Miesiąc: Styczeń 2022

10.01.2022

Rozdeskowanie konstrukcji nośnej

Rozdeskowanie konstrukcji nośnej, tj. spodu belek i płyt, zależne jest od obciążenia, na jakie dana konstrukcja żelbetowa była liczona, gdyż…

10.01.2022

Terminy rozdeskowań konstrukcji nośnej

Czas niezbędny do uzyskania potrzebnej wytrzymałości betonu (/?„-) dla konstrukcji mniej odpowiedzialnych określa się na podstawie empirycznych wzorów podawanych w…

10.01.2022

Ramy dolnych kondygnacji rusztowania

Pierwsze ramy ustawiane są na rusztowaniu stałym wykonanym z rur stalowych. Po zabetonowaniu dolnej części ściany chłodni do zabetonowanych klocków…

10.01.2022

Deskowanie zewnętrzne

Przy betonowaniu komina, wewnątrz niego buduje się wieżę z rur, w której montowany jest wyciąg oraz drabiny i pomosty komunikacji…

10.01.2022

Deskowania ślizgowe

Po podniesieniu deskowania do poziomu, na którym zmniejsza się wg projektu grubość ściany, przymocowuje się uprzednio przygotowane płyty deskowania. Płyty…

10.01.2022

Maksymalna szybkość podnoszenia

Cylinder za pośrednictwem blach 11 umocowany jest do konstrukcji nośnej deskowania, tak iż deskowanie podnosi się razem z cylindrem, a…

10.01.2022

Wysokość deskowania

W okresie niższej temperatury zewnętrznej szybkość podnoszenia zależy od wytrzymałości betonu. Zwykle w ciągu godziny betonuje się warstwę o wysokości…

10.01.2022

Deskowanie przesuwne

Deskowanie przesuwne stosowane jest również do betonowania kanałów i tuneli. Deskowania ślizgowe stanowią odmianę deskowania przesuwnego, z tym iż kierunek…

10.01.2022

Obniżenie deskowania

Szczególnie szerokie zastosowanie znalazły deskowania przesuwne przy budowie hal o przekryciach łupinowych. Deskowanie łupin wymaga bowiem ze względu na dokładność…

10.01.2022

Dźwigary teleskopowe

Drugim podstawowym elementem rusztowań inwentaryzowanych są specjalne dźwigary stalowe zwane także dźwigarkami. Dźwigary te opierane są na murach nośnych bądź…

10.01.2022

Łącznik krzyżowy

Drugim podstawowym elementem stosowanym w rusztowaniach dla deskowań rozbieralno-przestawnych są dźwigary, które służą jako belki nośne deskowań stropów. Używa się…

10.01.2022

Rusztowanie płyty stropowej

Rusztowania wykonywane są w zasadzie z dwóch materiałów: drewna i stali. Rusztowania deskowań jednorazowych i rozbieralno-przestawnych zwykłych są zazwyczaj z…

10.01.2022

Elementy przewożone

Elementy powstają przez połączenie drobnowymiarowych płyt deskowania stalowego usztywnionych konstrukcją rurową i profilami blaszanymi. Umożliwia to konstruowanie elementów o dowolnych…

10.01.2022

Deskowania stalowe wielkowymiarowe

Na wystający trzpień nakłada się płytkę betonową o szerokości ścian, która wyznacza położenie i rozstaw deskowań. Nad płytą znajduje się…

10.01.2022

Otwory prostokątne

Otwory prostokątne przeznaczone są do zamocowania przykręcanych uchwytów mocujących deskowanie do usztywnień rurowych. Otwory okrągłe natomiast służą przy deskowaniu płyt…

10.01.2022

Płaskowniki szkieletu

Rodzaj płyt wymaga stosowania normalnie używanych rusztowań i usztywnień, jednak w porównaniu do innych rozwiązań deskowania z nich wykazują dużą…

10.01.2022

Konstrukcja nośna płyt stropowych

Przy belkach nie połączonych płytą należy dodatkowo usztywnić boczne płyty deskowania na parcie masy betonowej przez wykonanie zastrzałów bocznych. Przy…

10.01.2022

Płyty trapezowe

Płyty trapezowe utrzymywane są we właściwym położeniu przez parcie masy betonowej i dociskanie do nakładek przybitych do wewnętrznej strony płyt…

10.01.2022

Zawiesina gliny

Do najlepszych materiałów należą wodne emulsje olejów naftowych oraz lakiery. Zaletą wodnych emulsji olejów jest ich rozpuszczalność w wodzie, co…

10.01.2022

Elementy stalowe deskowania

Doświadczenia wskazują, iż główną przyczyną zużycia deskowań stalowych jest rdzewienie elementów od strony zewnętrznej, zwłaszcza w trudno dostępnych miejscach połączeń…

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !