykonywane w kierunku prętów nośnych muszą mieć zakład wynoszący…

11.01.2022

Spawanie łukiem

Przy spawaniu łukiem elektrycznym jeden przewód 5 dołącza się do spawanych przedmiotów 7, drugi zaś do elektrody 3 umocowanej w…

11.01.2022

Łączenie prętów zbrojeniowych

Łączenie prętów zbrojeniowych przez zgrzewanie doczołowe. Rozróżnia się zgrzewanie doczołowe zwarciowe i zgrzewanie doczołowe iskrowe (program uprawnienia budowlane na komputer). Przy…

11.01.2022

Jakość zgrzewania

Dla zapewnienia należytej jakości zgrzewania proces ten wymaga przestrzegania szeregu warunków. Duże typy maszyn do zgrzewania mają elektrody chłodzone wodą,…

11.01.2022

Wielkość potrzebnego natężenia prądu

Wielkość potrzebnego natężenia prądu zależna jest głównie od wielkości pola przekroju zgrzewanych prętów. Zgrzewanie punktowe. Zgrzewanie punktowe w krajach wysoko…

10.01.2022

Ciężar szkieletu zbrojeniowego słupa

Gdy ciężar szkieletu zbrojeniowego słupa jest znaczny, zbrojenie może być zmontowane z pojedynczych prętów bezpośrednio w deskowaniu słupa (w tym…

10.01.2022

Ręczne wiązanie siatek

Ręczne wiązanie siatek i szkieletów odbywa się bądź bezpośrednio na deskowaniach, bądź w warsztatach zbrojarskich. W tym przypadku przebieg pracy…

10.01.2022

Cięcia i gięcia prętów

Maszyny do gięcia z tarczą obrotową kołową mają tę wadę, iż za jednym ruchem tarczy można na nich wykonywać odgięcia…

10.01.2022

Gięcie prętów zbrojeniowych

Gięcie prętów zbrojeniowych odbywa się mechanicznie z reguły dla prętów o większych średnicach (do 0 90 mm) lub za pomocą…

10.01.2022

Operator maszyny

Najprostszy sposób dla zapewnienia szybkiego odmierzania odcinanych prętów o danej długości. Zderzak 1, przyspawany do tulejki 2, przesuwa się po…

10.01.2022

Sposób cięcia wyprostowanego drutu

Sposób cięcia wyprostowanego drutu, polega natomiast na zastosowaniu noży wirujących, przy czym prędkość obwodowa tych noży jest zsynchronizowana z prędkością…

10.01.2022

Badania laboratoryjne

Otrzymywane na budowie partie stali zbrojeniowej powinny być zaopatrzone w atest stwierdzający markę oraz granicę plastyczności. W przypadku gdy otrzymana…

10.01.2022

Główny wał napędowy

Główny wał napędowy 1 napędzany przez silnik obraca wrzeciono 3 za pomocą stożkowych kół zębatych 2 i 4, na. którym…

10.01.2022

Własności mechaniczne stali

Własności mechaniczne stali używanych do zbrojenia betonów powinny odpowiadać postanowieniom PN-57/B-03260. Stal dostarczona na budowę powinna być zaopatrzona w zaświadczenie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !